Lejligheder til leje i Villa Diana i 2021 (opdateret 8.1.2021)

Ugenr. Lejlighed Navn e-mail
15 8 Carsten Richter Jensen carsten.richter.jensen@gmail.com
32 2 Thomas Keller thomas.keller@mail.dk
41 8 Jesper Laursen jesper.laursen@gmail.com
50 1 Club diana bestyrelsen@villadiana.dk
50 2 Club diana bestyrelsen@villadiana.dk
50 3 Club diana bestyrelsen@villadiana.dk
50 4 Club diana bestyrelsen@villadiana.dk
50 6 Club diana bestyrelsen@villadiana.dk
51 1 Club diana bestyrelsen@villadiana.dk
51 2 Club diana bestyrelsen@villadiana.dk
51 8 Jesper Laursen jesper.laursen@gmail.com

Se også delejernes Facebook-gruppe om Villa Diana, hvor delejerne også slår ferieuger til udlejning op.

Skriv til bestyrelsen@villadiana.dk, hvis du vil have uger sat til udlejning.

Når man som delejer udlejer sin(e) delejeruge(r), kan man benytte sig af denne Standardlejekontrakt, som er udformet i tekstbehandlingsprogrammet Word. Rød tekst skal delejer forholde sig til og ændre, inden aftalen sendes til lejer. Delejeren har selv ansvaret for kontrakten. Foreningen eller bestyrelsen påtager sig intet ansvar for kontrakten.

Denne pjece kan delejeren sende til lejer sammen med kontrakten. Pjecen indeholder en række praktiske oplysninger om opholdet i Villa Diana til gavn både for lejere og nye delejere.

BACK