Årets gang i Villa Diana

Efter 3 år med større projekter, har 2018 været et forholdsvist roligt år. De nye badeværelserne blev færdiggjort i 2017 og i årene før var det køkkener og swimmingpoolen, der blev udskiftet. Villa Diana fremstår således generelt i meget fin stand.

På trods af den almene gode tilstand er der dog altid løbende vedligeholdelse, som til stadighed holder bestyrelsen beskæftiget. En række større og mindre reparationer er blevet foretaget i 2018 ligesom vi i foråret fik udskiftet døre og vinduer i lejlighederne yderst, dvs. 1, 4, 5 og 8. I denne vinter kommer turen til de sidste 4 lejligheder, som også får nye døre og vinduer. Ligeledes vil januar bliver brugt til at male de steder indvendigt og udvendigt, hvor vi skønner det nødvendigt.

Af de lidt større vedligeholdelsesprojektet skal nævnes, at der er konstateret problemer med fugt og stående vand i hulrummet under swimmingpoolen. Det har vist sig nødvendigt at foretage en større reparation af både træværk og murværket, som bærer poolen og poolområdet. Ligeledes planlægger vi at gøre noget ved bruseren ved poolen for at forhindre nedsivning. I forbindelse med dette projekt får vi etableret et nyt opbevaringsrum til havemøbler.

Aftalerne med vores folk i Nemi har været rigtig gode. De har udover at aflaste bestyrelsen, sørget for at rengøringsstandarden både i lejlighederne og ved arealerne udenfor er blevet løftet betydeligt i forhold til tidligere år. Heldigvis er det også blevet bemærket af mange delejere, som har givet rosende feedback.

Desværre har der også været mindre positive ting i året der er gået. Som tidligere fortalt har vi problemer med naboskabet med Rama d’Oro, hvilket har ført til en kedelig strid. Restauranten og Villa Diana er to selvstændige matrikler og har i princippet ikke noget med hinanden at gøre. Uenigheden handler om gæsters og medarbejderes gentagne og ulovlige benyttelse af Villa Dianas arealer, samt restaurantens afvisning af betaling til fælles vedligeholdelse på ejendommen. Fra bestyrelsens side har vi hele tiden søgt en mindelig løsning, men alle vores forsøg har været forgæves. Efter at vi i efteråret 2017 opsatte en blomsterkumme på vores side af døren ved poolen, valgte Rama d’Oro at stævne Club Diana. Da det ikke er lykkedes at forlige sagen – Rama d’oro er udeblevet fra de indkaldte forligsmøder – afventer vi nu rettens afgørelse. Det er en meget beklagelig situation, som vi håber finder en løsning i starten af det nye år.

På generalforsamlingen i marts vil bestyrelsen naturligvis redegøre nærmere for situationen, og hvordan vi vil forsøge at normalisere naboskabet.

Ny placering af affaldscontainere

Affaldsbøtterne man skal bruge til skrald og affaldsposer fra Villa Diana er blevet flyttet over på den anden side af Via Nemorense – foran etageboligerne (se billede).

Ankomst og afrejsetidspunkter – information på hjemmesiden

Samtidig beder vi alle sætte sig ind i hvordan lejligheden skal forlades. I lejlighederne er der opsat diverse opslag med anvisninger som skal følges ved afrejse.

Læs mere herom på foreningens hjemmeside blandt andet i de tidligere nyhedsbreve, som findes på siden https://villadiana.dk/nyheder/

Nøgleskab

Nøgleskabet, hvor man henter nøglen til sin egen lejlighed, er lige til venstre for indgangen til restauranten.
Koden for 2019 blev udsendt i Neminyt i december 2018.

  • Hæng nøglen tilbage i skabet ved afrejse.
  • Husk at sikre at skabet er låst efter åbning.
  • Det er ikke tilladt at ”låne” nøgler til andre lejligheder end ens egen i nøgleskabet.
  • Koden er hemmelig og må heller ikke oplyses til uvedkommende – heller ikke personalet i Rama d’Oro.
  • Oplys altid dine lejere om koden inden deres rejse.

Wifi kode

Der er trådløs internetadgang i Villa Diana. Adgangskoden er ”tottigoal”.

Sådan skal lejligheden efterlades efter brug

  • Ved afrejse efterlades det snavsede linned, håndklæder og viskestykker lagt samme i en bunke ved indgangen, så det er nemt at bære op.
  • Alt service vaskes op og sættes på plads i skabene
  • Affald og flasker tages med op og tømmes i containerne på vejen.

Vores rengøringshjælp Antonella har kun ca. 45 minutter pr. lejlighed. Derfor er det vigtigt, at alle husker at vaske op, rydde op, tømme affaldsbøtter, rengøre køleskab og affaldsbøtter.

Hvis der er problemer med rengøringen eller andet man ikke er tilfreds med i den forbindelse, kan man i dagtimerne kontakte Betty Søgaard pr. SMS på +45 2077 6060.

Generalforsamling 2019

Den årlige generalforsamling i Club Diana afholdes ligesom foregående år på Hvidovre Gymnasium.
Datoen for generalforsamlingen er lørdag den 16. marts 2019, kl. 10-13. Indkaldelsen bliver udsendt i februar.

Opkrævning af kontingent/salg

Kontingentopkrævning for 2019 udsendes sidst i december, med betalingsdato 15. januar 2019. Som vedtaget på sidste generalforsamling er kontingentet i 2019 uændret, kr. 2.700 pr. delejerbevis.

Vandreture I området

Området omkring Villa Diana rummer en mange, gode natur- og vandreoplevelser. Via nedenstående link, kan der hentes kort og beskrivelser til 19 vandreture i omegnen.
www.parcocastelliromani.it/i-sentieri-del-parco
Vedlagt dette NemiNyt findes en nærmere beskrivelse fra delejer Carsten Richter af flere af turene I området.

En tidsrejse under jorden

Et næsten nyt museum er åbnet under Palazzo Valentini, hvor luksuriøse privathuse er udgravet.
”Le Domus Romane” med domus A, opført under kejser Hadrian og op mod Trajans Forum. Domus B er opført i slutningen af det 2. århundrede. Der er kun guidede rundvisninger med varighed på ca. 1,5 time – med maks. 15 personer pr. gruppe. (torsdag kl. 18 med engelsktalende guide). Man ledes gennem rummene på glasgulv og ser ned på/ind i et triclinium, et cubiculum og et impluvium m.v. De enkelte rum gives liv med hjælp af lys og lyd. Man oplever virkningen af et ødelæggende jordskælv.
Adressen er: Foro Traiano, 85, den side af Palazzo Valentini, der vender ud mod Trajansøjlen

Vi ønsker alle delejere i Villa Diana en glædelig jul og et godt nytår.

Glædelig jul og godt nytår!

December 2018 / Thomas Keller, bestyrelsesformand