Regnskab og budget

Regnskab 2023 og budget 2025

Her viser Club Diana seneste revisorudarbejdet og generalforsamlingsgodkendte årsrapport (regnskab).

Nedenfor viser Club Diana seneste generalforsamlingsgodkendte budget.

Budget for 2025 viser et forventet overskud på 34200 kr.