Nemi Nyt nr. 36 – juni 2020

Villa Diana fremstår pænt og indbydende. Gangarealer er fejede, og blomsterne står nydeligt i krukker.

Kære delejere

Sommeren er kommet til Italian, og livet er så småt på vej tilbage til normalen – også i Nemi. Heldigvis har der ikke været nogen Coronatilfælde i selve Nemi og kun ganske få i området i det hele taget.

Da de danske myndighed fortsat fraråder unødvendige rejser til Italien, er Villa Diana dog stadig på vågeblus. Alle de udendørs arealer bliver passet af vores folk i Nemi. Alt fremstår pænt og indbydende og klart til at tage imod delejere, så snart der ikke længere er restriktioner. Poolen er endnu ikke åbnet, men vi har sikret os, at den kan klargøres på få dage, så snart der igen begynder at komme gæster. Vi håber det bliver tidligere, men lige nu ser det først ud til at blive efter 1. september.

Giv besked ved benyttelse eller udlejning

Selvom det, som tingene ser ud nu, først bliver efter 1. september, der forventes ændringer i rejsevejledningerne, er der som bekendt kun tale om anbefalinger. Det vil sige, at man kan vælge at rejse til Italien alligevel, eller man kan udleje sin lejlighed.

Hvis du, eller eventuelle lejere, planlægger at bo i Villa Diana i juni, juli eller august SKAL Betty Søgaard have besked forinden. Dette er af største vigtighed, så lejligheden kan gøres klar og poolen klargøres.

Kontakt Betty via SMS på +45 20 77 60 60

Forsikringsdækning ved forhindret anvendelse

Da Covid-19 krisen har forhindret, at delejere siden marts har kunnet benytte Villa Diana, har mange sikkert allerede været i kontakt med deres forsikringsselskab vedrørende dækning af rejseudgifter mm. Men hvad med kontingentet, hvis ens uger har ligget i lukningsperioden?

Bestyrelsen har hørt fra flere delejere, som udover rejseudgifterne også har fået dækket kontingentudgiften. Vi kan naturligvis ikke sige, at alle forsikringsselskaber vil dække, men det er måske værd at undersøge?

Bestyrelsen ønsker god sommer til alle delejere.

Club Dianas logo

Med venlig hilsen
Club Diana

Thomas Keller, bestyrelsesformand

Nemi Nyt nr. 35 – april 2020

Kære delejere

Ulla Kampmann er død. Ulla var en af idé-skaberne bag Villa Diana, og mange delejere har gennem årene nydt godt af bekendtskabet med Ulla.
Her følger bestyrelsens mindeord for Ulla Kampmann. 

Ulla og Fernando skåler med hinanden på restaurant Il Ramo d'Oro's balkon.

Ulla Kampmann 
1934 -2020

Bestyrelsen for Club Diana har den 31. marts 2020 erfaret, at Ulla Kampmann er død den 10. marts i en alder af knapt 86 år.
 
Mange af delejerne i Villa Diana vil sikkert huske og mindes Ulla Kampmann fra hendes velmagtsdage i foreningen både som en af idé-skaberne bag Villa Diana og som ejer af Il Ramo d’Oro, som hun i mange år drev sammen med sin mand Fernando Cavaterra, mens hun varetog værtinde- og viceværtfunktionen for foreningen.
 
Ulla Kampmann var en person med en spændende og alsidig kulturel historie. Hun var forfatter, kunstner, skribent, illustrator, restauratør og levende engageret i en lang række godgørende projekter. Bl.a. Var hun involveret i arbejdet med narkobehandling og ikke mindst i arbejdet med at få Unesco til at erklære Nemi-søen et World Heritages Site. Men også genhusningen af omstrejfende forladte hunde havde hun tid til at interessere sig for.
 
Hun blev født i 1934 som datter af forfatteren, eventyreren, globetrotteren mm. Hakon Mielche, hvorfra hun vel nok arvede en del af sin kunstneriske og litterære åre. Hun gik på Kunstakademiet og var i en årrække bladtegner på Information, Politiken, BT og flere andre aviser. I 1963 blev hun af BT sendt til Rom for at tegne fra den evige stad til BT’s kvinde-, mad- og modesider.
 
Ulla Kampmann arbejdede i en periode for den legendariske filminstruktør Federico Fellini som hun traf i Rom i forbindelse med optagelsen af filmen ”Julietta og Ånderne”, og efter en tid i landet blev hun så betaget af Italiens kunst og kultur, at hun opgav sit job på BT, flyttede til Nemi med sin datter Eva, og efter en tid begyndte et langt liv sammen med den lokale slagtermester Fernando Cavaterra.
 
Det er Villa Dianas held, at stifterparret Oscar og Grete Keller ved foreningens tilblivelse i 1987 havde kontakt til Ulla Kampmann, og som delejere nød vi omgangen med Ulla Kampmann og Fernando i restauranten i perioden frem til 2005. I årenes løb strømmede romerne i weekenderne ud til restauranten, som vel var byens bedste spisested, og også rejseselskaber kom for at høre Ulla Kampmann causere over Italiens kultur og mad i almindelighed og Nemis fortryllende karakter i særdeleshed. Alt imens kunne man nyde Fernandos vidunderlige mad og skue ud over Nemi-søens spejl.
 
Om aftenen slentrede Ulla rundt mellem restaurantens mange delejer-gæster og forhørte sig stilfærdigt, venligt og deltagende til ophold og trivsel i Villaen.
 
Ikke alt fungerede helt efter normal dansk standard, men de fleste problemer blev løst – måske ikke altid lige hurtigt, men som Ulla altid sagde: Sæt jer ned og nyd udsigten imens.
 
I de senere år var Ulla Kampmann svækket, og man så hende ikke længere i Nemi by sammen med en af sine mange hunde. Vi har måttet undvære hendes selskab og smittende rolige gemyt, men man kan finde Ulla og hendes lune i hendes mange bøger, hvoraf nok særligt Fernandos Nemi-køkken vil være at finde i mange delejeres hjem, og man kan genkalde sig smagen og duftene fra Nemi, når man ser på hendes smukke malerier.
 
Æret være Ullas minde.

Club Dianas logo

Med venlig hilsen
Thomas Keller, bestyrelsesformand
Club Diana

Nemi Nyt nr. 34 – marts 2020

Kære delejere

Udenrigsministeriet i Danmark fraråder fra 9. marts 2020 alle ikke-nødvendige rejser til hele Italien på grund af smitteudbrud med coronavirus/COVID-19. Italien har desuden indført en række restriktioner indtil videre til 3. april for at forsøge at inddæmme smitten, som fx lukninger af museer, barer og diskoteker og afholdelsen af sportsarrangementer uden publikum. 

Samtidig kan vi desværre oplyse, at der er konstateret en enkelt 87-årig Corona-smittet i Palestrina, som har været indlagt på hospital i Nemi mellem 1. og 8. marts. Han er nu overført til epidemihospitalet i Rom. Der er p.t. ikke flere kendte tilfælde i Nemi. Men det nye hospital i Albano har efter det oplyste nogle smittede indlagt.

Vi opfordrer til at man følger myndighedernes anbefalinger og at delejere orienterer eventuelle lejere, der befinder sig i Nemi eller snart skal derned, om situationen. 

Følg med på Udenrigsministeriets rejsevejledning for Italien, og følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det er på Udenrigsministeriets hjemmeside også muligt at skrive sig op på ”Danskerlisten”, hvis man er i Italien nu, eller har billetter til en bestemt periode i Italien. Man vil så på mail eller sms blive orienteret om, hvordan man skal forholde sig.

Er man i Nemi og har brug for lægehjælp, kan man kontakte Stefano Canterani på telefon 06 9368738 eller mobiltlf.: 3289539824. Har man brug for ambulance, kontaktes 118.

Club Dianas logo

Med venlig hilsen
Thomas Keller, bestyrelsesformand
Club Diana

Nemi Nyt nr. 33 – marts 2020

Billedannonce med opfordring til at leje en lejlighed i Villa Diana i Nemi.

Lej eller udlej lejlighed i Villa Diana

I dette nummer af Neminyt vil vi gerne slå et slag for hjemmesiden og muligheden for at leje eller udleje en uge i Villa Diana.

Flere og flere benytter sig af muligheden for at udleje deres uger i Villa Diana, hvis man et enkelt år har andre rejseplaner. Derfor er der også god mulighed for at invitere familie, venner og bekendte en tur til Nemi, så de kan lære vores dejlige sted at kende.

Nemi er dejlig på alle årstider, og i denne vinter har det været tørt og solrigt rigtig mange dage. Foråret kommer tidligt og ligesom i tidligere år åbner vi swimmingpoolen til påske, og lukker den først igen i uge 43. 

Ønsker du at udleje din lejlighed i Villa Diana, skal du sende en mail til bestyrelsen for at få den annonceret på hjemmesiden.

NB! Del gerne denne mail med venner og bekendte som kunne være interesserede i at besøge Villa Diana.

Køb en uge i Villa Diana for kun 1 kr.

Der er nu mulighed for erhverve en “gratis” uge i Villa Diana. For kun 1 kr. kan du eller en af dine bekendte få sin egen lejlighed i Villa Diana – tilmed med kontingentet betalt det første år.

Følgende uger er til salg og søges afsat til delejere, deres familier og venner.
Uge 06: Lejlighed 5
Uge 49: Lejlighed 1
Uge 50: Lejlighed 1, 2, 3, 4, 6
Uge 51: Lejlighed 1, 2, 7

Kontakt bestyrelsen hvis du ønsker mere information eller vil købe en uge.

Husk tilmelding til generalforsamlingen

Den årlige generalforsamling i Club Diana afholdes lørdag den 7. marts 2020, kl. 10-13.

Husk at tilmelde dig til generalforsamlingen, hvis du vil blive og spise frokost bagefter.

Club Dianas logo

Med venlig hilsen
Thomas Keller, bestyrelsesformand
Club Diana

Nemi Nyt nr. 32 – december 2019

Det forgange år har ikke budt på større vedligeholdelsesprojekter, og vi har i det hele taget været forskånet for kedelige overraskelser. Klimaet med kraftig regn har dog medført en række udfordringer med bl.a. indtrængende vand og problemer med el. Men ellers kan vi her ved årets afslutning konstatere, at huset står i meget fin stand – og fortsat et af de pæneste huse i byen.

I starten af januar, mens huset ikke bliver brugt, vil der blive fortaget de årlige småreparationer inde og ude og herunder lakering af rækværker ved altanerne. Vi har også planlagt udskiftning af senge, omend det lige nu er forbundet med lidt usikkerhed omkring transport af de ønskede senge til Italien. Det overvejes også at finde en erstatning til de tunge sofaborde som mange er trætte af.

Vi vil bede alle delejere om at sende os et mobilnummer, som kan bruges til akut kommunikation. Det er en stor hjælp for særligt Betty, hvis vi nemt og hurtigt kan komme i kontakt med jer ved akutte hændelser. Send mobilnummer til bestyrelsen@villadiana.dk.

Nyt fortov ved Villa Diana
Det nye fortov
ved Villa Diana

Nyt fortov

I løbet af efteråret er der blevet anlagt et nyt fortov på Via Nemorense mellem Nemi by og Villa Diana. Fortovet er en stor forbedring, som gør det sikrere og rarere at gå den korte tur til Nemi. Særligt for familier med børn har turen kunne opleves lidt ubehagelig tidligere.

Den eneste ulempe er, at fortovet ikke længere kan bruges til parkering, og dermed er der endnu mere rift om de få parkeringspladser foran Villa Diana.

Udlejning på hjemmesiden

Hvis I ønsker at udleje jeres lejlighedsuge i 2020, er der mulighed for at annoncere det på foreningens hjemmeside. I kan sende en e-mail til bestyrelsen med besked, hvis I ønsker det.

Som det fremgår af hjemmesiden, er der allerede en del uger, som kan lejes i 2020. Bestyrelsen vil fremover iværksætte tiltag, som kan øge efterspørgslen efter at leje en lejlighed i vores dejlige Villa Diana.

Når du lejer ud

Lejlighederne er tilgængelige fra lørdag kl. 16.00 og skal ved afrejse forlades senest lørdag kl. 10.00.

Udlejer har pligt til at sætte lejere ind i, hvordan lejligheden skal forlades ved afrejse. I lejlighederne er der opslag med anvisninger, som skal følges af både delejere og lejere.

Læs mere herom på foreningens hjemmeside blandt andet i de tidligere nyhedsbreve, som kan findes her.

Generalforsamling 2020

Den årlige generalforsamling i Club Diana afholdes lørdag den 7. marts 2020, kl. 10-13. Indkaldelsen vil blive udsendt i henhold til vedtægterne til delejerne.

Kontingent

Som vedtaget på sidste generalforsamling er kontingentet pr. lejlighedsuge i år hævet til kr. 2.900. Kontingentopkrævning for 2020 udsendes sidst i december med betalingsdato 15. januar 2020.

Kode til nøgleskab

Bestyrelsen har besluttet, at koden til nøgleskabet udsendes individuelt til delejerne efter, at der er indbetalt kontingent. Koden er hemmelig og må ikke oplyses til uvedkommende, men naturligvis gerne til eventuelle lejere.

Club Dianas logo

God jul og godt nytår!

Med venlig hilsen
Thomas Keller, bestyrelsesformand
Club Diana

Nemi Nyt nr. 31 – august 2019

Kære delejere

Den 20. juli havde vi desværre en trist begivenhed i Villa Diana. En delejer blev fundet død i sin seng om morgenen. Desværre sad nøglen indvendig i døren, så Carlo måtte tage terrassedøren af for at komme ind.

Det var en vanskelig sag: Ambulance, læger, politi , afhøringer på politistation, opringning til Den danske Ambassade i Rom, til Udenrigsministeriet her, finde telefonnumre på pårørende, finde forsikringsselskab, videoovervågning på USB stick til politiet mm.

Da vores rengøringsdame Antonella var nødt til at tage med på politistationen, måtte vi meddele de delejere, der skulle ankomme samme lørdag, at de ikke kunne påregne at komme ind i lejlighederne før omkring kl. 19. Den afdøde blev først kørt til hospitalet Tor Vergata til obduktion kl 14.00.

Efterfølgende ønskede politiet en liste med navne, fødselsdata og adresse, på alle, som havde boet i Villa Diana den pågældende uge.

Efterfølgende har politiet bedt os give alle delejere og brugere af Villa Diana besked om, at nøglen til hoveddøren ALDRIG må sidde i låsen indvendig, når man er i lejligheden. Derfor har Carlo opsat to små knager ved indgangen til henholdsvis lejlighedsnøgle og bilnøgle.

Samtidig vil vi anmode om, at man altid har en seddel med navn og cpr-nr., navn på forsikringsselskab samt tlf.nr. til nærmeste pårørende på sig eller i sin taske.

Andet

Efter det triste budskab, kan vi fortælle, at en svensk delejer har været behjælpelig med at finde et nyt sofabetræk til det ødelagte på sofaen i lejlighed 4. Det har pyntet gevaldigt.

Endelig må vi endnu engang bede alle brugere af Villa Diana om at tage stolehynder ind, hvis man ikke selv opholder på terrasserne og om natten. De mange katte ynder at indtage pladsen og besørger på puderne. Det er ulækkert og dyrt i vask.

Med venlig hilsen
Club Diana

Thomas Keller, bestyrelsesformand

Nemi Nyt nr. 30 – juli 2019

Vi ønsker alle en god sommer med lidt nyheder fra Nemi og Villa Diana. Overordnet fungerer det meste omkring Villa Diana rigtigt godt, og bestyrelsen arbejder til stadighed med at løse de store og små udfordringer, vi møder. Seneste eksempel er den nye og forbedrede forsikringsaftale, vi netop har indgået.

Med hensyn til nabosagen med Rama d’Oro er den ikke afsluttet endnu. Senest har der i juni været syn og skøn på ejendommen, og vi afventer nu rettens afgørelse vedr. anvendelsen af den famøse dør mellem restauranten og Villa Dianas pool. Vi forventer at høre fra dommeren ved retten i Velletri i oktober eller november.

På Generalforsamlingen blev der stillet spørgsmål til værdien af vores fælles ejendom. Vi har derfor ladet en lokal ejendomsmægler foretage en vurdering. Resultatet af vurderingen er, at en pris (eksklusiv restauranten) vil ligge mellem 980.000 Euro – 1.150.000 Euro. Dette svarer til en gennemsnitspris per lejlighedsuge på ca. 20.000 kr. Det skal understreges, at et salg naturligvis ikke er aktuelt.

Nyt fortov

I Nemi er kommunen tæt på at færdiggøre nyt fortov fra Villa Diana ind til klosteret på venstre hånd før den store P-plads og Piazza Roma. Det er udført med så høj kantsten, at biler ikke kan køre op på fortovet og parkere.

Der bliver i skrivende stund opsat nyt metalhegn langs fortovet og ud mod søen. Vi kan således fremover spadsere på fortovet uden fare op til byen.

Der er p.t. ikke gjort noget ved P-pladserne foran Villa Diana, og ingen ved, om der ændres noget der. Ramo d’Oro og La Taverna er naturligvis ikke glade for, at der ikke længere kan parkeres på fortovet.

Brug af poolen og åbningstider

Vores nyrenoverede pool fungerer rigtig godt. Den er elegant at se på, da den fremstår i samme farve som søen og havet. Bemærk venligst, at poolens åbningstider dagligt er kl. 8.00 – 20.00.

Man må ikke bade, når robotten er i vandet, og tag aldrig selv robotten op. Det er ikke tilladt at gå gennem lågen fra poolen og ned til ”haven”.

Kode til nøgleskab

Koden for 2019 blev udsendt i Neminyt i december 2018. Koden må ikke udleveres til uvedkommende, ej heller restaurantpersonalet.

Udvendig vedligeholdelse

I bestyrelsen holder vi løbende øje med, hvad der måtte trænge til renovering. Bortset fra akut opståede problemer, samler vi opgaverne sammen til januar måned. Vi ved allerede nu, at alt jern (rækværk) på de 4 øverste altaner næste vinter skal slibes ned, rustbehandles og males igen.

Wifi i Villa Diana

Internettet i Villa Diana er blevet forstærket således, at der nu er bedre forbindelse helt ud i hjørnerne og i soveværelserne.

Når man logger på netværket, får man flere valgmuligheder.

Hvor vi før kunne vælge mellem Villa Diana 1 og Villa Diana 2, har vi nu også fået VD 3, VD 4 og VD 6. Koden til alle er den samme som hidtil:  ”tottigoal”.

VD 6 dækker specielt udendørsområder, bl.a. ved poolen. I må prøve jer lidt frem for at finde den bedste dækning, hvor I nu befinder jer. I øvrigt er der nu installeret fibernet i stort set hele Nemi.

Ankomst og afrejse

Vi minder endnu engang om, at lejlighederne er tilgængelige fra lørdag kl. 16.00 og skal ved afrejse forlades senest lørdag kl. 10.00.

Orienter også jeres lejere om, at disse tidspunkter skal respekteres, så Antonella har tid til at rengøre lejlighederne.

Der er desværre stadig problemer med, at lejlighederne ikke efterlades på en måde, som efterlever anvisningerne, som skal følges ved afrejse. Særligt er der problemer med linned og håndklæder.

Se illustrationen nedenfor, som viser hvordan.

 

Forslag til lejeaftale samt brochure for Villa Diana

Da mange af os vælger at udleje vores uger i Villa Diana fra tid til anden, har bestyrelsen som en lille hjælp udarbejdet forslag til en standardlejekontrakt, som kan benyttes.

Ligeledes har vi udarbejdet en lille brochure, som kan deles og sendes til interesserede lejere eller sammen med lejeaftalen, når der er indgået aftale om udlejning. Vi håber disse kan være en hjælp for jer fremover.

Med venlig hilsen
Club Diana

Thomas Keller, bestyrelsesformand

Nemi Nyt nr. 29 – december 2018

Årets gang i Villa Diana

Efter 3 år med større projekter, har 2018 været et forholdsvist roligt år. De nye badeværelserne blev færdiggjort i 2017 og i årene før var det køkkener og swimmingpoolen, der blev udskiftet. Villa Diana fremstår således generelt i meget fin stand.

På trods af den almene gode tilstand er der dog altid løbende vedligeholdelse, som til stadighed holder bestyrelsen beskæftiget. En række større og mindre reparationer er blevet foretaget i 2018 ligesom vi i foråret fik udskiftet døre og vinduer i lejlighederne yderst, dvs. 1, 4, 5 og 8. I denne vinter kommer turen til de sidste 4 lejligheder, som også får nye døre og vinduer. Ligeledes vil januar bliver brugt til at male de steder indvendigt og udvendigt, hvor vi skønner det nødvendigt.

Af de lidt større vedligeholdelsesprojektet skal nævnes, at der er konstateret problemer med fugt og stående vand i hulrummet under swimmingpoolen. Det har vist sig nødvendigt at foretage en større reparation af både træværk og murværket, som bærer poolen og poolområdet. Ligeledes planlægger vi at gøre noget ved bruseren ved poolen for at forhindre nedsivning. I forbindelse med dette projekt får vi etableret et nyt opbevaringsrum til havemøbler.

Aftalerne med vores folk i Nemi har været rigtig gode. De har udover at aflaste bestyrelsen, sørget for at rengøringsstandarden både i lejlighederne og ved arealerne udenfor er blevet løftet betydeligt i forhold til tidligere år. Heldigvis er det også blevet bemærket af mange delejere, som har givet rosende feedback.

Desværre har der også været mindre positive ting i året der er gået. Som tidligere fortalt har vi problemer med naboskabet med Rama d’Oro, hvilket har ført til en kedelig strid. Restauranten og Villa Diana er to selvstændige matrikler og har i princippet ikke noget med hinanden at gøre. Uenigheden handler om gæsters og medarbejderes gentagne og ulovlige benyttelse af Villa Dianas arealer, samt restaurantens afvisning af betaling til fælles vedligeholdelse på ejendommen. Fra bestyrelsens side har vi hele tiden søgt en mindelig løsning, men alle vores forsøg har været forgæves. Efter at vi i efteråret 2017 opsatte en blomsterkumme på vores side af døren ved poolen, valgte Rama d’Oro at stævne Club Diana. Da det ikke er lykkedes at forlige sagen – Rama d’oro er udeblevet fra de indkaldte forligsmøder – afventer vi nu rettens afgørelse. Det er en meget beklagelig situation, som vi håber finder en løsning i starten af det nye år.

På generalforsamlingen i marts vil bestyrelsen naturligvis redegøre nærmere for situationen, og hvordan vi vil forsøge at normalisere naboskabet.

Ny placering af affaldscontainere

Affaldsbøtterne man skal bruge til skrald og affaldsposer fra Villa Diana er blevet flyttet over på den anden side af Via Nemorense – foran etageboligerne (se billede).

Ankomst og afrejsetidspunkter – information på hjemmesiden

Samtidig beder vi alle sætte sig ind i hvordan lejligheden skal forlades. I lejlighederne er der opsat diverse opslag med anvisninger som skal følges ved afrejse.

Læs mere herom på foreningens hjemmeside blandt andet i de tidligere nyhedsbreve, som findes på siden https://villadiana.dk/nyheder/

Nøgleskab

Nøgleskabet, hvor man henter nøglen til sin egen lejlighed, er lige til venstre for indgangen til restauranten.
Koden for 2019 blev udsendt i Neminyt i december 2018.

 • Hæng nøglen tilbage i skabet ved afrejse.
 • Husk at sikre at skabet er låst efter åbning.
 • Det er ikke tilladt at ”låne” nøgler til andre lejligheder end ens egen i nøgleskabet.
 • Koden er hemmelig og må heller ikke oplyses til uvedkommende – heller ikke personalet i Rama d’Oro.
 • Oplys altid dine lejere om koden inden deres rejse.

Wifi kode

Der er trådløs internetadgang i Villa Diana. Adgangskoden er ”tottigoal”.

Sådan skal lejligheden efterlades efter brug

 • Ved afrejse efterlades det snavsede linned, håndklæder og viskestykker lagt samme i en bunke ved indgangen, så det er nemt at bære op.
 • Alt service vaskes op og sættes på plads i skabene
 • Affald og flasker tages med op og tømmes i containerne på vejen.

Vores rengøringshjælp Antonella har kun ca. 45 minutter pr. lejlighed. Derfor er det vigtigt, at alle husker at vaske op, rydde op, tømme affaldsbøtter, rengøre køleskab og affaldsbøtter.

Hvis der er problemer med rengøringen eller andet man ikke er tilfreds med i den forbindelse, kan man i dagtimerne kontakte Betty Søgaard pr. SMS på +45 2077 6060.

Generalforsamling 2019

Den årlige generalforsamling i Club Diana afholdes ligesom foregående år på Hvidovre Gymnasium.
Datoen for generalforsamlingen er lørdag den 16. marts 2019, kl. 10-13. Indkaldelsen bliver udsendt i februar.

Opkrævning af kontingent/salg

Kontingentopkrævning for 2019 udsendes sidst i december, med betalingsdato 15. januar 2019. Som vedtaget på sidste generalforsamling er kontingentet i 2019 uændret, kr. 2.700 pr. delejerbevis.

Vandreture I området

Området omkring Villa Diana rummer en mange, gode natur- og vandreoplevelser. Via nedenstående link, kan der hentes kort og beskrivelser til 19 vandreture i omegnen.
www.parcocastelliromani.it/i-sentieri-del-parco
Vedlagt dette NemiNyt findes en nærmere beskrivelse fra delejer Carsten Richter af flere af turene I området.

En tidsrejse under jorden

Et næsten nyt museum er åbnet under Palazzo Valentini, hvor luksuriøse privathuse er udgravet.
”Le Domus Romane” med domus A, opført under kejser Hadrian og op mod Trajans Forum. Domus B er opført i slutningen af det 2. århundrede. Der er kun guidede rundvisninger med varighed på ca. 1,5 time – med maks. 15 personer pr. gruppe. (torsdag kl. 18 med engelsktalende guide). Man ledes gennem rummene på glasgulv og ser ned på/ind i et triclinium, et cubiculum og et impluvium m.v. De enkelte rum gives liv med hjælp af lys og lyd. Man oplever virkningen af et ødelæggende jordskælv.
Adressen er: Foro Traiano, 85, den side af Palazzo Valentini, der vender ud mod Trajansøjlen

Vi ønsker alle delejere i Villa Diana en glædelig jul og et godt nytår.

Glædelig jul og godt nytår!

December 2018 / Thomas Keller, bestyrelsesformand

Nemi Nyt nr. 28 – december 2017

Er Villa Diana et hotel?

Spørgsmålet kan virke banalt, for selvfølgelig er Villa Diana ikke et hotel. Det er et fællesskab bestående af delejere, som sammen driver et skønt feriested i Nemi. Som delejer har man både rettigheder og pligter. Man har ret til at benytte sin ferieuge – eller leje den ud – og man har pligt til at betale kontingent og til at overholde de regler for anvendelse af Villa Diana, som bestyrelsen har bestemt.

Måske er det noget der ligger i tiden, men i de sidste år er det vores opfattelse, at forventningerne til serviceniveauet er steget betragteligt. Som bestyrelse prøver vi at imødekomme ønskerne, når vi vurderer, at det kan have generel interesse, mens vi er mere forbeholdne overfor ønsker af individuel karakter. Det er vores opgave at holde stedet kørende inden for de økonomiske rammer der er til rådighed, og på en måde som tjener det brede flertal bedst. Desværre giver disse rammer os ikke mulighed for at yde samme service som opleves på hoteller.

Med denne indledning skal jeg beklage at Nemi Nyt denne gang rummer en gentagelse af en række af de regler og anvisninger, der gælder ved benyttelse af Villa Diana. Vi må også samtidig opfordre til, at man som delejer husker at sætte sine eventuelle lejere ind i reglerne. Endelig henviser vi til foreningens hjemmeside www.villadiana.dk, hvor der er rigtig meget nyttig information om både Villa Diana, og Nemi. På Facebooksiderne Club Diana og Villa Diana er det muligt at dele og hente information, samt at spørge om rejsetips, udleje sin lejlighed mv.

Vores fælles ejendom i Nemi er efterhånden kommet i meget fin stand med nye badeværelser og køkkener. I det kommende år vil der udover løbende vedligeholdelse af mure og vægge blive påbegyndt udskiftningen af vinduer og døre i de lejligheder, hvor det er mest påkrævet.

Ankomst og afrejsetidspunkter

Lejlighederne er tilgængelige fra lørdag kl. 16.00 og skal ved afrejse forlades senest lørdag kl. 10.00.

Lejlighederne er privatejede, og det er ikke muligt at ankomme tidligere eller rejse senere. Ankommer man om fredagen kan vi henvise til en af flere gode B&B steder i nærheden, fx https://vistalagonemi.wordpress.com/ som kan bookes både på bookingportaler og Airbnb.

Nøgleskab

Nøgleskabet, hvor man henter nøglen til sin egen lejlighed, er lige til venstre for indgangen til restauranten.
Koden for 2018 blev udsendt i Neminyt i december 2017.

 • Hæng nøglen tilbage i skabet ved afrejse.
 • Husk at sikre at skabet er låst efter åbning.
 • Det er ikke tilladt at ”låne” nøgler til andre lejligheder end ens egen i nøgleskabet.
 • Koden er hemmelig og må heller ikke oplyses til uvedkommende – heller ikke personalet i Rama d’Oro.
 • Oplys altid dine lejere om koden inden deres rejse.

Wifi kode

Der er trådløs internetadgang i Villa Diana. Adgangskoden er ”tottigoal”.

Sådan skal lejligheden efterlades efter brug

 • Ved afrejse efterlades det snavsede linned, håndklæder og viskestykker lagt samme i en bunke ved indgangen, så det er nemt at bære op.
 • Alt service vaskes op og sættes på plads i skabene
 • Affald og flasker tages med op og tømmes i containerne på vejen.

Vores rengøringshjælp Antonella har kun ca. 45 minutter pr. lejlighed. Derfor er det vigtigt, at alle husker at vaske op, rydde op, tømme affaldsbøtter, rengøre køleskab og affaldsbøtter.

Hvis der er problemer med rengøringen eller andet man ikke er tilfreds med i den forbindelse, kan man i dagtimerne kontakte Betty Søgaard pr. SMS på +45 2077 6060.

Andre vigtige regler

 • Ved ankomst er der i alle lejligheder gjort rent og lagt linned og håndklæder frem. Håndklæderne er alene til brug i lejligheden og må ikke tages med ned til poolen. De kan ikke tåle solcreme, så tag hensyn.
 • Alle parasoller slås ned om natten, når I ikke er i lejligheden og ved hjemrejse. Dette skyldes, at regn og specielt den til tider stærke blæst er hård ved dem.
 • Parasoller på indgangssiden af lejl 1, 4 og 8 skal altid tages ind, når man ikke er i lejligheden, om natten og ved afrejse. Dette af hensyn til blæst og tyveri.
 • Solsenge og liggestole skal slås sammen og sættes op langs væggen. Efterlad aldrig møbler uden for lejlighederne (udenfor hoveddørene) om natten. De bliver stjålet.
 • I de to mellemgange hænger der opsat en ny og større og lamineret liste med nødhjælps numre og taxanumre. Nødhjælpsnumrene vil ligeledes være at finde i nøgleskabet og på hjemmesiden.
 • En alm. støvsuger og en askestøvsuger står i hver af de to mellemgange. Man SKAL støvsuge pejsen inden afrejse, hvis den har været i brug. MEN STØVSUG KUN KOLD ASKE.
 • Nøgle til brændeskur hænger i nøgleskabet og skal altid hænges tilbage med det samme efter brug.
 • Fra 2018 vil der ved indgangen i lejlighederne være skilte som kan hænges udvendig på dørene om lørdagen,hvis man skal blive en uge længere og enten ønsker/ønsker ikke rengøring, eller ønsker nyt linned.Stort og småt….
 • I alle lejligheder findes der fra 2018 en grå A4 holder med relevante brugsanvisninger. De må ikke fjernes.
 • Kaffemaskine, hårtørrer og strygejern er ikke standard i lejlighederne. De bliver derfor ikke afkalket ellerrengjort og erstattes ikke af Club Diana.
 • Bemærk, at alle toiletbrætter er med ” softclose “. Det skal bare have lov til at lukke stille og roligt.
 • Rispapirskærme må ikke sættes på lamper nogen steder pga. brandfare. De må kun hænge i loftet i soverum.

Børneudstyr til brug i Villa Diana

Såfremt delejere eller deres lejere ønsker at låne børnerekvisitter (tremmeseng, juniordyne og sengelinned, høj stol, klapvogn, potte eller badekar), skal dette bestilles en uge før hos Betty +45 20776060

Annoncering af lejligheder til udlejning/salg

På hjemmesiden har vi som bekendt en side med oversigt over de lejligheder, som kan lejes/købes. Gør gerne venner og bekendte opmærksomme på vores hjemmeside, og muligheden for at blive delejere i Villa Diana. Udlejningsopslag sendes til bestyrelsen@villadiana.dk.

Generalforsamling 2018

Den årlige generalforsamling i Club Diana afholdes lige som de foregående år på Hvidovre Gymnasium. Datoen for generalforsamlingen bliver lørdag den 3. marts 2018, kl. 10-13.

Indkaldelsen bliver udsendt sidst i januar.

Opkrævning af kontingent og foreningens økonomi

Kontingentopkrævning for 2018 udsendes sidst i december, med betalingsdato 15. januar 2017. Som vedtaget på sidste generalforsamling er kontingentet i 2018 uændret kr. 2.700 pr. delejerbevis.

Foreningens økonomi har på grund af de store udgifter til nye badeværelser været presset og det har været nødvendigt at trække på egenkapitalen. Med de største projekter bag os, ser det til gengæld fornuftigt ud fremover, hvor der er penge til de nødvendige udskiftninger og vedligeholdelsesopgaver.

Vi ønsker alle delejere i Villa Diana en glædelig jul og et godt nytår.

Glædelig jul og godt nytår!

December 2017 / Thomas Keller, bestyrelsesformand

Nemi Nyt nr. 27 – juni 2017

Velkommen til mange nye delejere

Igennem det sidste år er der kommet mange nye delejere i Villa Diana. Land & Leisure har afviklet deres engagement og solgt deres lejlighedsuger til nye delejere – og i nogen tilfælde til eksisterende. I foråret har vi derfor haft mange nye beboere i Villa Diana, hvilket har afstedkommet mange spørgsmål.

Alle nye delejere (og gamle) opfordres til at besøge foreningens hjemmeside www.villadiana.dk. Her var vi samlet en masse relevant information om villaen og om området, så man stort set kan få svar på alt.

Bestyrelsen og Betty Søgaard er gerne behjælpelige med at besvare de spørgsmål, hvor der ikke findes svar på hjemmesiden.

Blandt de hyppige spørgsmål er spørgsmålet om hvordan man får fat på sin nøgle til lejligheden, og om der er udstyr til mindre børn i lejlighederne. Begge dele er beskrevet på næste side.

Vores fælles hus er generelt i rigtig god stand. Vi har i vinter fået renoveret de sidste badeværelser i lejlighed 1-4. De delejere der har besøgt Villa Diana i foråret, har alle været meget begejstrede. Som med alt byggeri kan der efterfølgende være småting, som skal justeres, og det arbejder vi også på. I de kommende år vil vi flytte fokus til døre, vinduer og skodder, som efterhånden trænger til udskiftning i flere lejligheder.

Livet i Nemi går sin rolige gang, men et par forandringer har der dog været. På Piazza Roma ved indgangen til byen er der opsat en meget avanceret vandpost, hvor der kan afhentes vand. Tilmed kan man oplade sin mobiltelefon imens. I byen er gadelamperne blevet udskiftet til LED, og det er der delte meninger om, fordi mange savner det gullige skær fra tidligere.

Naboskabet med Rama d’oro giver visse udfordringer. Restaurantens gæster og personalet tilsyneladende har svært ved at forstå, at der er tale om to separate matrikler, som alene deler trappe. Det betyder desværre nogen uvedkommende trafik og støj på de udendørs gangarealer og ved poolen. I bestyrelsen gør vi til stadighed restauranten opmærksom på dette problem, men må desværre konstatere at det ikke har store effekt.

Derfor ville det være dejligt, hvis vi som delejere alle hjælper med at håndhæve vores ejendomsret ved at minde både personalet og gæsterne om at gangarealer ved Villa Diana er privat område, fx med et høfligt: ”Questa zona è privata”.

Ved ankomst afhentes nøglen i nøgleskabet

Nøgleskabet, hvor man henter nøglen til sin egen lejlighed, er lige til venstre for indgangen til restauranten.

Koden er hemmelig og ikke må oplyses til uvedkommende – heller ikke personalet i Rama d’oro.

 • Hæng altid nøglen tilbage i skabet ved afrejse.
 • Husk altid at sikre at skabet er låst efter åbning.
 • Det er ikke tilladt at ”låne” nøgler til andre lejligheder end ens egen i nøgleskabet.Oplys dine eventuelle lejere om koden og andre regler i Villa Diana, fx at
  Lejligheden er tilgængelig fra lørdag kl. 16.00 og skal forlades senest lørdag kl. 10.00.

Børneudstyr i Villa Diana

Foreningen har indkøbt 2 børnesenge og høje stole, som udlånes til delejere. Hvis I ønsker at gøre brug af disse ting, kan de serveres ved henvendelse til Betty Søgaard. Vores personale i Nemi vil så sørge for at det bliver stillet frem.

Gode råd og venlige henstillinger

 • Ved ankomst er der i alle lejligheder gjort rent og lagt linned og håndklæder frem. Håndklæderne er alene til brug i lejligheden og må ikke tages med ned til poolen. De kan ikke tåle solcreme, så tag hensyn.
 • På terrasserne skal parasoller slås ned når de ikke er i brug. Solsenge og liggestole skal slås sammen og sættes op langs væggen. Efterlad aldrig møbler uden for lejlighederne (udenfor hoveddørene) om natten. De bliver stjålet.
 • Ved afrejse skal linned og håndklæder tages af og lægges i en bunke. Affald og flasker skal tages med op og tømmes i containerne på vejen. Under opholdet bedes man venligst undlade selv at afkalke og anvende egne rengøringsmidler.
 • Hvis der er problemer med rengøringen eller anden man er utilfreds med, kontakt da Betty Søgaard pr. SMS på +45 2077 6060. Tag venligst hensyn og undlad meget tidligere/sene henvendelser.

Annoncering af lejligheder til udlejning/salg

På hjemmesiden har vi som bekendt en side med oversigt over de lejligheder, som kan lejes/købes. Gøre gerne venner og bekendte opmærksom på vores hjemmeside og muligheden for evt. også at blive delejer.

Udlejningsopslag sendes til bestyrelsen@villadiana.dk. Vi ønsker alle en dejlig sommer.

 

Bestyrelsen ønsker alle delejere en dejlig sommer.

Juni 2017 / Thomas Keller, bestyrelsesformand

BACK