Nemi Nyt nr. 28 – december 2017

Er Villa Diana et hotel?

Spørgsmålet kan virke banalt, for selvfølgelig er Villa Diana ikke et hotel. Det er et fællesskab bestående af delejere, som sammen driver et skønt feriested i Nemi. Som delejer har man både rettigheder og pligter. Man har ret til at benytte sin ferieuge – eller leje den ud – og man har pligt til at betale kontingent og til at overholde de regler for anvendelse af Villa Diana, som bestyrelsen har bestemt.

Måske er det noget der ligger i tiden, men i de sidste år er det vores opfattelse, at forventningerne til serviceniveauet er steget betragteligt. Som bestyrelse prøver vi at imødekomme ønskerne, når vi vurderer, at det kan have generel interesse, mens vi er mere forbeholdne overfor ønsker af individuel karakter. Det er vores opgave at holde stedet kørende inden for de økonomiske rammer der er til rådighed, og på en måde som tjener det brede flertal bedst. Desværre giver disse rammer os ikke mulighed for at yde samme service som opleves på hoteller.

Med denne indledning skal jeg beklage at Nemi Nyt denne gang rummer en gentagelse af en række af de regler og anvisninger, der gælder ved benyttelse af Villa Diana. Vi må også samtidig opfordre til, at man som delejer husker at sætte sine eventuelle lejere ind i reglerne. Endelig henviser vi til foreningens hjemmeside www.villadiana.dk, hvor der er rigtig meget nyttig information om både Villa Diana, og Nemi. På Facebooksiderne Club Diana og Villa Diana er det muligt at dele og hente information, samt at spørge om rejsetips, udleje sin lejlighed mv.

Vores fælles ejendom i Nemi er efterhånden kommet i meget fin stand med nye badeværelser og køkkener. I det kommende år vil der udover løbende vedligeholdelse af mure og vægge blive påbegyndt udskiftningen af vinduer og døre i de lejligheder, hvor det er mest påkrævet.

Ankomst og afrejsetidspunkter

Lejlighederne er tilgængelige fra lørdag kl. 16.00 og skal ved afrejse forlades senest lørdag kl. 10.00.

Lejlighederne er privatejede, og det er ikke muligt at ankomme tidligere eller rejse senere. Ankommer man om fredagen kan vi henvise til en af flere gode B&B steder i nærheden, fx https://vistalagonemi.wordpress.com/ som kan bookes både på bookingportaler og Airbnb.

Nøgleskab

Nøgleskabet, hvor man henter nøglen til sin egen lejlighed, er lige til venstre for indgangen til restauranten.
Koden for 2018 blev udsendt i Neminyt i december 2017.

 • Hæng nøglen tilbage i skabet ved afrejse.
 • Husk at sikre at skabet er låst efter åbning.
 • Det er ikke tilladt at ”låne” nøgler til andre lejligheder end ens egen i nøgleskabet.
 • Koden er hemmelig og må heller ikke oplyses til uvedkommende – heller ikke personalet i Rama d’Oro.
 • Oplys altid dine lejere om koden inden deres rejse.

Wifi kode

Der er trådløs internetadgang i Villa Diana. Adgangskoden er ”tottigoal”.

Sådan skal lejligheden efterlades efter brug

 • Ved afrejse efterlades det snavsede linned, håndklæder og viskestykker lagt samme i en bunke ved indgangen, så det er nemt at bære op.
 • Alt service vaskes op og sættes på plads i skabene
 • Affald og flasker tages med op og tømmes i containerne på vejen.

Vores rengøringshjælp Antonella har kun ca. 45 minutter pr. lejlighed. Derfor er det vigtigt, at alle husker at vaske op, rydde op, tømme affaldsbøtter, rengøre køleskab og affaldsbøtter.

Hvis der er problemer med rengøringen eller andet man ikke er tilfreds med i den forbindelse, kan man i dagtimerne kontakte Betty Søgaard pr. SMS på +45 2077 6060.

Andre vigtige regler

 • Ved ankomst er der i alle lejligheder gjort rent og lagt linned og håndklæder frem. Håndklæderne er alene til brug i lejligheden og må ikke tages med ned til poolen. De kan ikke tåle solcreme, så tag hensyn.
 • Alle parasoller slås ned om natten, når I ikke er i lejligheden og ved hjemrejse. Dette skyldes, at regn og specielt den til tider stærke blæst er hård ved dem.
 • Parasoller på indgangssiden af lejl 1, 4 og 8 skal altid tages ind, når man ikke er i lejligheden, om natten og ved afrejse. Dette af hensyn til blæst og tyveri.
 • Solsenge og liggestole skal slås sammen og sættes op langs væggen. Efterlad aldrig møbler uden for lejlighederne (udenfor hoveddørene) om natten. De bliver stjålet.
 • I de to mellemgange hænger der opsat en ny og større og lamineret liste med nødhjælps numre og taxanumre. Nødhjælpsnumrene vil ligeledes være at finde i nøgleskabet og på hjemmesiden.
 • En alm. støvsuger og en askestøvsuger står i hver af de to mellemgange. Man SKAL støvsuge pejsen inden afrejse, hvis den har været i brug. MEN STØVSUG KUN KOLD ASKE.
 • Nøgle til brændeskur hænger i nøgleskabet og skal altid hænges tilbage med det samme efter brug.
 • Fra 2018 vil der ved indgangen i lejlighederne være skilte som kan hænges udvendig på dørene om lørdagen,hvis man skal blive en uge længere og enten ønsker/ønsker ikke rengøring, eller ønsker nyt linned.Stort og småt….
 • I alle lejligheder findes der fra 2018 en grå A4 holder med relevante brugsanvisninger. De må ikke fjernes.
 • Kaffemaskine, hårtørrer og strygejern er ikke standard i lejlighederne. De bliver derfor ikke afkalket ellerrengjort og erstattes ikke af Club Diana.
 • Bemærk, at alle toiletbrætter er med ” softclose “. Det skal bare have lov til at lukke stille og roligt.
 • Rispapirskærme må ikke sættes på lamper nogen steder pga. brandfare. De må kun hænge i loftet i soverum.

Børneudstyr til brug i Villa Diana

Såfremt delejere eller deres lejere ønsker at låne børnerekvisitter (tremmeseng, juniordyne og sengelinned, høj stol, klapvogn, potte eller badekar), skal dette bestilles en uge før hos Betty +45 20776060

Annoncering af lejligheder til udlejning/salg

På hjemmesiden har vi som bekendt en side med oversigt over de lejligheder, som kan lejes/købes. Gør gerne venner og bekendte opmærksomme på vores hjemmeside, og muligheden for at blive delejere i Villa Diana. Udlejningsopslag sendes til bestyrelsen@villadiana.dk.

Generalforsamling 2018

Den årlige generalforsamling i Club Diana afholdes lige som de foregående år på Hvidovre Gymnasium. Datoen for generalforsamlingen bliver lørdag den 3. marts 2018, kl. 10-13.

Indkaldelsen bliver udsendt sidst i januar.

Opkrævning af kontingent og foreningens økonomi

Kontingentopkrævning for 2018 udsendes sidst i december, med betalingsdato 15. januar 2017. Som vedtaget på sidste generalforsamling er kontingentet i 2018 uændret kr. 2.700 pr. delejerbevis.

Foreningens økonomi har på grund af de store udgifter til nye badeværelser været presset og det har været nødvendigt at trække på egenkapitalen. Med de største projekter bag os, ser det til gengæld fornuftigt ud fremover, hvor der er penge til de nødvendige udskiftninger og vedligeholdelsesopgaver.

Vi ønsker alle delejere i Villa Diana en glædelig jul og et godt nytår.

Glædelig jul og godt nytår!

December 2017 / Thomas Keller, bestyrelsesformand

Nemi Nyt nr. 27 – juni 2017

Velkommen til mange nye delejere

Igennem det sidste år er der kommet mange nye delejere i Villa Diana. Land & Leisure har afviklet deres engagement og solgt deres lejlighedsuger til nye delejere – og i nogen tilfælde til eksisterende. I foråret har vi derfor haft mange nye beboere i Villa Diana, hvilket har afstedkommet mange spørgsmål.

Alle nye delejere (og gamle) opfordres til at besøge foreningens hjemmeside www.villadiana.dk. Her var vi samlet en masse relevant information om villaen og om området, så man stort set kan få svar på alt.

Bestyrelsen og Betty Søgaard er gerne behjælpelige med at besvare de spørgsmål, hvor der ikke findes svar på hjemmesiden.

Blandt de hyppige spørgsmål er spørgsmålet om hvordan man får fat på sin nøgle til lejligheden, og om der er udstyr til mindre børn i lejlighederne. Begge dele er beskrevet på næste side.

Vores fælles hus er generelt i rigtig god stand. Vi har i vinter fået renoveret de sidste badeværelser i lejlighed 1-4. De delejere der har besøgt Villa Diana i foråret, har alle været meget begejstrede. Som med alt byggeri kan der efterfølgende være småting, som skal justeres, og det arbejder vi også på. I de kommende år vil vi flytte fokus til døre, vinduer og skodder, som efterhånden trænger til udskiftning i flere lejligheder.

Livet i Nemi går sin rolige gang, men et par forandringer har der dog været. På Piazza Roma ved indgangen til byen er der opsat en meget avanceret vandpost, hvor der kan afhentes vand. Tilmed kan man oplade sin mobiltelefon imens. I byen er gadelamperne blevet udskiftet til LED, og det er der delte meninger om, fordi mange savner det gullige skær fra tidligere.

Naboskabet med Rama d’oro giver visse udfordringer. Restaurantens gæster og personalet tilsyneladende har svært ved at forstå, at der er tale om to separate matrikler, som alene deler trappe. Det betyder desværre nogen uvedkommende trafik og støj på de udendørs gangarealer og ved poolen. I bestyrelsen gør vi til stadighed restauranten opmærksom på dette problem, men må desværre konstatere at det ikke har store effekt.

Derfor ville det være dejligt, hvis vi som delejere alle hjælper med at håndhæve vores ejendomsret ved at minde både personalet og gæsterne om at gangarealer ved Villa Diana er privat område, fx med et høfligt: ”Questa zona è privata”.

Ved ankomst afhentes nøglen i nøgleskabet

Nøgleskabet, hvor man henter nøglen til sin egen lejlighed, er lige til venstre for indgangen til restauranten.

Koden er hemmelig og ikke må oplyses til uvedkommende – heller ikke personalet i Rama d’oro.

 • Hæng altid nøglen tilbage i skabet ved afrejse.
 • Husk altid at sikre at skabet er låst efter åbning.
 • Det er ikke tilladt at ”låne” nøgler til andre lejligheder end ens egen i nøgleskabet.Oplys dine eventuelle lejere om koden og andre regler i Villa Diana, fx at
  Lejligheden er tilgængelig fra lørdag kl. 16.00 og skal forlades senest lørdag kl. 10.00.

Børneudstyr i Villa Diana

Foreningen har indkøbt 2 børnesenge og høje stole, som udlånes til delejere. Hvis I ønsker at gøre brug af disse ting, kan de serveres ved henvendelse til Betty Søgaard. Vores personale i Nemi vil så sørge for at det bliver stillet frem.

Gode råd og venlige henstillinger

 • Ved ankomst er der i alle lejligheder gjort rent og lagt linned og håndklæder frem. Håndklæderne er alene til brug i lejligheden og må ikke tages med ned til poolen. De kan ikke tåle solcreme, så tag hensyn.
 • På terrasserne skal parasoller slås ned når de ikke er i brug. Solsenge og liggestole skal slås sammen og sættes op langs væggen. Efterlad aldrig møbler uden for lejlighederne (udenfor hoveddørene) om natten. De bliver stjålet.
 • Ved afrejse skal linned og håndklæder tages af og lægges i en bunke. Affald og flasker skal tages med op og tømmes i containerne på vejen. Under opholdet bedes man venligst undlade selv at afkalke og anvende egne rengøringsmidler.
 • Hvis der er problemer med rengøringen eller anden man er utilfreds med, kontakt da Betty Søgaard pr. SMS på +45 2077 6060. Tag venligst hensyn og undlad meget tidligere/sene henvendelser.

Annoncering af lejligheder til udlejning/salg

På hjemmesiden har vi som bekendt en side med oversigt over de lejligheder, som kan lejes/købes. Gøre gerne venner og bekendte opmærksom på vores hjemmeside og muligheden for evt. også at blive delejer.

Udlejningsopslag sendes til bestyrelsen@villadiana.dk. Vi ønsker alle en dejlig sommer.

 

Bestyrelsen ønsker alle delejere en dejlig sommer.

Juni 2017 / Thomas Keller, bestyrelsesformand

Nemi Nyt nr. 26 – december 2016

Velkommen til mange nye delejere

Igennem det sidste år er der kommet mange nye delejere i Villa Diana. Land & Leisure har afviklet deres engagement og solgt deres lejlighedsuger til nye delejere – og i nogen tilfælde til eksisterende. I foråret har vi derfor haft mange nye beboere i Villa Diana, hvilket har afstedkommet mange spørgsmål.

Alle nye delejere (og gamle) opfordres til at besøge foreningens hjemmeside www.villadiana.dk. Her var vi samlet en masse relevant information om villaen og om området, så man stort set kan få svar på alt.

Bestyrelsen og Betty Søgaard er gerne behjælpelige med at besvare de spørgsmål, hvor der ikke findes svar på hjemmesiden.

Blandt de hyppige spørgsmål er spørgsmålet om hvordan man får fat på sin nøgle til lejligheden, og om der er udstyr til mindre børn i lejlighederne. Begge dele er beskrevet på næste side.

Vores fælles hus er generelt i rigtig god stand. Vi har i vinter fået renoveret de sidste badeværelser i lejlighed 1-4. De delejere der har besøgt Villa Diana i foråret, har alle været meget begejstrede. Som med alt byggeri kan der efterfølgende være småting, som skal justeres, og det arbejder vi også på. I de kommende år vil vi flytte fokus til døre, vinduer og skodder, som efterhånden trænger til udskiftning i flere lejligheder.

Livet i Nemi går sin rolige gang, men et par forandringer har der dog været. På Piazza Roma ved indgangen til byen er der opsat en meget avanceret vandpost, hvor der kan afhentes vand. Tilmed kan man oplade sin mobiltelefon imens. I byen er gadelamperne blevet udskiftet til LED, og det er der delte meninger om, fordi mange savner det gullige skær fra tidligere.

Naboskabet med Rama d’oro giver visse udfordringer. Restaurantens gæster og personalet tilsyneladende har svært ved at forstå, at der er tale om to separate matrikler, som alene deler trappe. Det betyder desværre nogen uvedkommende trafik og støj på de udendørs gangarealer og ved poolen. I bestyrelsen gør vi til stadighed restauranten opmærksom på dette problem, men må desværre konstatere at det ikke har store effekt.

Derfor ville det være dejligt, hvis vi som delejere alle hjælper med at håndhæve vores ejendomsret ved at minde både personalet og gæsterne om at gangarealer ved Villa Diana er privat område, fx med et høfligt: ”Questa zona è privata”.

Ved ankomst afhentes nøglen i nøgleskabet

Nøgleskabet, hvor man henter nøglen til sin egen lejlighed, er lige til venstre for indgangen til restauranten.

Koden er hemmelig og ikke må oplyses til uvedkommende – heller ikke personalet i Rama d’oro.

 • Hæng altid nøglen tilbage i skabet ved afrejse.
 • Husk altid at sikre at skabet er låst efter åbning.
 • Det er ikke tilladt at ”låne” nøgler til andre lejligheder end ens egen i nøgleskabet.Oplys dine eventuelle lejere om koden og andre regler i Villa Diana, fx at
  Lejligheden er tilgængelig fra lørdag kl. 16.00 og skal forlades senest lørdag kl. 10.00.

Børneudstyr i Villa Diana

Foreningen har indkøbt 2 børnesenge og høje stole, som udlånes til delejere. Hvis I ønsker at gøre brug af disse ting, kan de serveres ved henvendelse til Betty Søgaard. Vores personale i Nemi vil så sørge for at det bliver stillet frem.

Gode råd og venlige henstillinger

 • Ved ankomst er der i alle lejligheder gjort rent og lagt linned og håndklæder frem. Håndklæderne er alene til brug i lejligheden og må ikke tages med ned til poolen. De kan ikke tåle solcreme, så tag hensyn.
 • På terrasserne skal parasoller slås ned når de ikke er i brug. Solsenge og liggestole skal slås sammen og sættes op langs væggen. Efterlad aldrig møbler uden for lejlighederne (udenfor hoveddørene) om natten. De bliver stjålet.
 • Ved afrejse skal linned og håndklæder tages af og lægges i en bunke. Affald og flasker skal tages med op og tømmes i containerne på vejen. Under opholdet bedes man venligst undlade selv at afkalke og anvende egne rengøringsmidler.
 • Hvis der er problemer med rengøringen eller anden man er utilfreds med, kontakt da Betty Søgaard pr. SMS på +45 2077 6060. Tag venligst hensyn og undlad meget tidligere/sene henvendelser.

Annoncering af lejligheder til udlejning/salg

På hjemmesiden har vi som bekendt en side med oversigt over de lejligheder, som kan lejes/købes. Gøre gerne venner og bekendte opmærksom på vores hjemmeside og muligheden for evt. også at blive delejer.

Udlejningsopslag sendes til bestyrelsen@villadiana.dk. Vi ønsker alle en dejlig sommer.

 

Bestyrelsen ønsker alle delejere en dejlig sommer.

Juni 2017/Thomas Keller, bestyrelsesformand

BACK