Viceværtfunktionen

Viceværtfunktionen

Carlo de Luca, David Cocchi og Antonella Piazza er vores viceværter i Villa Diana. De er ansvarlige for servicefunktioner omkring villaen og  funktionsproblemer i lejlighederne.

Hvis der er problemer i lejligheden under opholdet eller med rengøringen, kontakt da (på SMS) Betty Søgaard tlf. +45 2077 6060. Hun vil da sørge for hurtig hjælp fra vores lokale folk.

Mellem delejerforeningen Club Diana (nedenfor betegnet med VD) og Raniero Bernardini (nedenfor betegnet med RB) bosiddende Via Solferino 37, 00040 Nemi, Roma er der indgået en naboaftale med følgende indhold:

Naboaftale

I ejendommen Villa Diana, Via Nemorense 4, Nemi ejer Club Diana gennem det italienske kommanditselskab VILLA DIANA S.a.S  de to øverste etager, hvori der er indrettet 8 timeshare lejligheder, samt det til ejendommen tilhørende jordareal med swimmingpool, terrasser, trapper mm.

I ejendommens nederste etage er indrettet en restaurant, som forpagtes af Raniero Bernardini. I henhold til udstykningsaftale af 17. december 1986 må denne del af ejendommen kun anvendes til restaurationsvirksomhed og lokalerne må ikke på noget tidspunkt benyttes eller ombygges til noget andet formål en restaurationsdrift..

Restaurantens gæster har kun adgang til det areal som RB forpagter, og således ikke til passager og terrasser foran lejlighederne på 1. og 2. etage, samt til haven herunder swimming­poolen og om­givende terrasse.

Det påhviler RB at instruere personalet om at vise hensyn under deres arbejde, hvad angår støj fra radio og TV, højrøstet tale samt flytning af borde og stole. Restaurantens personale har ikke adgang til at benytte Club Dianas faciliteter, herunder poolen. Udgangen fra restaurantens lokaler og terrasse mod poolområdet skal være aflåst og den må ikke anvendes af restaurantens gæster og leverandører.

Serviceaftale

Mellem delejerforeningen Club Diana og vores lokale folk er der indgået serviceaftaler:

Antonella Piazza

 • Mellem 10.00 og 16.00 rengøres de lejligheder, som har været beboet i den forløbne uge. Rengøringen omfatter støvsugning, gulvvask, støv aftørres, toilet, håndvask og brusekabine rengøres. Alle affaldsbøtter tømmes (hvis beboerne har glemt det). Sofaer og lænestole støvsuges. Under skab bruges en Swiffer. Rengøringsomfanget aftales særskilt med de beboere, der skal fortsætte endnu en uge.
 • Der lægges rent sengelinned, håndklæder, viskestykker og bademåtter i skabet. Udtjent og defekt linned, håndklæder mm frasorteres og bortsmides, det resterende sendes til vask.
 • Fryser checkes hver lørdag.
 • Rengøring af køleskab og fritstående køkkenudstyr efter behov. Beboerne skal selv gøre dette inden afrejse.
 • Emhætte rengøres hver lørdag.
 • Sikre at der forefindes tilstrækkeligt toiletpapir og håndsæbe i lejligheden.
 • Korridorerne i ejendommens 1.og 2. etage fejes og vaskes og ruderne i glasdørene pudses.
 • Vinduerne i lejlighederne poleres efter behov, dog mindst den 1. lørdag i hver måned.
 • Lejlighedernes terrasser/balkoner fejes hver uge i udlejningsperioden.
 • Kontrol af Internet

I poolens åbningsperiode fra uge 18 til og med uge 43/44.

 • Poolen tilses hver morgen
 • Poolen ”støvsuges” og filtrene renses mindst to gange om ugen.

I den ubeboede periode (uge 1-5) har AP ansvaret for, at der foretages en hovedrengøring af lejlighederne. Hovedrengøringen omfatter:

 • Vask/ rens af samtlige dyner og hovedpuder
 • Vask af alle rullemadrasser
 • Vask af sovesofabetræk samt evt. puder
 • Tømning af samtlige skabe og skuffer til afvask
 • Afvask af køleskab
 • Afvask af udvendige skodder
 • Udskiftning af filtre i emhætter over kogeplader
 • Badeværelser hovedrengøres og afkalkes.

Desuden varetager hun opgaver i forbindelse med pasning af blomster og vedligeholdelse af udvendige områder.

Carlo De Luca

 • Kontrol af anvendelighed og tilstand af køleskabe, kogeplader og vandkogere.
 • Kontrol af, at der er tørt brænde, og om nødvendigt at sørge for, at det bliver bestilt og opstablet i brændeskjulet
 • Forefaldne småreparationer og vedligeholdelsesopgaver som fx reparation af løse fliser, smøring af dørhængsler og skorstensvindhaner mm.

David Cocchi

 • Kontrol af samtlige belysninger, inde som ude, udskiftning af defekte pærer samt supplering af en reservebeholdning.
 • Kontrol af gasvarmerens funktionsdygtighed og vandtrykket i beholderen. I de lejligheder hvor der kommer nye beboere indstilles stuetermostaten korrekt.
 • Kontrol af at afløb i køkken, bad og toilet fungerer og ikke er tilstoppede. Haner og ventiler kontrolleres.
 • I forbindelse med hovedrengøring gennemgås vvs-installationer, vandvarmere og haner.
 • Kontrol af alle indvendige afløb og tagrender.
 • Kontrol af kloakker mm.

Alle

 • Hvis der i ugens løb opstår problemer med inventar, vvs, el, ruder, låse, gasvandvarmere mm skal de øjeblikkeligt udbedres. Ved større uheld eller bekostelige reparationer adviseres bestyrelsens formand inden reparationen iværksættes.
 • Kontrol af, at reservelageret i Club Diana’s depotrum indeholder de nødvendige reservedele.
 • Carlo og Antonella er ansvarlige for – efter aftale med Club Dianas formand – udskiftning, indkøb eller bestilling af alt manglende eller defekt inventar, det kan fx være køkkenudstyr, linned, håndklæder, nøgler, parasoller, parasolfødder, liggestole, drømmesenge og køleskabe. Indkøbene kan foretages lokalt, hos nærmeste forhandler, IKEA eller hos grossister.

Økonomisk aftale

For de ovennævnte arbejder betaler Club Diana vederlag. Normalt fast­sættes dette vederlag efter forhandling én gang årligt i en særskilt aftale (økonomisk aftale). Vederlaget erlægges kvartalsvis på basis af en opgørelse af anvendelsen af de enkelte lejligheder i det pågældende kvartal.