Nemi Nyt nr. 26 – december 2016

Tak for i år

Trods store omlægninger i ’driften’ af Villa Diana, har 2016 været et forholdsvist stabilt år. Mange har rost rengøringen som har været bedre end længe, og den nye vicevært funktion har også vist sig at fungere. De problemer der er opstået i løbet af året er for langt de flestes vedkommende blevet løst hurtigt og effektivt.

Men det har også kun kunne lade sig gøre, fordi især Betty Søgaard fra bestyrelsen har ydet en kæmpe indsats. I samarbejde med vores rengøringsdame Antonella, vores vicevært Carlo og David, som sammen med Carlo står for det daglige opsyn, har hun reageret hurtigt på alle de episoder – store som små – der opstod i løbet af året.

Betty har udvist stort overskud og hjulpet de delejere der har henvendt sig, også med spørgsmål som ikke har noget med viceværtfunktionen at gøre. Derfor appellerer vi endnu engang til, at man alene henvender sig til Betty med spørgsmål, som har direkte relation til lejlighederne eller huset. Lad være med at belaste Betty med spørgsmål om supermarkedernes åbningstider, bustider og forslag til udflugtsmål for bare at nævne nogle få eksempler de spørgsmål Betty også har fået på mail og SMS på alle tider af døgnet.

Året har budt på udfordringer med tilstoppet kloak, flere vandskader og ikke mindst sommerens føljeton med kattekillingerne som var en plage for delejerne. Det gav bestyrelsen ekstra udfordringer vi godt ville have undværet, men alt blev løst. I bestyrelsen forsøger vi at gardere os bedst muligt for at undgå gentagelser og planlægger blandt at sætte alarm på kloakken ligesom vi vil knytte David endnu tættere til Villa Diana for at han foretage proaktiv kontrol af vandvarmere, kloak mv.

Nye badeværelser i lejlighed 1-4

I den kommende tid er bliver badeværelserne i lejlighed 1-4 moderniseret på samme måde som det skete i overetagen sidste vinter. Det er et stort projekt som lægger beslag på størsteparten af budgettet til vedligeholdelse, og det betyder at vi må udskyde andre ting som ellers også trænger til vedligeholdelse eller udskiftning fx er der flere døre og karme som skal udskiftes. Håndværkerne går i gang med badeværelser lige efter jul, og har lovet dem færdige til uge 6, hvor de første delejere tager lejlighederne i brug igen.

Når badeværelserne i underetagen er blevet renoveret, har vi indenfor 3 år fået nye køkkener og badeværelser i alle lejligheder samt anlagt ny swimmingpool og gennemført en næsten total facaderenovering!

Land & Leisure/DanCenter sælger deres uger i Villa Diana

Som mange ved, har Dan Center her i starten af december sat deres uger i lejlighed 8 og i de andre lejligheder til salg. I løbet af kort tid er det lykkedes at afhænde næsten 2/3, så de i skrivende stund kun har 36 uger tilbage. Ugerne sælges til eksisterende delejere og andre der gerne vil have en ferieuge i Villa Diana til ren foræringspris. Henvendelse til DanCenter for yderligere oplysninger på denne mail: thomas.akselsen@dancenter.com

Røgalarmer og brandsikring

I alle lejligheder er brandtæpperne i år hængt synligt op i nærheden af pejsen. Desuden er pulverslukkerne blevet fornyet. Der er én i hver af yderlejlighederne og én i hver korridor til mellemlejlighederne. Røgalarmerne blev sat op i sommeren 2012, og det har ikke været vellykket. Fra begyndelsen var de anbragt forkert midt i loftet ud for køkkenet, (da montøren troede, det var tyverialarmer). Nu er de mere eller mindre taget ned. Fremover er der nye alarmer placeret nær soveværelsesdøren så langt fra køkkenet som muligt, da deres formål er at vække sovende i tilfælde af røgudvikling. Alarmerne er optiske og indeholder en fotocelle, der reagerer på synlig røg og damp. De skal sidde i loftet og ikke på væggen.

For at forhindre dem i at blive aktive ved madlavning anbefaler vi at man fra begyndelsen tænder emhætten. Hvis alarmen alligevel går i gang, så hav tålmodighed til at skrue underdelen af og lægge den til side. Der er en lille stige i alle yderlejligheder og i begge korridorer.

Sæt underdelen på igen senest ved afrejse. Bestyrelsen vil i det kommende år undersøge mulighederne ved såkaldt ioniske brandalarmer, der reagerer på den usynlige varme, der fremkommer ved åben ild.

Jordskælv

Mange har spurgt til risikoen for jordskælv efter de voldsomme jordskælv nordøst for Rom i de senere år. Selvom Nemi ikke har været ramt, er det tæt på og det giver naturligvis anledning til bekymring. Her følger lidt aktuel information om området og hvordan italienerne forsøger at gardere sig.

Castelli Romani er et vulkanområde med de mange små byer, som vi kender så godt og med Lago Albano og lago Nemi. Der er påvist en vis vulkansk aktivitet, specielt omkring Frascat, men der skulle ikke være nogen fare for udbrud de næste 1000 år.

I forbindelse med sidste jordskælv tog byernes borgmestre ingen chancer. Skoler og offentlige bygninger blev lukket. Man lukkede store dele af via Appia. Specielt i Ariccia var man forsigtig og lukkede de tre broer: il ponte monumentale centrale, il ponte di San Rocco og il ponte di Galloro. De blev lukket af sikkerhedsmæssige hensyn. Efter grundige undersøgelser blev de genåbnet den 15. november. Bortset fra en kirke i Genzano som fik en lille skade, var der angivelig ingen skader. Samtlige kirker og officielle bygninger blev gennemgået – også i Nemi.

Annoncering af lejligheder til udlejning 2017

På hjemmesiden har vi som bekendt en side med oversigt over de lejligheder, der kan lejes. Delejere der ønsker foreningens hjælp til udlejning, bedes snarest muligt sende besked om ønske til udlejning i 2017. Udlejningsopslag sendes til bestyrelsen@villadiana.dk.

Generalforsamling 2017

Den årlige generalforsamling i Club Diana afholdes lige som tidligere år på Hvidovre Gymnasium. Datoen for generalforsamlingen er lørdag den 18. marts 2017 kl. 10-13. Bestyrelsen udsender indkaldelsen omkring 1. Februar 2017.
Bestyrelsen ønsker at supplere den nuværende sammensætning med en eller to suppleanter for at sikre kontinuiteten. Suppleanter deltager som udgangspunkt i bestyrelsesmøderne. Send en mail til bestyrelsen@villadiana.dk, hvis du gerne vil være suppleant eller hvis du har spørgsmål.

Opkrævning af kontingent og foreningens økonomi

Kontingentopkrævning for 2017 udsendes sidst i december med betalingsdato 15. januar. Som vedtaget på sidste generalforsamling er kontingentet i 2017 uændret kr. 2.700 pr. delejeruge.
Vi kan i øvrigt nævne om foreningen økonomi, at vi har været nødt til at tære på egenkapitalen på grund af udgifterne til de nye badeværelser. Fremadrettet ser det til gengæld fornuftigt ud, så der bliver råd til de nødvendige udskiftninger og vedligeholdelsesopgaver.

Glædelig jul og godt nytår!

December 2016/Thomas Keller

BACK