Bestyrelsen i Club Diana

I henhold til Club Dianas vedtægter §5 ledes foreningen af en bestyrelse på 5-8 medlemmer valgt for 1 år ad gangen blandt foreningens medlemmer.

Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter at den er valgt, udpeger blandt sine medlemmer en formand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, der udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer og godkendes af de tilstedeværende på det efterfølgende møde.

Bestyrelsen er berettiget til at ansætte en administrator, der kan deltage i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret.

Bestyrelsesmedlemmer

Thomas Keller (delejer 231, 232, 535)15913ad

Bredland 3
2850 Nærum
tlf. +45 5380 3102
e-mail: thomas.keller@mail.dk.

Ansvarsområder: Formand, medlemskontakt, kontingentadministration, medlemsregister, køb og salg af delejerbeviser.

Betty Søgaard (delejer 518, 519, 520)betty

Vejlegade 6, st.
2100 Kbh. Ø
tlf. +45 2077 6060
e-mail: tty588@msn.com

Kontakt til vores personale i Nemi. Vedligeholdelsesprojekter i Nemi. Desuden mestrer Betty Søgaard det italienske sprog.

Carsten Richter Jensen (delejer 815, 229, 230, 330) carsten

Brøndumvej 16
2720 Vanløse
tlf. +45 2966 7020
e-mail:  carsten.richter.jensen@gmail.com

Carsten er kasserer (betalinger, bogføring og regnskab), men står også for hjemmesiden, sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter), salgsfremmende aktiviteter mv.

Jens Peder Sørensen (delejer 116)foto (JP)

Bellisvej 22
9500 Hobro
tlf. +45 4019 0786
e-mail: noesorensen@gmail.com

Jens Peder Sørensen er bygningsingeniør og holder på sine årlige tur til Nemi øje med husets bygningsmæssige tilstand. Har tillige fungeret som rådgiver for bestyrelsen i byggespørgsmål.

Flemming Johansen (delejer 118, 346)foto af Flemming

Jyllandsvej 14
2000 Frederiksberg
tlf. +45 3834 9161
e-mail: flemming.stefan.johansen@surfmail.dk

Flemming håndterer juridiske problemstillinger og kontakt med vores advokat. Har i flere år været dirigent ved foreningens generalforsamlinger.

Andreas Færgemann (delejer 220, 334)Billede af Andreas Færgeman

Jernstøbervænget 17
4600 Køge
tlf. +45 4011 0779
e-mail: andreas_faergemann@hotmail.com

 

Ana Maria Demant (delejer 240)Billede af Ana Maria

Ryesgade 27A, 3. tv
2200 København N 
tlf. +45 2628 3636
e-mail: amdemant@gmail.com

 

Henrik Kudal (delejer 850)Henrik Kudal

Ruskær 29 st. th.
2610 Rødovre
tlf. +45 2368 0371
e-mail: henrik@kudal.dk

 

Suppleanter 

Ulla Harager (delejer 329, 406, 407, 427, 428)foto (UH)

A. Henriksens Gade 2A, lejl. 305
2300 København S
tlf. +45 3526 8312
e-mail: ulla.harager@outlook.dk

Optælling og vedligeholdelse af Villa Diana mm.

Henrik Brogaard (delejer 434)

Glahns Allé 2
2000 Frederiksberg
tlf.
e-mail: henrikbrogaard@privat.dk

Claus Hansen (delejer 120)

Valby Langgade 23
2500 Valby
tlf.
e-mail: claus@sandageren.dk

Formænd for foreningens bestyrelse

1987-1997  Oscar Keller
1997-2002  Kaare Thal-Jantzen
2002-2011  Ole Thorup
2011-2014  Peter Navntoft
2014-          Thomas Keller

BACK