Bestyrelsen i Club Diana

I henhold til Club Dianas vedtægter §5 ledes foreningen af en bestyrelse på 3-5 medlemmer valgt for 1 år ad gangen blandt foreningens medlemmer.

Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter at den er valgt, udpeger blandt sine medlemmer en formand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. I tilfælde af stemmelighed gør formanden stemme udslaget. Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, der udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer og godkendes af de tilstedeværende på det efterfølgende møde.

Bestyrelsen er berettiget til at ansætte en administrator, der kan deltage i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret.

Thomas Keller (delejer 231, 232, 535)thomaskeller

Bredland 3
2850 Nærum
tlf. +45 5380 3102
e-mail: thomas.keller@mail.dk.

Ansvarsområder: Formand, medlemskontakt, kontingentadministration, medlemsregister, bogføring, køb og salg af delejerbeviser, hjemmesidedesign, web-master.

Betty Søgaard (delejer 518, 519, 520)bettsoegaard

Teglholmsgae 58, 4.tv.
2450 Kbh. SV
tlf. +45 2077 6060
e-mail: tty588@msn.com

Kontakt til vicevært i Italien. Vedligeholdelsesprojekter i Nemi. Desuden mestrer Betty Søgaard det italienske sprog.

Ulla Harager (delejer 329, 406, 407, 427, 428)foto (UH)

A. Henriksens Gade 2A, lejl. 305
2300 København S
tlf. +45 3526 8312
e-mail:
ulla.harager@skolekom.dk

Kontakt til vicevært i Italien, vedligeholdelse af Villa Diana mm.

Carsten Richter Jensen (delejer 229, 230, 330)carstenrichter

Brøndumvej 16
2720 Vanløse
tlf. +45 2966 7020
e-mail:  carsten.richter.jensen@gmail.com

Bogføring og regnskab, sociale medier, salgsfremmende aktiviteter mv.

Jens Peder Sørensen (delejer 116)foto (JP)

Bellisvej 22
9500 Hobro
tlf. +45 4019 0786
e-mail: noesorensen@gmail.com

Jens Peder Sørensen er bygningsingeniør og holder på sine årlige tur til Nemi øje med husets bygningsmæssige tilstand. Har tillige fungeret som rådgiver for bestyrelsen i byggespørgsmål.

BACK