Viceværtfunktionen

Carlo de Luca varetager funktionen som vicevært i Villa Diana og er ansvarlig for servicefunktioner omkring villaen og  funktionsproblemer i lejlighederne.

Hvis der er problemer i lejligheden under opholdet eller med rengøringen, kontakt da Betty Søgaard tlf. +45 2077 6060 eller Ulla Harager tlf. +45 3526 8312, som begge er i bestyrelsen. De vil da hurtigst muligt bede Carlo om at hjælpe.

 

Mellem delejerforeningen Club Diana (nedenfor betegnet med VD) og Raniero Bernardini (nedenfor betegnet med RB) bosiddende Via Solferino 37, 00040 Nemi, Roma er der indgået et aftalekompleks bestående af

 • en naboaftale og
 • en serviceaftale (ophørt i 2015)
 • en økonomiaftale (ophørt i 2015)

”Serviceaftalen” kan opsiges helt eller delvist fra hver af parternes side med et skriftligt varsel på 6 måneder til ophør en 1. januar eller 1. juli og”økonomiaftalen” forhandles hvert år i november måned til ikrafttræden januar måned det følgende år.

 1. Naboaftale
 • 1.1

I ejendommen Villa Diana, Via Nemorense 4, Nemi ejer Club Diana gennem det italienske kommanditselskab VILLA DIANA S.a.S  de to øverste etager, hvori der er indrettet 8 timeshare lejligheder, samt det til ejendommen tilhørende jordareal med swimmingpool, terrasser, trapper mm.

I ejendommens nederste etage er indrettet en restaurant, som forpagtes afRaniero Bernardini. I henhold til udstykningsaftale af 17. december 1986 må denne del af ejendommen kun anvendes til restaurationsvirksomhed og lokalerne må ikke på noget tidspunkt benyttes eller ombygges til noget andet formål en restaurationsdrift..

 • 1.2

Restaurantens gæster har kun adgang til det areal som RB/MS forpagter, og således ikke til passager og terrasser foran lejlighederne på 1. og 2. etage, samt til haven herunder swimming­poolen og om­givende terrasse.

Det påhviler RB at instruere personalet om at vise hensyn under deres arbejde, hvad angår støj fra radio og TV, højrøstet tale samt flytning af borde og stole. Restaurantens personale har ikke adgang til at benytte Club Dianas faciliteter, herunder poolen. Udgangen fra restaurantens lokaler og terrasse mod poolområdet skal være aflåst og den må ikke anvendes af restaurantens gæster og leverandører.

 • 1.3

RB yder – som forpagtere af restauranten ”Il Ramo d’Oro” – beboerne i Villa Diana samt deres gæster skal tilbydes ved kontant betaling 10 % rabat på alle måltider incl. drikkevarer, som de køber i restauranten.

 1. Serviceaftale

De i ejendommen indrettede 8 lejligheder består af stue med køkkenfaciliteter, soveværelse, toilet med bad samt terrasse/balkon. De er alle møblerede og udstyret med let køkkenudstyr, sengelinned, håndklæder, viskestykker mm.

Lejlighederne bebos almindeligvis på én-uges eller flerugers basis med ankomsttid en lørdag fra klokken 16.00 og afrejse en lørdag senest klokken 10.00. 

 • 2.1

RB er ansvarlig for en række renholdelsesopgaver i forbindelse med rengøring om lørdagen:

* Mellem 10.00 og 16.00 rengøres de lejligheder, som har været beboet i den forløbne uge. Rengøringen omfatter gulvvask, støv aftørres, toilet, bidet, håndvask og brusekabine rengøres. Alle affaldsbøtter tømmes (hvis beboerne har glemt det).

Rengøringsomfanget aftales særskilt med de beboer, der skal fortsætte endnu en uge.

* Der lægges rent sengelinned, håndklæder, viskestykker og bademåtter i skabet. Udtjent og defekt linned, håndklæder mm frasorteres og bortsmides, det resterende sendes til vask.

* Rengøring af køleskab og fritstående køkkenudstyr efter behov. Beboerne bør selv gøre dette, men det kan smutte.

* Sikre at der forefindes tilstrækkeligt toiletpapir og håndsæbe i lejligheden.

* Korridorerne i ejendommens 1.og 2. etage fejes og vaskes og ruderne i glasdørene pudses.

* Vinduerne i lejlighederne poleres efter behov, dog mindst den 1. lørdag i hver måned.

* Lejlighedernes terrasser/balkoner fejes hver uge i udlejningsperioden.

RB ansætter og aflønner selv den nødvendige hjælp til udførelsen af rengøringsopga­verne og til den efterfølgende kontrol af de aftalte opgaver. Opgaverne skal gennemføres indenfor den afsatte tidsfrist.

 • 2.2

RB er ansvarlig for en række kontrolopgaver, der udover kontrol af den rengøringens kvalitet omfatter:

* Kontrol af anvendelighed og tilstand af køleskabe, kogeplader, ovne, vandkogere og kaffemaskiner.

* Kontrol af samtlige belysninger, udskiftning af defekte pærer samt supplering af en reservebeholdning. Hvis der forekommer defekter, som ikke kan ordnes med det samme, tilkaldes omgående en håndværker

* Kontrol af gasvarmerens funktionsdygtighed og vandtrykket i beholderen. I de lejligheder hvor der kommer nye beboere indstilles stuetermostaten korrekt. Forekommer der problemer, der ikke kan klares lokalt tilkaldes omgående en håndværker.

* Kontrol af at afløb i køkken, bad, bidet og toilet fungerer og ikke er tilstoppede. Haner og ventiler kontrolleres. Eventuelle fejl udbedres enten lokalt eller af håndværker.

* Kontrol af, at der er tørt brænde og om nødvendigt at sørge for, at det bliver bestilt og opstablet i brændeskjulet

* Hvis der i ugens løb opstår problemer med inventar, vvs, el, ruder, låse, gasvandvarmere mm skal de øjeblikkeligt udbedres om nødvendigt med lokale håndværkere. Ved større uheld eller bekostelige reparationer adviseres bestyrelsens formand inden reparationen iværksættes.

* Kontrol af, at reservelageret i Club Diana’s depotrum indeholder de nødvendige reservedele.

 • 2.3

RB er ansvarlig for pasning og vedligeholdelse af ejendommens udvendige områder.

* Ejendommens trapper, passager og fællesterrasser, der fejes efter behov, dog mindst en gang om ugen.

* Forefaldne småreparationer og vedligeholdelsesopgaver som fx reparation af løse fliser, smøring af dørhængsler og skorstensvindhaner mm.

* Planter og blomster vandes efter behov og visne blomster fjernes. Hække klippes én gang om året inden 1. maj.

* Ejendommens afløb fra terrasser, tagrender og nedløbsrør efterses, renses og vedligeholdes efter behov, dog mindst ved åbning og lukning af poolen.

* Området omkring brændeplads og depotrum holdes rent for papir og affald.

I poolens åbningsperiode fra uge 18 til og med uge 44 er RB ansvarlig for

* Poolen ”støvsuges” og filtrene renses mindst to gange om ugen.

* Daglig måling af vandets klorindhold og tilsætning af de fornødne kemikalier i henhold til vejledningen.

* Trappen ned til poolområdet og bruserpladsen fejes efter behov, mindst én gang ugentlig.

 • 2.4

I den ubeboede periode (uge 1-5) har RB ansvaret for, at der foretages en hovedrengøring af lejlighederne. Hovedrengøringen omfatter:

* Vask/ rens af samtlige dyner og hovedpuder

* Vask af alle rullemadrasser

* Vask af sovesofabetræk samt evt. puder

* Tømning af samtlige skabe og skuffer til afvask

* Afvask af ovn og køleskab

* Afvask af udvendige skodder

* Gennemgang af el-installationer (pærer mv.)

* Udskiftning af filtre i emhætter over kogeplader

* Gennemgang af vvs-installationer (afkalkning mv.)

* Brusenichen afkalkes.

 • 2.5

RB er forpligtet til at antage den nødvendige hjælp til udførelse og efterfølgende kontrol af de aftalte opgaver, således at den omtalte ugentlige rengøring kan gennemføres indenfor den afsatte tidsfrist. RB kan ikke transportere aftalen til tredjemand.

 • 2.6

RB har en daglig (undtagen onsdag) træffetid i restauranten mellem klokken 12.00-13.00 eller 18.00-19.00. Endvidere kan de træffes telefonisk på 0039 3336440795.

 • 2.7

RB er ansvarlig for – efter aftale med Club Dianas formand – udskiftning, indkøb eller bestilling af alt manglende eller defekt inventar, det kan fx være køkkenudstyr, linned, håndklæder, nøgler, parasoller, parasolfødder, liggestole, drømmesenge, el-ovne og køleskabe.

Indkøbene kan foretages lokalt, hos nærmeste forhandler, IKEA eller hos grossister.

 • 2.8

For de ovennævnte arbejder betaler Club Diana et vederlag til RB. Normalt fast­sættes dette vederlag efter forhandling én gang årligt i en særskilt aftale (økonomisk aftale). Vederlaget erlægges kvartalsvis forud på basis af en opgørelse af anvendelsen af de enkelte lejligheder i det pågældende kvartal.

 • Økonomisk aftale

Den økonomiske aftale er ikke offentlig tilgængelig.

BACK