Regnskab 2021 og budget 2023

Her viser Club Diana seneste revisorudarbejdet og generalforsamlingsgodkendte årsrapport (regnskab).

Desuden viser Club Diana seneste generalforsamlingsgodkendte budget.

 

 

BACK