Lejligheder til salg - få din egen lejlighed i Villa Diana

Ved køb af et delejerbevis opnås brugsret til en bestemt lejlighed i én specifik uge i Villa Diana. Samtidig bliver du automatisk medlem af delejerforeningen Club Diana som står for driften af Villa Diana. Delejerforeningen er en dansk andelsforening og omfattet af andelsboligloven. Driften af Villa Diana varetages af en bestyrelse, der vælges af medlemmerne (delejerne), og indenfor et budget, der fastlægges på den årlige generalforsamling.

Foreningen er gældfri og har likviditet til at vedligeholde Villa Diana på et efter italiensk standard højt niveau. Bygningen er derfor i god stand uden fremtidige overraskelser. Som andelshaver har du ingen hæftelse udover det årlige kontingent, som dækker vand, varme, el, rengøring, linnedvask, drift af bygningen og den ind- og udvendige vedligeholdelse samt løbende renovering. Kontingentet opkræves hvert år i januar og fastsættes af delejerne på den generalforsamling. Pt. er kontingentet kr. 2.900 pr. år per delejerbevis.

Salgspriser:

Vinteruger (uge 6-13 & 47-52): Kr. 5.000 pr. uge
Forår/efterår ekskl. uge 42 (uge 14-21 & 36-46): Kr. 10.000 pr. uge
Sommer (uge 22-25 & 33-35): Kr. 15.000 pr. uge
Skoleferier (uge 26-32 + uge 42): Kr. 20.000 pr. uge

Henvendelse vedrørende køb eller yderligere oplysninger om køb af egen lejlighed kan ske til Bestyrelsen på e-mail bestyrelsen@villadiana.dk eller på telefon til bestyrelsesmedlem Ana Maria Demant tlf. 26283636

BACK