Lejligheder til leje i Villa Diana i 2021 (opdateret 30.3.2021)

Ugenr. Lejlighed Navn e-mail
15 8 Carsten Richter Jensen carsten.richter.jensen@gmail.com
20 8 Carsten Pedersen carstenkpedersen@gmail.com
25 8 Carsten Pedersen carstenkpedersen@gmail.com
26 8 Carsten Pedersen carstenkpedersen@gmail.com
27 2 Marcella Lunau marcella.lunau@gmail.com
30 4 Niels Vesti Nvn@dadlnet.dk
32 2 Thomas Keller thomas.keller@mail.dk
41 8 Jesper Laursen jesper.laursen@gmail.com
50 1 Club diana bestyrelsen@villadiana.dk
50 2 Club diana bestyrelsen@villadiana.dk
50 3 Club diana bestyrelsen@villadiana.dk
50 4 Club diana bestyrelsen@villadiana.dk
50 6 Club diana bestyrelsen@villadiana.dk
51 1 Club diana bestyrelsen@villadiana.dk
51 2 Club diana bestyrelsen@villadiana.dk
51 8 Jesper Laursen jesper.laursen@gmail.com

Se også delejernes Facebook-gruppe om Villa Diana, hvor delejerne også slår ferieuger til udlejning op.

Skriv til bestyrelsen@villadiana.dk, hvis du vil have uger sat til udlejning.

Når man som delejer udlejer sin(e) delejeruge(r), kan man benytte sig af denne Standardlejekontrakt, som er udformet i tekstbehandlingsprogrammet Word. Rød tekst skal delejer forholde sig til og ændre, inden aftalen sendes til lejer. Delejeren har selv ansvaret for kontrakten. Foreningen eller bestyrelsen påtager sig intet ansvar for kontrakten.

Denne pjece kan delejeren sende til lejer sammen med kontrakten. Pjecen indeholder en række praktiske oplysninger om opholdet i Villa Diana til gavn både for lejere og nye delejere.

BACK