Leksikon

Kejser Lucius Septimus Severus

Romersk kejser (193-211). Han stammede fra Nordafrika og var statholder i Pannonia (det nuværende Ungarn), da kejser Commodus (180-192) døde udråbte soldaterne ham til kejser, på et tidspunkt hvor der var udnævnt i alt fire kejsere. Efter 4 års blodig borgerkrig nedkæmpede han i 197 sine rivaler til titlen og blev enekejser. Han begrænsede senatets magt, centraliserede den statslige forvaltning og øgede hærens størrelse. Han begyndte en periode med et kejserligt militærdiktatur - soldaterkejsernes tid. Han gjorde det til en regel at besætte ledige embeder med pålidelige officerer, og forvandlede således forvaltningsapparatet til et lydigt værktøj for kejserens vilje. Det udligningsarbejde til provinsernes fordel som var begyndt af Trajan og Hadrian blev fortsat af Septimius Severus på romernes bekostning. Hans holdning var at rigets forsvarskraft afhang af befolkningen i provinserne. I 202 udstedte Septimius Severus et edikt, der forbød overgang til jødedom eller kristendom, med dette søgte han at ramme kirkens missionsvirksomhed. Severus lagde navn til kejserdynastiet Severerne, han døde under et felttog mod urolige keltiske stammer i Brittania.