Nemi Nyt nr. 23 – juni 2015

Aktuelt fra Villa Diana

Den nye swimmingpool er klar og allerede taget i brug af delejerne. Poolen har fået indbygget en fast trappe som er meget lettere at komme op og ned af end før. Der er kommet fast kant og lækker ny flisebelægning på hele poolområdet, og så er den blevet end anelse større end før. Som tidligere fortalt er poolen blevet isoleret, så vandtemperaturen er et par grader højere, hvilket forhåbentlig betyder at poolsæsonen kan forlænges et par uger til slutningen af oktober. Som noget nyt vil poolen blive lukket helt af i vinterhalvåret med en fast afdækning.

I lejlighederne udgør de nye køkkener den største forandring. Køkkenerne er blevet vel modtaget af delejerne. Dog har enkelte har lidt svært ved at finde bestikskuffen som er ’skjult’ øverst i den store skuffe til høje for køkkenvasken. Desværre er der allerede konstateret ridser i nogle af overfladerne på underskufferne. Bestyrelsen anmoder derfor delejerne om at udvise forsigtighed når skufferne åbnes, så de ikke støder ind i stolene foran køkkenet.

Endelig er det rigtig dejligt at rengøringen af lejlighederne nu holder en god standard. Antonella, som i øjeblikket står for rengøringen, har fået styr på opgaven og de fleste delejere beretter om at lejlighederne er fint rengjort ved ankomst. Som tidligere nævnt skal delejerne straks ved ankomsten kontakte Raniero i restauranten, hvis der er noget at udsætte på rengøringen eller hvis noget ikke fungerer i lejligheden. Så vil han sørge for at det bliver ordnet hurtigst muligt.

Delejere som opholder sig i Villa Diana i to eller flere uger i træk, skal give besked til Raniero senest fredag om man ønsker rengøring og evt. udskiftning af linned/håndklæder om lørdagen. I givet fald bedes man forlade lejligheden nogen timer, så Antonella kan komme til.

Istandsættelse af Villa Diana – 2. etape færdiggjort

I løbet af november er 2. etape af den udvendige istandsættelse færdiggjort. Denne gang omfattede arbejdet hele facaden ud mod swimmingpoolen, taget over indgangspartiet til lejlighed 8, flisebeklædning foran lejlighed 1 og indgangen til restauranten samt facadearbejde- og maling flere andre steder. Som noget nyt har vi også fået opsat en helt ny stenbeklædning på muren ved lejlighed 1-4, som én gang for alle skulle løse fugtproblemerne. Størstedelen af huset er blevet malet med en ny åndbar maling, der tillader at eventuel fugt kan trænge ud uden at ødelægge beklædningen. Endelig har vi også fundet en god løsning på afledningen af vand fra trappen, så vi minimerer nedsivningen på muren ud for lejlighed 6/7.

Giv Club Diana besked om brug af lejligheden

Bestyrelsen vil anmode alle delejere om fremover med e-mail til bestyrelsen@villadiana.dk, at give besked når I anvender jeres uge – hvad enten den benyttes af jer selv eller lejere. Formålet med dette er at sikre en bedre opfølgning og at få et bedre overblik over belægningsgraden af lejlighederne i Villa Diana.

Med små børn i Villa Diana

Stadig flere børnefamilier holder ferie i Villa Diana. Glædeligt at se at 2. og 3. generation nu også har glæde af Villa Diana og holder ferie i Nemi. Udover den nye swimmingpool som med sikkerhed bliver populær blandt børnene, vil vi gerne henlede opmærksomheden på, at der i huset er to barnesenge, to barnestole og en klapvogn, som frit kan benyttes når man opholder sig i Villa Diana med små børn. I finder udstyret i depotet, som I ved henvendelse til Raniero kan få adgang til.

Udvendig vedligeholdelse af Villa Diana

Efter den store udvendige vedligeholdelse i 2014 blandt andet med renovering af de udvendige facader, fremstår Villa Diana meget flot og indbydende. Der er dog mindre skønhedspletter, som bestyrelsen ønsker at udbedre i år. Primært drejer det sig om det ’sure hjørne’, der som ventet ikke er blevet mindre surt. Det er derfor planen at løse dette på samme måde som i mellemgangen med en flisebelægning der giver mulighed for at fugten kan komme ud.

Udover det ’sure hjørne’ er det alene lidt malerarbejde, som udestår før hele huset er blevet sat i stand. Der vil naturligvis også fremover opstå behov for istandsættelse, men bestyrelsen er meget trygge ved at huset nu er bragt op til en god standard og at der ikke er alarmerende ting under opsejling.

Nye badeværelser i 2016/17

Som vi fortalte på generalforsamlingen vil vi gennemføre en gennemgribende renovation af badeværelser i de kommende år. Projektet er nu så fremskredent at vi kan fortælle mere detaljeret om det. Allerede i den kommende vinter vil de 4 badeværelser i lejlighed 5-8 blive total renoveret med nye installationer, skabe, fliser, udluftning mm. Udover en tiltrængt fornyelse er det bestyrelsen ønske at badeværelserne bliver mere rengøringsvenlige og at lugtgenerne bliver elimineret. Projektet bliver gennemført i uge 1-5 2016, hvor Villa Diana er lukket for delejere, og alt er lovet klar til uge 6, hvor de første ankommer. I januar 2017 er det så planen, at gennemføre tilsvarende fornyelse af badeværelserne i lejlighed 1-4.

Nøgleskabet med kodelås er en succes

Det nye nøgleskab med kode fungerer som vi håbede og sikrer os mod uautoriseret brug af lejlighederne. Ved ankomst til Villa Diana skal delejere og evt. lejere afhente nøgle til lejligheden i nøgleskabet (ved siden af postkassen tv. For indgangen til restauranten), som åbnes med en kode. Nærmere brugsanvisning vil være opsat på skabet. Koden kan oplyses ved e-mail henvendelse til bestyrelsen på bestyrelsen@villadiana.dk. HUSK! At hænge nøglen tilbage i skabet, når I forlader Villa Diana.
Juni 2015/Thomas Keller

BACK