Bestyrelse

Bestyrelsen i Club Diana

I henhold til Club Dianas vedtægter §5 ledes foreningen af en bestyrelse på 5-8 medlemmer valgt for 1 år ad gangen blandt foreningens medlemmer.

Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter at den er valgt, udpeger blandt sine medlemmer en formand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, der udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer og godkendes af de tilstedeværende på det efterfølgende møde.

Bestyrelsen er berettiget til at ansætte en administrator, der kan deltage i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret.

Bestyrelsesmedlemmer

Thomas Keller (delejer 232, 840)15913ad

Bredland 3
2850 Nærum
tlf. +45 5380 3102
e-mail: thomas.keller@mail.dk.

Ansvarsområder: Formand, medlemskontakt, kontingentadministration, medlemsregister, køb og salg af delejerbeviser.

 

Betty Søgaard (delejer 518, 519, 520)betty

Vejlegade 6, st.
2100 Kbh. Ø
tlf. +45 2077 6060
e-mail: tty588@msn.com

Kontakt til personale i Nemi og til delejere/lejere. Vedligeholdelsesprojekter samt årlig gennemgang i Nemi. Desuden mestrer Betty Søgaard det italienske sprog.

Carsten Richter Jensen (delejer 815, 229, 230, 330)

Brøndumvej 16
2720 Vanløse
tlf. +45 2966 7020
e-mail:  carsten.richter.jensen@gmail.com

Carsten er kasserer (betalinger, bogføring og regnskab), men står også for hjemmesiden, sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter), salgsfremmende aktiviteter mv.

Jens Peder Sørensen (delejer 116) foto (JP)

Bellisvej 22
9500 Hobro
tlf. +45 4019 0786
e-mail: noesorensen@gmail.com

Jens Peder Sørensen er bygningsingeniør og holder på sine årlige tur til Nemi øje med husets bygningsmæssige tilstand. Har tillige fungeret som rådgiver for bestyrelsen i byggespørgsmål.

Henrik Kudal (delejer 850)Henrik Kudal

Ruskær 29 st. th.
2610 Rødovre
tlf. +45 2368 0371
e-mail: henrik@kudal.dk

Henrik er bl.a. bygningssagkyndig.

Palle Bjørnsten (delejer 118, 218, 346)

Asminderødgade 22
3480 Fredensborg
tlf. +45 3073 4742
e-mail: pallebjornsten@hotmail.com

  

 

Jesper Søgaard (delejer 518, 519, 520)

Vejlegade 6, st.
2100 Kbh. Ø
tlf.
e-mail: jasogaard@hotmail.com

 

Ove Bech Holdensen (delejer 841) Billede af bestyrelsesmedlem Ove

Holger Danskes Vej 58 4 tv
2000 Frederiksberg
tlf.: + 45 22 74 33 48
e-mail: ove.bech.holdensen@mail.dk

 

Suppleanter 

Ulla Harager (delejer 329, 406, 407, 427, 428, 828) foto (UH)

A. Henriksens Gade 2A, lejl. 305
2300 København S
tlf. +45 3526 8312
e-mail: ulla.harager@outlook.dk

Anne-Marie Thureson Graae (delejer 118, 218, 346)
e-mail: amgraae@hotmail.com

Malene Graae  (delejer 746, 747)
e-mail: d305510@dadlnet.dk

 

Formænd for foreningens bestyrelse

1987-1997  Oscar Keller
1997-2002  Kaare Thal-Jantzen
2002-2011  Ole Thorup
2011-2014  Peter Navntoft
2014-          Thomas Keller