Kære delejere

Vi havde sikkert alle håbet at der i løbet af marts ville være så godt styr på Coronaen, at det vil være muligt at afholde årets generalforsamling. Desværre er det ikke gået sådan og bestyrelsen har derfor besluttet at udskyde endnu engang. I stedet planlægger vi at afholde generalforsamlingen i sidste halvdel af august, hvor vi forventer at forsamlingsforbuddet vil være lempet så meget at det kan lade sig gøre. Herved afviger vi fra vedtægterne, men vi håber på medlemmernes forståelse herfor pga. den ekstraordinære situation med Corona. Indkaldelse til generalforsamlingen planlægges udsendt i juni eller juli.

En kort status om de væsentligste emner skal I dog ikke snydes for, så nedenfor følger lidt om hvordan det står til i Nemi, og om foreningens aktuelle økonomiske situation.

Status fra Nemi 2020-21

2020 blev præget af Corona og selvom det i sommeren og en del af efteråret var muligt at rejse til Italien, var kun 63 lejlighedsuger besat.

Vores pool blev klargjort midt april, fordi ingen på det tidspunkt vidste hvordan pandemien ville udvikle sig. På grund af særlige Covid-19 retningslinjer medførte det stort ekstraarbejde for Antonella med to gange daglig rengøring og desinficering af vand, hele poolområdet og poolmøbler. Samtidig var der krav om ekstrarengøring af alle udenomsarealer, indgang til lejligheder, rækværk, gelændre, mm. samt rengøring og desinficering af badeværelser og køkkener hver weekend.

I slutningen af februar 2020 havde vi et større jordskred ned til sivebrønden. Angelo, David og en lokal murer brugte mange timer på at anlægge delvis nye trapper, udjævne terrænet og etablere nyt rækværk. Angelo har fældet en del træer ved depotet og fjernet rødder, da de ødelagde vores ledninger til lys og videoovervågning. I samme forbindelse har David lagt nye ledninger og skiftet alle defekte udendørs lamper på terrasser og balkoner.

På trods af nedlukning i store dele af 2020 har vores folk besigtiget boligen mindst en gang om ugen for at checke og kontrollere alt, og for at forebygge eventuelle vandskader, mus, elektricitetsproblemer og for at tilse varmtvandsbeholdere. Ligeledes blev potteplanterne tilplantet og vandet, hække klippet og træer beskåret.

Vi har naturligvis haft færre udgifter til rengøring, men som det fremgår af ovenstående har alt været holdt ved lige, også i de lange perioder med nedlukning.

I november blev der som tidligere berettet transporteret og installeret nye senge fra Danmark i alle lejligheder. De gamle senge blev båret op og fordelt til de mennesker i Nemi, som gerne ville overtage dem.

I januar måtte bestyrelsen aflyse de sædvanlige besigtigelsesrejser og ligeledes den planlagte  bygningsgennemgang. Den sædvanlige hovedrengøring og optælling i lejlighederne blev i stedet foretaget af Antonella. Alle badeværelser er blevet malet, hvor det var nødvendigt, hemse inkl. gulv er blevet malet samt i soveværelser specielt hvor der var småskader efter opsætning af de nye senge.

I den forbindelse viste der sig desværre to større vandskader i hhv. lejlighed 4 og 5, som også måtte udbredes ved samme lejlighed. Særligt skaden i lejlighed 5 viste sig alvorlig fordi den skyldtes indsivning fra taget. Dette medførte reparation af inddækninger ved 3 skorstene, løse tagsten og flækkede tagsten. Endvidere er rækværk slebet ned og malet på Villa Dianas område .

Således står alt i Villa Diana nu klar til brug. Poolen kan åbnes på få dage, når det bliver tid til det. Vores ansatte i Nemi holder løbende øje med med alt, og er klar til at gøre huset indflytningsklart så snart det bliver aktuelt igen.

Det gælder fortsat, at hvis I selv, eller eventuelle lejere, skal benytte jeres lejlighed i Villa Diana, skal Betty Søgaard altid have besked forinden. Dette for at lejligheden kan blive klargjort og for at Betty kan sende information om eventuelle restriktioner.

Økonomi

Coronasituationen har sat sine spor i økonomien i form af lavere udgifter til linnedvask, vand, el, gas og rejser. Men som gennemgangen i afsnittet ovenfor også illustrerer, er det jo ikke sådan, at der slet ikke har været udgifter. Der er indkøbt nye senge, og vores personale i Nemi har løbende holdt villaen ved lige, ligesom skatter stadig skal betales. Derudover har vi valgt at fastholde en vis del af betaling til Antonella, som ganske vist ikke har gjort så meget rent, men hele året har fungeret som bestyrelsens forlængede arm i Nemi.

VI havde budgetteret med et plus på 150.000 kr., som var tænkt som en mindre opsparing til større bygningsarbejder på ejendommen, herunder arbejdet med etageadskillelsen til restauranten. Samlet set kommer vi imidlertid ud med et plus på 225.000 kr., altså 75.000 kr. mere end budgetteret. Bestyrelsen anser at denne “polstring” af økonomien er tiltrængt og som bekendt er kontingentet for 2021 ligeledes fastholdt på samme niveau som 2020.

Det samlede regnskab er godkendt af revisor og udsendes til generalforsamlingens godkendelse sammen med indkaldelsen senere på året.

Udsigt over Nemisøen og Albanosøen
Udsigten fra toppen af Monte Cave. Søerne og Middelhavet i det fjerne. Foto: Martin Keller

Med venlig hilsen
Club Diana

Thomas Keller, bestyrelsesformand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *