Nemi Nyt nr. 28 – december 2017

Er Villa Diana et hotel?

Spørgsmålet kan virke banalt, for selvfølgelig er Villa Diana ikke et hotel. Det er et fællesskab bestående af delejere, som sammen driver et skønt feriested i Nemi. Som delejer har man både rettigheder og pligter. Man har ret til at benytte sin ferieuge – eller leje den ud – og man har pligt til at betale kontingent og til at overholde de regler for anvendelse af Villa Diana, som bestyrelsen har bestemt.

Måske er det noget der ligger i tiden, men i de sidste år er det vores opfattelse, at forventningerne til serviceniveauet er steget betragteligt. Som bestyrelse prøver vi at imødekomme ønskerne, når vi vurderer, at det kan have generel interesse, mens vi er mere forbeholdne overfor ønsker af individuel karakter. Det er vores opgave at holde stedet kørende inden for de økonomiske rammer der er til rådighed, og på en måde som tjener det brede flertal bedst. Desværre giver disse rammer os ikke mulighed for at yde samme service som opleves på hoteller.

Med denne indledning skal jeg beklage at Nemi Nyt denne gang rummer en gentagelse af en række af de regler og anvisninger, der gælder ved benyttelse af Villa Diana. Vi må også samtidig opfordre til, at man som delejer husker at sætte sine eventuelle lejere ind i reglerne. Endelig henviser vi til foreningens hjemmeside www.villadiana.dk, hvor der er rigtig meget nyttig information om både Villa Diana, og Nemi. På Facebooksiderne Club Diana og Villa Diana er det muligt at dele og hente information, samt at spørge om rejsetips, udleje sin lejlighed mv.

Vores fælles ejendom i Nemi er efterhånden kommet i meget fin stand med nye badeværelser og køkkener. I det kommende år vil der udover løbende vedligeholdelse af mure og vægge blive påbegyndt udskiftningen af vinduer og døre i de lejligheder, hvor det er mest påkrævet.

Ankomst og afrejsetidspunkter

Lejlighederne er tilgængelige fra lørdag kl. 16.00 og skal ved afrejse forlades senest lørdag kl. 10.00.

Lejlighederne er privatejede, og det er ikke muligt at ankomme tidligere eller rejse senere. Ankommer man om fredagen kan vi henvise til en af flere gode B&B steder i nærheden, fx https://vistalagonemi.wordpress.com/ som kan bookes både på bookingportaler og Airbnb.

Nøgleskab

Nøgleskabet, hvor man henter nøglen til sin egen lejlighed, er lige til venstre for indgangen til restauranten.
Koden for 2018 blev udsendt i Neminyt i december 2017.

 • Hæng nøglen tilbage i skabet ved afrejse.
 • Husk at sikre at skabet er låst efter åbning.
 • Det er ikke tilladt at ”låne” nøgler til andre lejligheder end ens egen i nøgleskabet.
 • Koden er hemmelig og må heller ikke oplyses til uvedkommende – heller ikke personalet i Rama d’Oro.
 • Oplys altid dine lejere om koden inden deres rejse.

Wifi kode

Der er trådløs internetadgang i Villa Diana. Adgangskoden er ”tottigoal”.

Sådan skal lejligheden efterlades efter brug

 • Ved afrejse efterlades det snavsede linned, håndklæder og viskestykker lagt samme i en bunke ved indgangen, så det er nemt at bære op.
 • Alt service vaskes op og sættes på plads i skabene
 • Affald og flasker tages med op og tømmes i containerne på vejen.

Vores rengøringshjælp Antonella har kun ca. 45 minutter pr. lejlighed. Derfor er det vigtigt, at alle husker at vaske op, rydde op, tømme affaldsbøtter, rengøre køleskab og affaldsbøtter.

Hvis der er problemer med rengøringen eller andet man ikke er tilfreds med i den forbindelse, kan man i dagtimerne kontakte Betty Søgaard pr. SMS på +45 2077 6060.

Andre vigtige regler

 • Ved ankomst er der i alle lejligheder gjort rent og lagt linned og håndklæder frem. Håndklæderne er alene til brug i lejligheden og må ikke tages med ned til poolen. De kan ikke tåle solcreme, så tag hensyn.
 • Alle parasoller slås ned om natten, når I ikke er i lejligheden og ved hjemrejse. Dette skyldes, at regn og specielt den til tider stærke blæst er hård ved dem.
 • Parasoller på indgangssiden af lejl 1, 4 og 8 skal altid tages ind, når man ikke er i lejligheden, om natten og ved afrejse. Dette af hensyn til blæst og tyveri.
 • Solsenge og liggestole skal slås sammen og sættes op langs væggen. Efterlad aldrig møbler uden for lejlighederne (udenfor hoveddørene) om natten. De bliver stjålet.
 • I de to mellemgange hænger der opsat en ny og større og lamineret liste med nødhjælps numre og taxanumre. Nødhjælpsnumrene vil ligeledes være at finde i nøgleskabet og på hjemmesiden.
 • En alm. støvsuger og en askestøvsuger står i hver af de to mellemgange. Man SKAL støvsuge pejsen inden afrejse, hvis den har været i brug. MEN STØVSUG KUN KOLD ASKE.
 • Nøgle til brændeskur hænger i nøgleskabet og skal altid hænges tilbage med det samme efter brug.
 • Fra 2018 vil der ved indgangen i lejlighederne være skilte som kan hænges udvendig på dørene om lørdagen,hvis man skal blive en uge længere og enten ønsker/ønsker ikke rengøring, eller ønsker nyt linned.Stort og småt….
 • I alle lejligheder findes der fra 2018 en grå A4 holder med relevante brugsanvisninger. De må ikke fjernes.
 • Kaffemaskine, hårtørrer og strygejern er ikke standard i lejlighederne. De bliver derfor ikke afkalket ellerrengjort og erstattes ikke af Club Diana.
 • Bemærk, at alle toiletbrætter er med ” softclose “. Det skal bare have lov til at lukke stille og roligt.
 • Rispapirskærme må ikke sættes på lamper nogen steder pga. brandfare. De må kun hænge i loftet i soverum.

Børneudstyr til brug i Villa Diana

Såfremt delejere eller deres lejere ønsker at låne børnerekvisitter (tremmeseng, juniordyne og sengelinned, høj stol, klapvogn, potte eller badekar), skal dette bestilles en uge før hos Betty +45 20776060

Annoncering af lejligheder til udlejning/salg

På hjemmesiden har vi som bekendt en side med oversigt over de lejligheder, som kan lejes/købes. Gør gerne venner og bekendte opmærksomme på vores hjemmeside, og muligheden for at blive delejere i Villa Diana. Udlejningsopslag sendes til bestyrelsen@villadiana.dk.

Generalforsamling 2018

Den årlige generalforsamling i Club Diana afholdes lige som de foregående år på Hvidovre Gymnasium. Datoen for generalforsamlingen bliver lørdag den 3. marts 2018, kl. 10-13.

Indkaldelsen bliver udsendt sidst i januar.

Opkrævning af kontingent og foreningens økonomi

Kontingentopkrævning for 2018 udsendes sidst i december, med betalingsdato 15. januar 2017. Som vedtaget på sidste generalforsamling er kontingentet i 2018 uændret kr. 2.700 pr. delejerbevis.

Foreningens økonomi har på grund af de store udgifter til nye badeværelser været presset og det har været nødvendigt at trække på egenkapitalen. Med de største projekter bag os, ser det til gengæld fornuftigt ud fremover, hvor der er penge til de nødvendige udskiftninger og vedligeholdelsesopgaver.

Vi ønsker alle delejere i Villa Diana en glædelig jul og et godt nytår.

Glædelig jul og godt nytår!

December 2017/Thomas Keller, bestyrelsedformand

Nemi Nyt nr. 27 – juni 2017

Velkommen til mange nye delejere

Igennem det sidste år er der kommet mange nye delejere i Villa Diana. Land & Leisure har afviklet deres engagement og solgt deres lejlighedsuger til nye delejere – og i nogen tilfælde til eksisterende. I foråret har vi derfor haft mange nye beboere i Villa Diana, hvilket har afstedkommet mange spørgsmål.

Alle nye delejere (og gamle) opfordres til at besøge foreningens hjemmeside www.villadiana.dk. Her var vi samlet en masse relevant information om villaen og om området, så man stort set kan få svar på alt.

Bestyrelsen og Betty Søgaard er gerne behjælpelige med at besvare de spørgsmål, hvor der ikke findes svar på hjemmesiden.

Blandt de hyppige spørgsmål er spørgsmålet om hvordan man får fat på sin nøgle til lejligheden, og om der er udstyr til mindre børn i lejlighederne. Begge dele er beskrevet på næste side.

Vores fælles hus er generelt i rigtig god stand. Vi har i vinter fået renoveret de sidste badeværelser i lejlighed 1-4. De delejere der har besøgt Villa Diana i foråret, har alle været meget begejstrede. Som med alt byggeri kan der efterfølgende være småting, som skal justeres, og det arbejder vi også på. I de kommende år vil vi flytte fokus til døre, vinduer og skodder, som efterhånden trænger til udskiftning i flere lejligheder.

Livet i Nemi går sin rolige gang, men et par forandringer har der dog været. På Piazza Roma ved indgangen til byen er der opsat en meget avanceret vandpost, hvor der kan afhentes vand. Tilmed kan man oplade sin mobiltelefon imens. I byen er gadelamperne blevet udskiftet til LED, og det er der delte meninger om, fordi mange savner det gullige skær fra tidligere.

Naboskabet med Rama d’oro giver visse udfordringer. Restaurantens gæster og personalet tilsyneladende har svært ved at forstå, at der er tale om to separate matrikler, som alene deler trappe. Det betyder desværre nogen uvedkommende trafik og støj på de udendørs gangarealer og ved poolen. I bestyrelsen gør vi til stadighed restauranten opmærksom på dette problem, men må desværre konstatere at det ikke har store effekt.

Derfor ville det være dejligt, hvis vi som delejere alle hjælper med at håndhæve vores ejendomsret ved at minde både personalet og gæsterne om at gangarealer ved Villa Diana er privat område, fx med et høfligt: ”Questa zona è privata”.

Ved ankomst afhentes nøglen i nøgleskabet

Nøgleskabet, hvor man henter nøglen til sin egen lejlighed, er lige til venstre for indgangen til restauranten.

Koden er hemmelig og ikke må oplyses til uvedkommende – heller ikke personalet i Rama d’oro.

 • Hæng altid nøglen tilbage i skabet ved afrejse.
 • Husk altid at sikre at skabet er låst efter åbning.
 • Det er ikke tilladt at ”låne” nøgler til andre lejligheder end ens egen i nøgleskabet.Oplys dine eventuelle lejere om koden og andre regler i Villa Diana, fx at
  Lejligheden er tilgængelig fra lørdag kl. 16.00 og skal forlades senest lørdag kl. 10.00.

Børneudstyr i Villa Diana

Foreningen har indkøbt 2 børnesenge og høje stole, som udlånes til delejere. Hvis I ønsker at gøre brug af disse ting, kan de serveres ved henvendelse til Betty Søgaard. Vores personale i Nemi vil så sørge for at det bliver stillet frem.

Gode råd og venlige henstillinger

 • Ved ankomst er der i alle lejligheder gjort rent og lagt linned og håndklæder frem. Håndklæderne er alene til brug i lejligheden og må ikke tages med ned til poolen. De kan ikke tåle solcreme, så tag hensyn.
 • På terrasserne skal parasoller slås ned når de ikke er i brug. Solsenge og liggestole skal slås sammen og sættes op langs væggen. Efterlad aldrig møbler uden for lejlighederne (udenfor hoveddørene) om natten. De bliver stjålet.
 • Ved afrejse skal linned og håndklæder tages af og lægges i en bunke. Affald og flasker skal tages med op og tømmes i containerne på vejen. Under opholdet bedes man venligst undlade selv at afkalke og anvende egne rengøringsmidler.
 • Hvis der er problemer med rengøringen eller anden man er utilfreds med, kontakt da Betty Søgaard pr. SMS på +45 2077 6060. Tag venligst hensyn og undlad meget tidligere/sene henvendelser.

Annoncering af lejligheder til udlejning/salg

På hjemmesiden har vi som bekendt en side med oversigt over de lejligheder, som kan lejes/købes. Gøre gerne venner og bekendte opmærksom på vores hjemmeside og muligheden for evt. også at blive delejer.

Udlejningsopslag sendes til bestyrelsen@villadiana.dk. Vi ønsker alle en dejlig sommer.

 

Bestyrelsen ønsker alle delejere en dejlig sommer.

Juni 2015/Thomas Keller, bestyrelsesformand

Nemi Nyt nr. 26 – december 2016

Tak for i år

Trods store omlægninger i ’driften’ af Villa Diana, har 2016 været et forholdsvist stabilt år. Mange har rost rengøringen som har været bedre end længe, og den nye vicevært funktion har også vist sig at fungere. De problemer der er opstået i løbet af året er for langt de flestes vedkommende blevet løst hurtigt og effektivt.

Men det har også kun kunne lade sig gøre, fordi især Betty Søgaard fra bestyrelsen har ydet en kæmpe indsats. I samarbejde med vores rengøringsdame Antonella, vores vicevært Carlo og David, som sammen med Carlo står for det daglige opsyn, har hun reageret hurtigt på alle de episoder – store som små – der opstod i løbet af året.

Betty har udvist stort overskud og hjulpet de delejere der har henvendt sig, også med spørgsmål som ikke har noget med viceværtfunktionen at gøre. Derfor appellerer vi endnu engang til, at man alene henvender sig til Betty med spørgsmål, som har direkte relation til lejlighederne eller huset. Lad være med at belaste Betty med spørgsmål om supermarkedernes åbningstider, bustider og forslag til udflugtsmål for bare at nævne nogle få eksempler de spørgsmål Betty også har fået på mail og SMS på alle tider af døgnet.

Året har budt på udfordringer med tilstoppet kloak, flere vandskader og ikke mindst sommerens føljeton med kattekillingerne som var en plage for delejerne. Det gav bestyrelsen ekstra udfordringer vi godt ville have undværet, men alt blev løst. I bestyrelsen forsøger vi at gardere os bedst muligt for at undgå gentagelser og planlægger blandt at sætte alarm på kloakken ligesom vi vil knytte David endnu tættere til Villa Diana for at han foretage proaktiv kontrol af vandvarmere, kloak mv.

Nye badeværelser i lejlighed 1-4

I den kommende tid er bliver badeværelserne i lejlighed 1-4 moderniseret på samme måde som det skete i overetagen sidste vinter. Det er et stort projekt som lægger beslag på størsteparten af budgettet til vedligeholdelse, og det betyder at vi må udskyde andre ting som ellers også trænger til vedligeholdelse eller udskiftning fx er der flere døre og karme som skal udskiftes. Håndværkerne går i gang med badeværelser lige efter jul, og har lovet dem færdige til uge 6, hvor de første delejere tager lejlighederne i brug igen.

Når badeværelserne i underetagen er blevet renoveret, har vi indenfor 3 år fået nye køkkener og badeværelser i alle lejligheder samt anlagt ny swimmingpool og gennemført en næsten total facaderenovering!

Land & Leisure/DanCenter sælger deres uger i Villa Diana

Som mange ved, har Dan Center her i starten af december sat deres uger i lejlighed 8 og i de andre lejligheder til salg. I løbet af kort tid er det lykkedes at afhænde næsten 2/3, så de i skrivende stund kun har 36 uger tilbage. Ugerne sælges til eksisterende delejere og andre der gerne vil have en ferieuge i Villa Diana til ren foræringspris. Henvendelse til DanCenter for yderligere oplysninger på denne mail: thomas.akselsen@dancenter.com

Røgalarmer og brandsikring

I alle lejligheder er brandtæpperne i år hængt synligt op i nærheden af pejsen. Desuden er pulverslukkerne blevet fornyet. Der er én i hver af yderlejlighederne og én i hver korridor til mellemlejlighederne. Røgalarmerne blev sat op i sommeren 2012, og det har ikke været vellykket. Fra begyndelsen var de anbragt forkert midt i loftet ud for køkkenet, (da montøren troede, det var tyverialarmer). Nu er de mere eller mindre taget ned. Fremover er der nye alarmer placeret nær soveværelsesdøren så langt fra køkkenet som muligt, da deres formål er at vække sovende i tilfælde af røgudvikling. Alarmerne er optiske og indeholder en fotocelle, der reagerer på synlig røg og damp. De skal sidde i loftet og ikke på væggen.

For at forhindre dem i at blive aktive ved madlavning anbefaler vi at man fra begyndelsen tænder emhætten. Hvis alarmen alligevel går i gang, så hav tålmodighed til at skrue underdelen af og lægge den til side. Der er en lille stige i alle yderlejligheder og i begge korridorer.

Sæt underdelen på igen senest ved afrejse. Bestyrelsen vil i det kommende år undersøge mulighederne ved såkaldt ioniske brandalarmer, der reagerer på den usynlige varme, der fremkommer ved åben ild.

Jordskælv

Mange har spurgt til risikoen for jordskælv efter de voldsomme jordskælv nordøst for Rom i de senere år. Selvom Nemi ikke har været ramt, er det tæt på og det giver naturligvis anledning til bekymring. Her følger lidt aktuel information om området og hvordan italienerne forsøger at gardere sig.

Castelli Romani er et vulkanområde med de mange små byer, som vi kender så godt og med Lago Albano og lago Nemi. Der er påvist en vis vulkansk aktivitet, specielt omkring Frascat, men der skulle ikke være nogen fare for udbrud de næste 1000 år.

I forbindelse med sidste jordskælv tog byernes borgmestre ingen chancer. Skoler og offentlige bygninger blev lukket. Man lukkede store dele af via Appia. Specielt i Ariccia var man forsigtig og lukkede de tre broer: il ponte monumentale centrale, il ponte di San Rocco og il ponte di Galloro. De blev lukket af sikkerhedsmæssige hensyn. Efter grundige undersøgelser blev de genåbnet den 15. november. Bortset fra en kirke i Genzano som fik en lille skade, var der angivelig ingen skader. Samtlige kirker og officielle bygninger blev gennemgået – også i Nemi.

Annoncering af lejligheder til udlejning 2017

På hjemmesiden har vi som bekendt en side med oversigt over de lejligheder, der kan lejes. Delejere der ønsker foreningens hjælp til udlejning, bedes snarest muligt sende besked om ønske til udlejning i 2017. Udlejningsopslag sendes til bestyrelsen@villadiana.dk.

Generalforsamling 2017

Den årlige generalforsamling i Club Diana afholdes lige som tidligere år på Hvidovre Gymnasium. Datoen for generalforsamlingen er lørdag den 18. marts 2017 kl. 10-13. Bestyrelsen udsender indkaldelsen omkring 1. Februar 2017.
Bestyrelsen ønsker at supplere den nuværende sammensætning med en eller to suppleanter for at sikre kontinuiteten. Suppleanter deltager som udgangspunkt i bestyrelsesmøderne. Send en mail til bestyrelsen@villadiana.dk, hvis du gerne vil være suppleant eller hvis du har spørgsmål.

Opkrævning af kontingent og foreningens økonomi

Kontingentopkrævning for 2017 udsendes sidst i december med betalingsdato 15. januar. Som vedtaget på sidste generalforsamling er kontingentet i 2017 uændret kr. 2.700 pr. delejeruge.
Vi kan i øvrigt nævne om foreningen økonomi, at vi har været nødt til at tære på egenkapitalen på grund af udgifterne til de nye badeværelser. Fremadrettet ser det til gengæld fornuftigt ud, så der bliver råd til de nødvendige udskiftninger og vedligeholdelsesopgaver.

Glædelig jul og godt nytår!

December 2016/Thomas Keller

Nemi Nyt nr. 25 – juni 2016

Aktuelt fra Villa Diana

Villa Diana har oveni de ’normale’ udfordringer med færdiggørelsen af badeværelserne og den daglige drift været ramt af en del uheld – både vandskader, lynnedslag og kloakproblemer har plaget os. Overgangen til de nye serviceaftaler har virkelig måtte stå deres prøve – og har bevist hvor vigtigt det er at have gode og pligtopfyldende folk tilknyttet Villa Diana.

Poolen åbnede som planlagt i slutningen af april, og muren omkring poolen blev renset ned og istandsat sammen med diverse mindre murerarbejde andre steder på huset.

Sidst i maj var uheldet ude og der opstod vandskader i to af lejlighederne i underetagen på grund af utætte og tærede rør i etageadskillelsen. Heldigvis lykkedes det meget hurtigt vores dygtige folk at få rengjort og udbedret skaderne til mindst mulig gene for delejerne i de to lejligheder. I forrige uge var det så et voldsomt uvejr med kraftige lyn, som hærgede Nemi og forårsagede problemer med flere af gasvarmerne og ’smeltede’ kogepladerne i lejlighed 2! Igen måtte vores folk rykke ud og klare tingene.

Betty Søgaard har fået en del henvendelser på telefon og SMS, med spørgsmål om stort og småt. Alle henvendelser er behandlet hurtigt og opgaverne er kommunikeret videre til Antonella, Carlo og David i Nemi. Det er vores indtryk, at alle der har haft behov for at tage kontakt til Betty, har været meget tilfredse med hvor hurtigt og effektivt både små og store problemer er blevet klaret.

Endelig har Villa Dianas kloak og pumpesystem haft problemer – dels på grund af vejret – men mest af alt fordi der åbenbart næsten ikke er grænser for hvad delejere og lejere forsøger at skylle ud i toiletterne. Alt fra håndklæder, gulvklude, underbukser, bleer, bind, plasticbeholdere mm. Er faktisk blevet fundet i toiletternes kloak, hvor de har tilstoppet pumperne. Vi er derfor nødt til at præcisere at toiletter kun er til naturlige ”downloads” og toiletpapir. Arbejdet med at rense kloaker og pumper er selvsagt særdeles ulækkert og omkostningsfuldt for vores forening!

På trods af alle de nævnte udfordring er Villa Diana og Nemi stadig ligeså dejlig som altid. Huset er generelt i rigtig god stand, med nye badeværelser i overetagen, nye køkkener og lækker ny swimmingpool. Rengøringen fungerer bedre end længe og der er suppleret med nye parasoller og liggestole, hvor der manglede.

Så vi beklager at dette Nemi-nyt i så høj grad handler om problemer og henstillinger til beboerne og lejere, men desværre er det nok nødvendigt at gentage disse ting med jævne mellemrum.

Gasvandvarmerne efterses ugentligt

Vi er nødt til at indskærpe, at man ikke selv skal prøve at indstille gasvandvarmerne. Hvis man oplever problemer med forsyningen af varmt vand, bedes man kontakte Betty, som vil tilkalde hjælp fra vores folk i Nemi. For at imødegå problemer, har vi indgået en aftale med David (vores vvs-mand) om at han efterser de 8 gasfyr hver lørdag.

Sådan anvendes sovesofaen

Sovesofaerne i stuerne er et dejligt supplement, som mange anvender. Vi er imidlertid nødt til at henstille til at man ikke forsøger at slå sovesofaen sammen med sengetøj indeni. Det ødelægger sofaen, så den skal repareres.
Selvom det er mere besværligt skal man således rulle sengetøj og undermadras sammen og lægge det fx i soveværelset, inden man slår sovesofaen sammen.

Gebyr ved mangelfuld oprydning

Vi har desværre oplevet problemer med delejere eller deres lejere, som forlader lejligheder i urimelig uhumsk stand. Sengetøj er ikke taget af sengene, affald er ikke tømt i containerne, toiletter fyldt med afføring og det der er værre! Det betyder at vores dygtige rengøringshjælp Antonella må bruge ekstra tid på at gøre ordentlig rent efter beboere, der ikke kan finde ud af at gøre det mest basale – ekstra rengøring som alle andre delejere er med til at betale for.

Derfor indfører vi fremover et rengøringsgebyr på kr. 500, som vi efter skøn vil opkræve delejere, hvis det er nødvendigt med ekstra rengøring efter deres ophold i Villa Diana. Der skal nok medfølge billeddokumentation.

Fremtidige projekter

Bestyrelsen planlægger som nævnt på generalforsamlingen, at fortsætte arbejdet med renovering af badeværelser. Sammen med vores arkitekt Bruno vil vi i eftersommeren forhåbentlig lægge sidste hånd på planen, så vi næste vinter kan forny badeværelserne i lejlighed 1-4. Vi vil forsøge at drage nytte af erfaringerne fra overetagen, så projektet kan gennemføres uden de samme problemer og forhåbentlig til en billigere pris.

Når den store opgave med renoveringen af badeværelserne er overstået, bliver der plads i budgettet til andre påtrængende forbedringer. Træværk og rækværk skal gennemgås og fornys, nogle af vinduerne kræver udskiftning og møbler og inventar skal der ligeledes kigges på. Men disse ting kan vi tidligst tage fat på i 2017.

Ankomst og afrejse tidspunkter

Bestyrelsen vil bede delejerne og deres lejere om at overholde de generelle tidspunkter for ankomst og afrejse:

Lejligheden er tilgængelig fra lørdag kl. 16.00 og skal forlades senest lørdag kl. 10.00.

Bestyrelsen ønsker alle delejere en god sommer.

15.12.15./Thomas Keller

BACK