Nemi Nyt nr. 32 – december 2019

Det forgange år har ikke budt på større vedligeholdelsesprojekter, og vi har i det hele taget været forskånet for kedelige overraskelser. Klimaet med kraftig regn har dog medført en række udfordringer med bl.a. indtrængende vand og problemer med el. Men ellers kan vi her ved årets afslutning konstatere, at huset står i meget fin stand – og fortsat et af de pæneste huse i byen.

I starten af januar, mens huset ikke bliver brugt, vil der blive fortaget de årlige småreparationer inde og ude og herunder lakering af rækværker ved altanerne. Vi har også planlagt udskiftning af senge, omend det lige nu er forbundet med lidt usikkerhed omkring transport af de ønskede senge til Italien. Det overvejes også at finde en erstatning til de tunge sofaborde som mange er trætte af.

Vi vil bede alle delejere om at sende os et mobilnummer, som kan bruges til akut kommunikation. Det er en stor hjælp for særligt Betty, hvis vi nemt og hurtigt kan komme i kontakt med jer ved akutte hændelser. Send mobilnummer til bestyrelsen@villadiana.dk.

Nyt fortov ved Villa Diana
Det nye fortov
ved Villa Diana

Nyt fortov

I løbet af efteråret er der blevet anlagt et nyt fortov på Via Nemorense mellem Nemi by og Villa Diana. Fortovet er en stor forbedring, som gør det sikrere og rarere at gå den korte tur til Nemi. Særligt for familier med børn har turen kunne opleves lidt ubehagelig tidligere.

Den eneste ulempe er, at fortovet ikke længere kan bruges til parkering, og dermed er der endnu mere rift om de få parkeringspladser foran Villa Diana.

Udlejning på hjemmesiden

Hvis I ønsker at udleje jeres lejlighedsuge i 2020, er der mulighed for at annoncere det på foreningens hjemmeside. I kan sende en e-mail til bestyrelsen med besked, hvis I ønsker det.

Som det fremgår af hjemmesiden, er der allerede en del uger, som kan lejes i 2020. Bestyrelsen vil fremover iværksætte tiltag, som kan øge efterspørgslen efter at leje en lejlighed i vores dejlige Villa Diana.

Når du lejer ud

Lejlighederne er tilgængelige fra lørdag kl. 16.00 og skal ved afrejse forlades senest lørdag kl. 10.00.

Udlejer har pligt til at sætte lejere ind i, hvordan lejligheden skal forlades ved afrejse. I lejlighederne er der opslag med anvisninger, som skal følges af både delejere og lejere.

Læs mere herom på foreningens hjemmeside blandt andet i de tidligere nyhedsbreve, som kan findes her.

Generalforsamling 2020

Den årlige generalforsamling i Club Diana afholdes lørdag den 7. marts 2020, kl. 10-13. Indkaldelsen vil blive udsendt i henhold til vedtægterne til delejerne.

Kontingent

Som vedtaget på sidste generalforsamling er kontingentet pr. lejlighedsuge i år hævet til kr. 2.900. Kontingentopkrævning for 2020 udsendes sidst i december med betalingsdato 15. januar 2020.

Kode til nøgleskab

Bestyrelsen har besluttet, at koden til nøgleskabet udsendes individuelt til delejerne efter, at der er indbetalt kontingent. Koden er hemmelig og må ikke oplyses til uvedkommende, men naturligvis gerne til eventuelle lejere.

Club Dianas logo

God jul og godt nytår!

Med venlig hilsen
Thomas Keller, bestyrelsesformand
Club Diana

Nemi Nyt nr. 31 – august 2019

Kære delejere

Den 20. juli havde vi desværre en trist begivenhed i Villa Diana. En delejer blev fundet død i sin seng om morgenen. Desværre sad nøglen indvendig i døren, så Carlo måtte tage terrassedøren af for at komme ind.

Det var en vanskelig sag: Ambulance, læger, politi , afhøringer på politistation, opringning til Den danske Ambassade i Rom, til Udenrigsministeriet her, finde telefonnumre på pårørende, finde forsikringsselskab, videoovervågning på USB stick til politiet mm.

Da vores rengøringsdame Antonella var nødt til at tage med på politistationen, måtte vi meddele de delejere, der skulle ankomme samme lørdag, at de ikke kunne påregne at komme ind i lejlighederne før omkring kl. 19. Den afdøde blev først kørt til hospitalet Tor Vergata til obduktion kl 14.00.

Efterfølgende ønskede politiet en liste med navne, fødselsdata og adresse, på alle, som havde boet i Villa Diana den pågældende uge.

Efterfølgende har politiet bedt os give alle delejere og brugere af Villa Diana besked om, at nøglen til hoveddøren ALDRIG må sidde i låsen indvendig, når man er i lejligheden. Derfor har Carlo opsat to små knager ved indgangen til henholdsvis lejlighedsnøgle og bilnøgle.

Samtidig vil vi anmode om, at man altid har en seddel med navn og cpr-nr., navn på forsikringsselskab samt tlf.nr. til nærmeste pårørende på sig eller i sin taske.

Andet

Efter det triste budskab, kan vi fortælle, at en svensk delejer har været behjælpelig med at finde et nyt sofabetræk til det ødelagte på sofaen i lejlighed 4. Det har pyntet gevaldigt.

Endelig må vi endnu engang bede alle brugere af Villa Diana om at tage stolehynder ind, hvis man ikke selv opholder på terrasserne og om natten. De mange katte ynder at indtage pladsen og besørger på puderne. Det er ulækkert og dyrt i vask.

Med venlig hilsen
Club Diana

Thomas Keller, bestyrelsesformand

Nemi Nyt nr. 30 – juli 2019

Vi ønsker alle en god sommer med lidt nyheder fra Nemi og Villa Diana. Overordnet fungerer det meste omkring Villa Diana rigtigt godt, og bestyrelsen arbejder til stadighed med at løse de store og små udfordringer, vi møder. Seneste eksempel er den nye og forbedrede forsikringsaftale, vi netop har indgået.

Med hensyn til nabosagen med Rama d’Oro er den ikke afsluttet endnu. Senest har der i juni været syn og skøn på ejendommen, og vi afventer nu rettens afgørelse vedr. anvendelsen af den famøse dør mellem restauranten og Villa Dianas pool. Vi forventer at høre fra dommeren ved retten i Velletri i oktober eller november.

På Generalforsamlingen blev der stillet spørgsmål til værdien af vores fælles ejendom. Vi har derfor ladet en lokal ejendomsmægler foretage en vurdering. Resultatet af vurderingen er, at en pris (eksklusiv restauranten) vil ligge mellem 980.000 Euro – 1.150.000 Euro. Dette svarer til en gennemsnitspris per lejlighedsuge på ca. 20.000 kr. Det skal understreges, at et salg naturligvis ikke er aktuelt.

Nyt fortov

I Nemi er kommunen tæt på at færdiggøre nyt fortov fra Villa Diana ind til klosteret på venstre hånd før den store P-plads og Piazza Roma. Det er udført med så høj kantsten, at biler ikke kan køre op på fortovet og parkere.

Der bliver i skrivende stund opsat nyt metalhegn langs fortovet og ud mod søen. Vi kan således fremover spadsere på fortovet uden fare op til byen.

Der er p.t. ikke gjort noget ved P-pladserne foran Villa Diana, og ingen ved, om der ændres noget der. Ramo d’Oro og La Taverna er naturligvis ikke glade for, at der ikke længere kan parkeres på fortovet.

Brug af poolen og åbningstider

Vores nyrenoverede pool fungerer rigtig godt. Den er elegant at se på, da den fremstår i samme farve som søen og havet. Bemærk venligst, at poolens åbningstider dagligt er kl. 8.00 – 20.00.

Man må ikke bade, når robotten er i vandet, og tag aldrig selv robotten op. Det er ikke tilladt at gå gennem lågen fra poolen og ned til ”haven”.

Kode til nøgleskab

Koden for 2019 blev udsendt i Neminyt i december 2018. Koden må ikke udleveres til uvedkommende, ej heller restaurantpersonalet.

Udvendig vedligeholdelse

I bestyrelsen holder vi løbende øje med, hvad der måtte trænge til renovering. Bortset fra akut opståede problemer, samler vi opgaverne sammen til januar måned. Vi ved allerede nu, at alt jern (rækværk) på de 4 øverste altaner næste vinter skal slibes ned, rustbehandles og males igen.

Wifi i Villa Diana

Internettet i Villa Diana er blevet forstærket således, at der nu er bedre forbindelse helt ud i hjørnerne og i soveværelserne.

Når man logger på netværket, får man flere valgmuligheder.

Hvor vi før kunne vælge mellem Villa Diana 1 og Villa Diana 2, har vi nu også fået VD 3, VD 4 og VD 6. Koden til alle er den samme som hidtil:  ”tottigoal”.

VD 6 dækker specielt udendørsområder, bl.a. ved poolen. I må prøve jer lidt frem for at finde den bedste dækning, hvor I nu befinder jer. I øvrigt er der nu installeret fibernet i stort set hele Nemi.

Ankomst og afrejse

Vi minder endnu engang om, at lejlighederne er tilgængelige fra lørdag kl. 16.00 og skal ved afrejse forlades senest lørdag kl. 10.00.

Orienter også jeres lejere om, at disse tidspunkter skal respekteres, så Antonella har tid til at rengøre lejlighederne.

Der er desværre stadig problemer med, at lejlighederne ikke efterlades på en måde, som efterlever anvisningerne, som skal følges ved afrejse. Særligt er der problemer med linned og håndklæder.

Se illustrationen nedenfor, som viser hvordan.

 

Forslag til lejeaftale samt brochure for Villa Diana

Da mange af os vælger at udleje vores uger i Villa Diana fra tid til anden, har bestyrelsen som en lille hjælp udarbejdet forslag til en standardlejekontrakt, som kan benyttes.

Ligeledes har vi udarbejdet en lille brochure, som kan deles og sendes til interesserede lejere eller sammen med lejeaftalen, når der er indgået aftale om udlejning. Vi håber disse kan være en hjælp for jer fremover.

Med venlig hilsen
Club Diana

Thomas Keller, bestyrelsesformand

BACK