Det forgange år har ikke budt på større vedligeholdelsesprojekter, og vi har i det hele taget været forskånet for kedelige overraskelser. Klimaet med kraftig regn har dog medført en række udfordringer med bl.a. indtrængende vand og problemer med el. Men ellers kan vi her ved årets afslutning konstatere, at huset står i meget fin stand – og fortsat et af de pæneste huse i byen.

I starten af januar, mens huset ikke bliver brugt, vil der blive fortaget de årlige småreparationer inde og ude og herunder lakering af rækværker ved altanerne. Vi har også planlagt udskiftning af senge, omend det lige nu er forbundet med lidt usikkerhed omkring transport af de ønskede senge til Italien. Det overvejes også at finde en erstatning til de tunge sofaborde som mange er trætte af.

Vi vil bede alle delejere om at sende os et mobilnummer, som kan bruges til akut kommunikation. Det er en stor hjælp for særligt Betty, hvis vi nemt og hurtigt kan komme i kontakt med jer ved akutte hændelser. Send mobilnummer til bestyrelsen@villadiana.dk.

Nyt fortov ved Villa Diana
Det nye fortov
ved Villa Diana

Nyt fortov

I løbet af efteråret er der blevet anlagt et nyt fortov på Via Nemorense mellem Nemi by og Villa Diana. Fortovet er en stor forbedring, som gør det sikrere og rarere at gå den korte tur til Nemi. Særligt for familier med børn har turen kunne opleves lidt ubehagelig tidligere.

Den eneste ulempe er, at fortovet ikke længere kan bruges til parkering, og dermed er der endnu mere rift om de få parkeringspladser foran Villa Diana.

Udlejning på hjemmesiden

Hvis I ønsker at udleje jeres lejlighedsuge i 2020, er der mulighed for at annoncere det på foreningens hjemmeside. I kan sende en e-mail til bestyrelsen med besked, hvis I ønsker det.

Som det fremgår af hjemmesiden, er der allerede en del uger, som kan lejes i 2020. Bestyrelsen vil fremover iværksætte tiltag, som kan øge efterspørgslen efter at leje en lejlighed i vores dejlige Villa Diana.

Når du lejer ud

Lejlighederne er tilgængelige fra lørdag kl. 16.00 og skal ved afrejse forlades senest lørdag kl. 10.00.

Udlejer har pligt til at sætte lejere ind i, hvordan lejligheden skal forlades ved afrejse. I lejlighederne er der opslag med anvisninger, som skal følges af både delejere og lejere.

Læs mere herom på foreningens hjemmeside blandt andet i de tidligere nyhedsbreve, som kan findes her.

Generalforsamling 2020

Den årlige generalforsamling i Club Diana afholdes lørdag den 7. marts 2020, kl. 10-13. Indkaldelsen vil blive udsendt i henhold til vedtægterne til delejerne.

Kontingent

Som vedtaget på sidste generalforsamling er kontingentet pr. lejlighedsuge i år hævet til kr. 2.900. Kontingentopkrævning for 2020 udsendes sidst i december med betalingsdato 15. januar 2020.

Kode til nøgleskab

Bestyrelsen har besluttet, at koden til nøgleskabet udsendes individuelt til delejerne efter, at der er indbetalt kontingent. Koden er hemmelig og må ikke oplyses til uvedkommende, men naturligvis gerne til eventuelle lejere.

Club Dianas logo

God jul og godt nytår!

Med venlig hilsen
Thomas Keller, bestyrelsesformand
Club Diana