Kære delejer i Villa Diana

Som vi omtalte i sidste nyhedsbrev benytter bestyrelsen lukkeperioden i januar til at gennemgå Villa Diana. Der er tale om en bygningsgennemgang både indvendigt og udvendigt samt optælling og gennemgang af udstyr og inventar i lejlighederne.

I det følgende giver vi en kort statusrapport, så alle delejere får lejlighed til holde sig opdateret med tilstanden af vores fælles ejendom. Ligeledes følger en række vigtige informationer til delejere og eventuelle lejere.

Udvendige reparationer

I vinterens løb er der faldet et stort stykke af pudset ved lejlighed 4/8. Vi har aftalt med vores håndværkere at dette skal udbedres så snart vejret tillader det, forventeligt vil det ske i sidste halvdel af april. Det er et større arbejde som kræver stillads.

Terrassen ved lejlighed 4 har været utæt og der er sivet vand ned i restauranten. Vi har nu lokaliseret problemet og vil hurtigst muligt sørge for udbedring.

Poolen. Området omkring poolen er blevet gennemgået og kanten omkring poolen vil blive repareret ligesom inddækningen mellem depot og mur.

Skorstene vil blive repareret så snart vejret tillader det. Delejerne må indtil da IKKE benytte pejsene i lejlighederne. Der er sat opslag herom op i alle lejligheder med giv gerne jeres lejere besked om det på forhånd.

Inde i lejlighederne

Alle lejligheder er gennemgået, inventar er optalt og udskiftet hvor det var nødvendigt. Alle opslag i lejligheder er gennemgået, defekte er udskiftet. Skabene i soveværelserne er blevet malet

I de fire lejligheder på øverste etage er der blevet opsat ventilatorer i loftet. Monteringen var besværlig, men med fint resultat.

På både yderside og inderside af badeværelsesdørenes nederste kant er der påsat plexiglas for at skåne dem. Der er sat fejelister under hoveddørene 1, 4, 5 , 8, dør til korridor. De holder skidt ude og varmen inde, så vi sparer lidt.

Ovnene kommer desværre ikke tilbage. Brandmyndighederne har endnu engang givet afslag på benyttelse af ovne.

Udlejning – annoncering på hjemmesiden

Hvis I ønsker at udleje jeres lejlighedsuge i 2022, er der mulighed for at annoncere det på foreningens hjemmeside. I kan sende en e-mail til bestyrelsen med besked herom.

Husk altid ved udlejning:

Generalforsamling 2022

Som tidligere omtalt afholdes den årlige generalforsamling i år, lørdag den 19. marts, kl. 10-13 på Hvidovre Gymnasium.

Indkaldelsen vil blive udsendt 3-5 uger i forvejen i henhold til vedtægterne.

Med venlig hilsen
Club Diana

Thomas Keller, bestyrelsesformand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *