Nemi Nyt nr. 42 – Februar 2022

Kære delejer i Villa Diana

På grund af uforudsete problemer med at låne lokaler på den først udmeldte dato, har bestyrelsen valgt at flytte generalforsamlingen en uge til lørdag 26. marts kl. 10-13.

Generalforsamling 2022

Den årlige generalforsamling i Club Diana vil blive afholdt

Lørdag den 26. marts, kl. 10-13 på Hvidovre Gymnasium.

Indkaldelsen vil blive udsendt 3-5 uger i forvejen i henhold til vedtægterne.

Ligesom tidligere år vil selve generalforsamlingen blive gennemført mellem kl. 10 og 12, hvorefter alle deltagere vil være indbudt til en let frokost med drikkevarer.

Med venlig hilsen
Club Diana

Thomas Keller, bestyrelsesformand

Nemi Nyt nr. 41 – Februar 2022

Kære delejer i Villa Diana

Som vi omtalte i sidste nyhedsbrev benytter bestyrelsen lukkeperioden i januar til at gennemgå Villa Diana. Der er tale om en bygningsgennemgang både indvendigt og udvendigt samt optælling og gennemgang af udstyr og inventar i lejlighederne.

I det følgende giver vi en kort statusrapport, så alle delejere får lejlighed til holde sig opdateret med tilstanden af vores fælles ejendom. Ligeledes følger en række vigtige informationer til delejere og eventuelle lejere.

Udvendige reparationer

I vinterens løb er der faldet et stort stykke af pudset ved lejlighed 4/8. Vi har aftalt med vores håndværkere at dette skal udbedres så snart vejret tillader det, forventeligt vil det ske i sidste halvdel af april. Det er et større arbejde som kræver stillads.

Terrassen ved lejlighed 4 har været utæt og der er sivet vand ned i restauranten. Vi har nu lokaliseret problemet og vil hurtigst muligt sørge for udbedring.

Poolen. Området omkring poolen er blevet gennemgået og kanten omkring poolen vil blive repareret ligesom inddækningen mellem depot og mur.

Skorstene vil blive repareret så snart vejret tillader det. Delejerne må indtil da IKKE benytte pejsene i lejlighederne. Der er sat opslag herom op i alle lejligheder med giv gerne jeres lejere besked om det på forhånd.

Inde i lejlighederne

Alle lejligheder er gennemgået, inventar er optalt og udskiftet hvor det var nødvendigt. Alle opslag i lejligheder er gennemgået, defekte er udskiftet. Skabene i soveværelserne er blevet malet

I de fire lejligheder på øverste etage er der blevet opsat ventilatorer i loftet. Monteringen var besværlig, men med fint resultat.

På både yderside og inderside af badeværelsesdørenes nederste kant er der påsat plexiglas for at skåne dem. Der er sat fejelister under hoveddørene 1, 4, 5 , 8, dør til korridor. De holder skidt ude og varmen inde, så vi sparer lidt.

Ovnene kommer desværre ikke tilbage. Brandmyndighederne har endnu engang givet afslag på benyttelse af ovne.

Udlejning – annoncering på hjemmesiden

Hvis I ønsker at udleje jeres lejlighedsuge i 2022, er der mulighed for at annoncere det på foreningens hjemmeside. I kan sende en e-mail til bestyrelsen med besked herom.

Husk altid ved udlejning:

  • Oplys dine lejere om koden til nøgleskabet
  • Lejlighederne er tilgængelige fra lørdag kl. 16.00 og skal ved afrejse forlades senest lørdag kl. 10.00.
  • Udlejer har pligt til at sætte lejere ind i hvordan lejligheden skal forlades ved afrejse. I lejlighederne er der opslag med anvisninger som skal følges. Hvis ikke lejligheden efterlades i henhold til anvisningerne opkræves delejer gebyr på 500-1.000 kr. for ekstra rengøring.
  • Læs mere herom på foreningens hjemmeside og i tidligere nyhedsbreve, som kan findes her.

Generalforsamling 2022

Som tidligere omtalt afholdes den årlige generalforsamling i år, lørdag den 19. marts, kl. 10-13 på Hvidovre Gymnasium.

Indkaldelsen vil blive udsendt 3-5 uger i forvejen i henhold til vedtægterne.

Med venlig hilsen
Club Diana

Thomas Keller, bestyrelsesformand

Nemi Nyt nr. 40 – januar 2022

Kære delejer i Villa Diana

Godt nytår til alle gamle såvel som nye delejere.

Fra bestyrelsens side håber vi at 2022 bliver et næsten normalt år, hvor vi endelig kan lægge coronaen bag os. Lige nu er der dog fortsat visse restriktioner for rejser til Italien ligesom der fortsat er krav om mundbind mange steder. Men mon ikke de restriktionerne bliver lempet når foråret nærmer sig?

Nemi har ikke i nævneværdig grad været plaget af smitte. Selvfølgelig har mange været syge, men såvidt vi ved har der ikke været alvorlige tilfælde og dødsfald blandt byens beboere. Til gengæld har pandemien i nogen grad hæmmet det karakteristiske udeliv i byen, noget mange af byens borgere savner og håber snart vender tilbage. På trods af det er der de seneste år åbnet flere nye og spændende restauranter i Nemi. Læs mere her.

Her i januar måned er Villa Diana lukket for delejere, så huset kan gøres klar til uge 6, hvor de første gæster ankommer. Der bliver malet og gjort hovedrent ligesom bestyrelsen sørger for grundig gennemgang af inventar og udstyr i alle lejligheder. Der er desværre noget udvendigt reparationsarbejde som først kan foretages, når det bliver forår og vejret er varmere.

I den verserende nabosag er der ikke så meget nyt at rapportere om. Vi havde forventet en endelig afgørelse i ankesagen i december 2021, men fik i stedet besked om at afgørelsen nu er udskud til juni 2025. Det betyder at den oprindelige kendelse står ved magt indtil da og at døren til restauranten fra poolområdet kan forblive aflåst.

Endelig kan vi fortælle at der nu er igangsat en online kampagne på Facebook, hvor vi målrettet fortæller danskere med interesse for feriebolig i Italien om Villa Diana og muligheden for at anskaffe en lejlighed. For at gøre det nemt og overskueligt sælges de udbudte lejligheder til faste priser mellem 5.000 – 20.000 kr. alt efter sæson. Der er pt. over 50 lejligheder til salg.

Eksisterende delejere er naturligvis også særdeles velkomne til at sprede budskabet til venner og bekendte og til selv at købe de udbudte lejligheder. Læs mere herom nedenfor.

Salgskampagne

Bestyrelsen har iværksat markedsføring på Facebook for de mange lejligheder der pt. er til salg:

Uge 6-13: 5.000 kr. (18 til salg)
Uge 14-21: 10.000 kr. (4 til salg)
Uge 22-25: 15.000 kr. (2 til salg)
Uge 40-46: 10.000 kr. (19 til salg)
Uge 42: 20.000 kr. (1 til salg)
Uge 47-52: 5.000 kr. (22 til salg)

Send e-mail til bestyrelsen for at få mere information om specifikke uger/lejlighedsnumre.

Udlejning – annoncering på hjemmesiden

Hvis I ønsker at udleje jeres lejlighedsuge i 2022, er der mulighed for at annoncere det på foreningens hjemmeside. I kan sende en e-mail til bestyrelsen med besked herom.

Husk altid ved udlejning:

  • Oplys dine lejere om koden til nøgleskabet
  • Lejlighederne er tilgængelige fra lørdag kl. 16.00 og skal ved afrejse forlades senest lørdag kl. 10.00.
  • Udlejer har pligt til at sætte lejere ind i hvordan lejligheden skal forlades ved afrejse. I lejlighederne er der opslag med anvisninger som skal følges. Hvis ikke lejligheden efterlades i henhold til anvisningerne opkræves delejer gebyr på 500-1.000 kr. for ekstra rengøring.
  • Læs mere herom på foreningens hjemmeside og i tidligere nyhedsbreve, som kan findes her.

Nøglekode

Koden til nøgleskabet udsendes senest 1. februar til alle delejere der har indbetalt kontingent rettidigt, dvs. senest 17. januar.

Generalforsamling 2022

Den årlige generalforsamling i Club Diana afholdes i år lørdag den 19. marts, kl. 10-13 på Hvidovre Gymnasium.

Indkaldelsen vil blive udsendt 3-5 uger i forvejen i henhold til vedtægterne.

Med venlig hilsen
Club Diana

Thomas Keller, bestyrelsesformand

Nemi Nyt nr. 39 – oktober 2021

Kære delejere

Tak for en god generalforsamling og genvalget af bestyrelsen.

Et af de emner der blev diskuteret på generalforsamlingen var de mange lejligheder som er til salg og generationsskiftet, der tilsyneladende er igang. Fra bestyrelsens side er vi meget opmærksomme på situationen og vi vil gerne iværksætte tiltag, som kan skabe øget interesse for Villa Diana og dermed hjælpe delejere som ønsker at sælge.

Nedenfor følger bestyrelsens oplæg samt invitation til delejere der ønsker at sælge om deltagelse i den kommende markedsføring.

Salgstiltag 2021-22

Bestyrelsen har besluttet at iværksætte mere intensiv markedsføring af Villa Diana for at tiltrække nye delejere. Markedsføringen vil ske digitalt på Facebook og Google, hvor vi har mulighed for at målrette den til en målgruppe, som er interesseret i feriebolig i Italien.

For at gøre det nemmest muligt for potentielle købere at træffe beslutning om køb er det efter vores mening nødvendigt at vi fastsætter ensartede salgspriser, som alle delejere der ønsker at deltage i kampagnen indvilger at sælge til. Vi har derfor udarbejdet følgende forslag til salgspriser, som vi mener er rimelige i forhold til efterspørgslen og som vi håber er acceptable for de der ønsker at sælge.

Det er planen at starte markedsføringen umiddelbart efter jul og 3-4 måneder frem.

Vinteruger (uge 6-13 & 47-52): Kr. 5.000 pr. uge
Forår/efterår (uge 14-21 & 36-46 – uge 42): Kr. 10.000 pr. uge
Sommer (uge 22-25 & 33-35): Kr. 15.000 pr. uge
Skoleferier (uge 26-32 + uge 42): Kr. 20.000 pr. uge

Tilmelding

Hvis man ønsker at sætte sin lejlighed til salg til ovenstående pris og derved være en del af den planlagte markedsføringskampagne, skal man sende besked til bestyrelsen på bestyrelsen@villadiana.dk med besked om hvilke uger det drejer sig om.

NB! Hvis du allerede har sat din uge til salg på hjemmesiden, er det særligt vigtigt at du bekræfter om du ønsker at den skal være omfattet af kampagnen.

Med venlig hilsen
Club Diana

Thomas Keller, bestyrelsesformand

Nemi Nyt nr. 38 – februar 2021

Kære delejere

Vi havde sikkert alle håbet at der i løbet af marts ville være så godt styr på Coronaen, at det vil være muligt at afholde årets generalforsamling. Desværre er det ikke gået sådan og bestyrelsen har derfor besluttet at udskyde endnu engang. I stedet planlægger vi at afholde generalforsamlingen i sidste halvdel af august, hvor vi forventer at forsamlingsforbuddet vil være lempet så meget at det kan lade sig gøre. Herved afviger vi fra vedtægterne, men vi håber på medlemmernes forståelse herfor pga. den ekstraordinære situation med Corona. Indkaldelse til generalforsamlingen planlægges udsendt i juni eller juli.

En kort status om de væsentligste emner skal I dog ikke snydes for, så nedenfor følger lidt om hvordan det står til i Nemi, og om foreningens aktuelle økonomiske situation.

Status fra Nemi 2020-21

2020 blev præget af Corona og selvom det i sommeren og en del af efteråret var muligt at rejse til Italien, var kun 63 lejlighedsuger besat.

Vores pool blev klargjort midt april, fordi ingen på det tidspunkt vidste hvordan pandemien ville udvikle sig. På grund af særlige Covid-19 retningslinjer medførte det stort ekstraarbejde for Antonella med to gange daglig rengøring og desinficering af vand, hele poolområdet og poolmøbler. Samtidig var der krav om ekstrarengøring af alle udenomsarealer, indgang til lejligheder, rækværk, gelændre, mm. samt rengøring og desinficering af badeværelser og køkkener hver weekend.

I slutningen af februar 2020 havde vi et større jordskred ned til sivebrønden. Angelo, David og en lokal murer brugte mange timer på at anlægge delvis nye trapper, udjævne terrænet og etablere nyt rækværk. Angelo har fældet en del træer ved depotet og fjernet rødder, da de ødelagde vores ledninger til lys og videoovervågning. I samme forbindelse har David lagt nye ledninger og skiftet alle defekte udendørs lamper på terrasser og balkoner.

På trods af nedlukning i store dele af 2020 har vores folk besigtiget boligen mindst en gang om ugen for at checke og kontrollere alt, og for at forebygge eventuelle vandskader, mus, elektricitetsproblemer og for at tilse varmtvandsbeholdere. Ligeledes blev potteplanterne tilplantet og vandet, hække klippet og træer beskåret.

Vi har naturligvis haft færre udgifter til rengøring, men som det fremgår af ovenstående har alt været holdt ved lige, også i de lange perioder med nedlukning.

I november blev der som tidligere berettet transporteret og installeret nye senge fra Danmark i alle lejligheder. De gamle senge blev båret op og fordelt til de mennesker i Nemi, som gerne ville overtage dem.

I januar måtte bestyrelsen aflyse de sædvanlige besigtigelsesrejser og ligeledes den planlagte  bygningsgennemgang. Den sædvanlige hovedrengøring og optælling i lejlighederne blev i stedet foretaget af Antonella. Alle badeværelser er blevet malet, hvor det var nødvendigt, hemse inkl. gulv er blevet malet samt i soveværelser specielt hvor der var småskader efter opsætning af de nye senge.

I den forbindelse viste der sig desværre to større vandskader i hhv. lejlighed 4 og 5, som også måtte udbredes ved samme lejlighed. Særligt skaden i lejlighed 5 viste sig alvorlig fordi den skyldtes indsivning fra taget. Dette medførte reparation af inddækninger ved 3 skorstene, løse tagsten og flækkede tagsten. Endvidere er rækværk slebet ned og malet på Villa Dianas område .

Således står alt i Villa Diana nu klar til brug. Poolen kan åbnes på få dage, når det bliver tid til det. Vores ansatte i Nemi holder løbende øje med med alt, og er klar til at gøre huset indflytningsklart så snart det bliver aktuelt igen.

Det gælder fortsat, at hvis I selv, eller eventuelle lejere, skal benytte jeres lejlighed i Villa Diana, skal Betty Søgaard altid have besked forinden. Dette for at lejligheden kan blive klargjort og for at Betty kan sende information om eventuelle restriktioner.

Økonomi

Coronasituationen har sat sine spor i økonomien i form af lavere udgifter til linnedvask, vand, el, gas og rejser. Men som gennemgangen i afsnittet ovenfor også illustrerer, er det jo ikke sådan, at der slet ikke har været udgifter. Der er indkøbt nye senge, og vores personale i Nemi har løbende holdt villaen ved lige, ligesom skatter stadig skal betales. Derudover har vi valgt at fastholde en vis del af betaling til Antonella, som ganske vist ikke har gjort så meget rent, men hele året har fungeret som bestyrelsens forlængede arm i Nemi.

VI havde budgetteret med et plus på 150.000 kr., som var tænkt som en mindre opsparing til større bygningsarbejder på ejendommen, herunder arbejdet med etageadskillelsen til restauranten. Samlet set kommer vi imidlertid ud med et plus på 225.000 kr., altså 75.000 kr. mere end budgetteret. Bestyrelsen anser at denne “polstring” af økonomien er tiltrængt og som bekendt er kontingentet for 2021 ligeledes fastholdt på samme niveau som 2020.

Det samlede regnskab er godkendt af revisor og udsendes til generalforsamlingens godkendelse sammen med indkaldelsen senere på året.

Udsigt over Nemisøen og Albanosøen
Udsigten fra toppen af Monte Cave. Søerne og Middelhavet i det fjerne. Foto: Martin Keller

Med venlig hilsen
Club Diana

Thomas Keller, bestyrelsesformand

Nemi Nyt nr. 37 – december 2020

Nye senge ankommer til Villa Diana

Kære delejere

Så nærmer 2020 sig sin afslutning og jeg tror de fleste glæder sig til at tage hul på et nyt år. Forhåbentlig bliver 2021, med fremkomsten af en vaccine mod Covid-19, mere normalt og positivt for os alle.

Villa Diana har været igennem et meget stille år. I foråret stod huset stort set tomt i de tidlige forårsmåneder inden smitten lettede henover sommeren. Vi var nogle få delejere, som havde glæde af vores lejligheder i juni – august, før restriktioner og nedlukninger igen satte en stopper for al rejseaktivitet.

I november og december har huset været tomt og vores folk dernede har kunne påbegynde klargøringen tidligere end normalt. Det har også givet mulighed for at gennemføre den store sengeudskiftning vi har haft planlagt igennem flere år. Når huset åbner til februar bliver det således med nye senge og sengegavle i alle soveværelser. De gamle senge er blevet foræret væk til nogle af byens beboere som trængte, og som var glade for dem. Udover nye senge vil vores maler også friske op de steder det er nødvendigt.

Nemi er lige nu præget af pandemien og der er fortsat en del smittede i området. Hospitalet Villa Querce lidt nede ad vejen er godt belagt med personer fra hele Castelli Romani / Lazio. Restriktionerne bliver løbende ændret, men Lazio ligger heldigvis stadig i gul zone, som ikke har fået strammet restriktionerne yderligere.

Alle barerne i Nemi er fortsat åbne fra tidlig morgen til kl. 18.

Restauranterne har kun åbent til frokost, men en del sælger take away om aftenen.

Som nogle af Jer nok har set, så er der åbnet et nyt supermarked, hvor det gamle Conad før lå. Altså ved siden af Aqua e Sapore lige efter kirkegården, når man kører ind til Genzano.

Nyt supermarked i Genzano

Generalforsamling bliver som tidligere afholdt på Hvidovre Gymnasium i starten af marts 2021. Vi venter med at melde den endelige dato ud til efter nytår, når vi ved mere om hvor længe de nuværende restriktioner fortsætter

Giv altid besked ved benyttelse eller udlejning

Vi håber det igen bliver muligt at rejse til Italien i 2021. Alternativt kan man forsøge at udleje sin lejlighed eventuelt gennem Airbnb. Hvis du selv, eller eventuelle lejere, skal benytte din lejlighed i Villa Diana bedes du venligst altid give Betty Søgaard have besked forinden. Dette for at lejligheden kan blive klargjort til jeres ankomst og for at Betty kan sende information om eventuelle restriktioner.

Nyt affaldssystem og sortering

Affaldsspande til nyt affaldssystem

Der er i efteråret indført nyt affaldssystem, så hver lejlighed nu forsynet med 5 affaldsbøtter.

Det giver lidt pladsmæssige udfordringer, men ligesom herhjemme er sortering af affald nu også kommet til Italien. I hver lejlighed vil der være en instruks på dansk om sorteringen.

Kode til nøgleskab

Bestyrelsen har besluttet at koden til nøgleskabet udsendes individuelt til delejerne efter at der er indbetalt kontingent. Koden er hemmelig og må ikke oplyses til uvedkommende, men naturligvis til eventuelle lejere.

Bestyrelsen ønsker alle delejere en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen

Club Diana

Thomas Keller, bestyrelsesformand

Nemi Nyt nr. 36 – juni 2020

Villa Diana fremstår pænt og indbydende. Gangarealer er fejede, og blomsterne står nydeligt i krukker.

Kære delejere

Sommeren er kommet til Italian, og livet er så småt på vej tilbage til normalen – også i Nemi. Heldigvis har der ikke været nogen Coronatilfælde i selve Nemi og kun ganske få i området i det hele taget.

Da de danske myndighed fortsat fraråder unødvendige rejser til Italien, er Villa Diana dog stadig på vågeblus. Alle de udendørs arealer bliver passet af vores folk i Nemi. Alt fremstår pænt og indbydende og klart til at tage imod delejere, så snart der ikke længere er restriktioner. Poolen er endnu ikke åbnet, men vi har sikret os, at den kan klargøres på få dage, så snart der igen begynder at komme gæster. Vi håber det bliver tidligere, men lige nu ser det først ud til at blive efter 1. september.

Giv besked ved benyttelse eller udlejning

Selvom det, som tingene ser ud nu, først bliver efter 1. september, der forventes ændringer i rejsevejledningerne, er der som bekendt kun tale om anbefalinger. Det vil sige, at man kan vælge at rejse til Italien alligevel, eller man kan udleje sin lejlighed.

Hvis du, eller eventuelle lejere, planlægger at bo i Villa Diana i juni, juli eller august SKAL Betty Søgaard have besked forinden. Dette er af største vigtighed, så lejligheden kan gøres klar og poolen klargøres.

Kontakt Betty via SMS på +45 20 77 60 60

Forsikringsdækning ved forhindret anvendelse

Da Covid-19 krisen har forhindret, at delejere siden marts har kunnet benytte Villa Diana, har mange sikkert allerede været i kontakt med deres forsikringsselskab vedrørende dækning af rejseudgifter mm. Men hvad med kontingentet, hvis ens uger har ligget i lukningsperioden?

Bestyrelsen har hørt fra flere delejere, som udover rejseudgifterne også har fået dækket kontingentudgiften. Vi kan naturligvis ikke sige, at alle forsikringsselskaber vil dække, men det er måske værd at undersøge?

Bestyrelsen ønsker god sommer til alle delejere.

Club Dianas logo

Med venlig hilsen
Club Diana

Thomas Keller, bestyrelsesformand

Nemi Nyt nr. 35 – april 2020

Kære delejere

Ulla Kampmann er død. Ulla var en af idé-skaberne bag Villa Diana, og mange delejere har gennem årene nydt godt af bekendtskabet med Ulla.
Her følger bestyrelsens mindeord for Ulla Kampmann. 

Ulla og Fernando skåler med hinanden på restaurant Il Ramo d'Oro's balkon.

Ulla Kampmann 
1934 -2020

Bestyrelsen for Club Diana har den 31. marts 2020 erfaret, at Ulla Kampmann er død den 10. marts i en alder af knapt 86 år.
 
Mange af delejerne i Villa Diana vil sikkert huske og mindes Ulla Kampmann fra hendes velmagtsdage i foreningen både som en af idé-skaberne bag Villa Diana og som ejer af Il Ramo d’Oro, som hun i mange år drev sammen med sin mand Fernando Cavaterra, mens hun varetog værtinde- og viceværtfunktionen for foreningen.
 
Ulla Kampmann var en person med en spændende og alsidig kulturel historie. Hun var forfatter, kunstner, skribent, illustrator, restauratør og levende engageret i en lang række godgørende projekter. Bl.a. Var hun involveret i arbejdet med narkobehandling og ikke mindst i arbejdet med at få Unesco til at erklære Nemi-søen et World Heritages Site. Men også genhusningen af omstrejfende forladte hunde havde hun tid til at interessere sig for.
 
Hun blev født i 1934 som datter af forfatteren, eventyreren, globetrotteren mm. Hakon Mielche, hvorfra hun vel nok arvede en del af sin kunstneriske og litterære åre. Hun gik på Kunstakademiet og var i en årrække bladtegner på Information, Politiken, BT og flere andre aviser. I 1963 blev hun af BT sendt til Rom for at tegne fra den evige stad til BT’s kvinde-, mad- og modesider.
 
Ulla Kampmann arbejdede i en periode for den legendariske filminstruktør Federico Fellini som hun traf i Rom i forbindelse med optagelsen af filmen ”Julietta og Ånderne”, og efter en tid i landet blev hun så betaget af Italiens kunst og kultur, at hun opgav sit job på BT, flyttede til Nemi med sin datter Eva, og efter en tid begyndte et langt liv sammen med den lokale slagtermester Fernando Cavaterra.
 
Det er Villa Dianas held, at stifterparret Oscar og Grete Keller ved foreningens tilblivelse i 1987 havde kontakt til Ulla Kampmann, og som delejere nød vi omgangen med Ulla Kampmann og Fernando i restauranten i perioden frem til 2005. I årenes løb strømmede romerne i weekenderne ud til restauranten, som vel var byens bedste spisested, og også rejseselskaber kom for at høre Ulla Kampmann causere over Italiens kultur og mad i almindelighed og Nemis fortryllende karakter i særdeleshed. Alt imens kunne man nyde Fernandos vidunderlige mad og skue ud over Nemi-søens spejl.
 
Om aftenen slentrede Ulla rundt mellem restaurantens mange delejer-gæster og forhørte sig stilfærdigt, venligt og deltagende til ophold og trivsel i Villaen.
 
Ikke alt fungerede helt efter normal dansk standard, men de fleste problemer blev løst – måske ikke altid lige hurtigt, men som Ulla altid sagde: Sæt jer ned og nyd udsigten imens.
 
I de senere år var Ulla Kampmann svækket, og man så hende ikke længere i Nemi by sammen med en af sine mange hunde. Vi har måttet undvære hendes selskab og smittende rolige gemyt, men man kan finde Ulla og hendes lune i hendes mange bøger, hvoraf nok særligt Fernandos Nemi-køkken vil være at finde i mange delejeres hjem, og man kan genkalde sig smagen og duftene fra Nemi, når man ser på hendes smukke malerier.
 
Æret være Ullas minde.

Club Dianas logo

Med venlig hilsen
Thomas Keller, bestyrelsesformand
Club Diana

Nemi Nyt nr. 34 – marts 2020

Kære delejere

Udenrigsministeriet i Danmark fraråder fra 9. marts 2020 alle ikke-nødvendige rejser til hele Italien på grund af smitteudbrud med coronavirus/COVID-19. Italien har desuden indført en række restriktioner indtil videre til 3. april for at forsøge at inddæmme smitten, som fx lukninger af museer, barer og diskoteker og afholdelsen af sportsarrangementer uden publikum. 

Samtidig kan vi desværre oplyse, at der er konstateret en enkelt 87-årig Corona-smittet i Palestrina, som har været indlagt på hospital i Nemi mellem 1. og 8. marts. Han er nu overført til epidemihospitalet i Rom. Der er p.t. ikke flere kendte tilfælde i Nemi. Men det nye hospital i Albano har efter det oplyste nogle smittede indlagt.

Vi opfordrer til at man følger myndighedernes anbefalinger og at delejere orienterer eventuelle lejere, der befinder sig i Nemi eller snart skal derned, om situationen. 

Følg med på Udenrigsministeriets rejsevejledning for Italien, og følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det er på Udenrigsministeriets hjemmeside også muligt at skrive sig op på ”Danskerlisten”, hvis man er i Italien nu, eller har billetter til en bestemt periode i Italien. Man vil så på mail eller sms blive orienteret om, hvordan man skal forholde sig.

Er man i Nemi og har brug for lægehjælp, kan man kontakte Stefano Canterani på telefon 06 9368738 eller mobiltlf.: 3289539824. Har man brug for ambulance, kontaktes 118.

Club Dianas logo

Med venlig hilsen
Thomas Keller, bestyrelsesformand
Club Diana

Nemi Nyt nr. 33 – marts 2020

Billedannonce med opfordring til at leje en lejlighed i Villa Diana i Nemi.

Lej eller udlej lejlighed i Villa Diana

I dette nummer af Neminyt vil vi gerne slå et slag for hjemmesiden og muligheden for at leje eller udleje en uge i Villa Diana.

Flere og flere benytter sig af muligheden for at udleje deres uger i Villa Diana, hvis man et enkelt år har andre rejseplaner. Derfor er der også god mulighed for at invitere familie, venner og bekendte en tur til Nemi, så de kan lære vores dejlige sted at kende.

Nemi er dejlig på alle årstider, og i denne vinter har det været tørt og solrigt rigtig mange dage. Foråret kommer tidligt og ligesom i tidligere år åbner vi swimmingpoolen til påske, og lukker den først igen i uge 43. 

Ønsker du at udleje din lejlighed i Villa Diana, skal du sende en mail til bestyrelsen for at få den annonceret på hjemmesiden.

NB! Del gerne denne mail med venner og bekendte som kunne være interesserede i at besøge Villa Diana.

Køb en uge i Villa Diana for kun 1 kr.

Der er nu mulighed for erhverve en “gratis” uge i Villa Diana. For kun 1 kr. kan du eller en af dine bekendte få sin egen lejlighed i Villa Diana – tilmed med kontingentet betalt det første år.

Følgende uger er til salg og søges afsat til delejere, deres familier og venner.
Uge 06: Lejlighed 5
Uge 49: Lejlighed 1
Uge 50: Lejlighed 1, 2, 3, 4, 6
Uge 51: Lejlighed 1, 2, 7

Kontakt bestyrelsen hvis du ønsker mere information eller vil købe en uge.

Husk tilmelding til generalforsamlingen

Den årlige generalforsamling i Club Diana afholdes lørdag den 7. marts 2020, kl. 10-13.

Husk at tilmelde dig til generalforsamlingen, hvis du vil blive og spise frokost bagefter.

Club Dianas logo

Med venlig hilsen
Thomas Keller, bestyrelsesformand
Club Diana

BACK