Regnskab 2015 og budget 2016

 

Poster Regnskab 2015 Budget 2016
Indtægter 1013 1002
Administration 35 52
Rejser 33 40
Revisor 10 11
Generalforsamling 14 9
Gas, el, vand mv. 80 84
Skatter 26 30
Forsikringer 14 15
Adm. IT samt diverse 27 6
Anskaffelser 38 50
Indvendig vedligehold 248 520
Udvendig vedligehold 270 40
Rengøring 138 93
Vicevært/tilsyn 48 50
Udgifter i alt 981 1000
Resultat 32 2BACK