Club Diana

Club Diana

Villa Diana er et delejerprojekt (time-share), hvor der til hver af de 8 lejligheder hører et delejerbevis for hver af ugerne 6-52. Hver delejer har pligt til at være medlem af Club Diana, som er foreningen for delejerne i Villa Diana. Dersom et delejerbevis tilhører flere i forening, udgør disse ét medlem. Delejerbeviset kan sælges eller gå i arv ligesom anden fast ejendom.

Foreningens formål er at fremme de dansk-italienske kulturelle forbindelser gennem at besidde ejendommen Villa Diana, Via Nemorense 4, Nemi, Italien, og desuden at varetage medlemmernes interesser som delejere af Villa Diana.

Prisen på timesharebeviset afhænger af lejlighedens størrelse og på årstiden. På siderne med “Køb og leje” kan man finde en prisliste med de oprindelige priser på delejerbeviserne.

Udover prisen for timeshare – delejerbeviset – betaler ejerne et årligt kontingent, der dækker udgifterne til vedligeholdelse og drift af ejendommen. Størrelsen af kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

I Club Diana er bestyrelsen ansvarlig for driften og vedligeholdelsen af Villa Diana. Kontingentet skal dække de faste udgifter til skatter, afgifter, el, vand, vedligeholdelse, reparationer og vicevært. Ikke mindst skal kontingentet også dække udgifterne til rengøring, vask sengelinned, håndklæder, viskestykker mm.