Ejerskab

Notat om Club Dianas ejerskab af Villa Diana

Den 26. februar 1987 stiftedes i Rom et kommanditselskab ”Villa Diana de Oscar Keller S.a.s” med Oscar Keller (den daværende stifter og udbyder af ejendommen) som komplementar (accomentario gerente) og delejerforeningen CLUB DIANA som kommanditist (accomandante).

Selskabets adresse er Via Nemorense 4, Nemi. Selskabets oprettelse er officielt registreret i Rom den 6. marts 1987 under nr. 6539/87 i selskabsregistret i Velletri.

Selskabets kapital er 5 millioner Lire, hvoraf CLUB DIANA ejer 4,9 millioner Lire og efterfølgende Erik Ringvad de resterende 100.000 Lire efter, at Oscar Keller afgik ved døden i 1998.

Ifølge skøde af 5. marts 1987 er ”VILLA di Oscar Keller S.a.s” ejer de to øverste etager af ejendommen, Via Nemorense 4, Nemi, tillige med det omgivne terræn på ca. 4.300 m2 . Købet er registreret af notar G. Ottolenghi, Rom (Repertorio nr. 35717, Racolta nr. 5888).

Købesummen samt dens afvikling er stipuleret i slutseddel (Compromessa de Vendita) af 16. december 1986. Købesummen er færdigbetalt. Hverken ”VILLA DIANA de Oscar Keller S.a.s” eller Kaare Thal-Jantzen personligt har lån mod pant i ejendommen, og der påhviler ikke ejendommen hæftelser eller andre forpligtelser.

”VILLA DIANA de Oscar Keller S.a.s” er således eneejer af den ubehæftede ejendom, Via Nemorense 4 (med undtagelse af restauranten Al Ramo d’Oro i ejendommens underetage). Selskabet er ikke behæftet, og har ikke givet garantier eller indgået kautionsforpligtelser.

Delejerforeningen CLUB DIANA ejer 98% af ”VILLA DIANA de Oscar Keller S.a.s”. Grunden til at ejendommen ikke ejes direkte af ejerforeningen, men gennem et kommandit­selskab, hvori Kaare Thal-Jantzen er komplementar, skyldes det forhold, at en forening ikke kan eje ejendom i Italien uden at dens medlemmer hæfter solidarisk. Med den gennemførte ejerkonstruktion undgås et sådant solidarisk ansvar for delejerne af Villa Diana.

Konklusionen er, at delejernes hæftelse er begrænset til den enkelte timeshare ejers andel og kun andelen.

I det omfang Kaare Thal-Jantzen afhænder komplementardelen (altså den del der hæfter personligt) vil den/de personer, der indtræder som komplementar, automatisk indtræde i den personlige hæftelse.

København den 11. januar 2005

M. Riise-Knudsen

Advokat

Ved komplementarskifte 3. april 2019 er den nye komplementar Martin Keller.
/Bestyrelsen