Nemi Nyt nr. 25 – juni 2016

Aktuelt fra Villa Diana

Villa Diana har oveni de ’normale’ udfordringer med færdiggørelsen af badeværelserne og den daglige drift været ramt af en del uheld – både vandskader, lynnedslag og kloakproblemer har plaget os. Overgangen til de nye serviceaftaler har virkelig måtte stå deres prøve – og har bevist hvor vigtigt det er at have gode og pligtopfyldende folk tilknyttet Villa Diana.

Poolen åbnede som planlagt i slutningen af april, og muren omkring poolen blev renset ned og istandsat sammen med diverse mindre murerarbejde andre steder på huset.

Sidst i maj var uheldet ude og der opstod vandskader i to af lejlighederne i underetagen på grund af utætte og tærede rør i etageadskillelsen. Heldigvis lykkedes det meget hurtigt vores dygtige folk at få rengjort og udbedret skaderne til mindst mulig gene for delejerne i de to lejligheder. I forrige uge var det så et voldsomt uvejr med kraftige lyn, som hærgede Nemi og forårsagede problemer med flere af gasvarmerne og ’smeltede’ kogepladerne i lejlighed 2! Igen måtte vores folk rykke ud og klare tingene.

Betty Søgaard har fået en del henvendelser på telefon og SMS, med spørgsmål om stort og småt. Alle henvendelser er behandlet hurtigt og opgaverne er kommunikeret videre til Antonella, Carlo og David i Nemi. Det er vores indtryk, at alle der har haft behov for at tage kontakt til Betty, har været meget tilfredse med hvor hurtigt og effektivt både små og store problemer er blevet klaret.

Endelig har Villa Dianas kloak og pumpesystem haft problemer – dels på grund af vejret – men mest af alt fordi der åbenbart næsten ikke er grænser for hvad delejere og lejere forsøger at skylle ud i toiletterne. Alt fra håndklæder, gulvklude, underbukser, bleer, bind, plasticbeholdere mm. Er faktisk blevet fundet i toiletternes kloak, hvor de har tilstoppet pumperne. Vi er derfor nødt til at præcisere at toiletter kun er til naturlige ”downloads” og toiletpapir. Arbejdet med at rense kloaker og pumper er selvsagt særdeles ulækkert og omkostningsfuldt for vores forening!

På trods af alle de nævnte udfordring er Villa Diana og Nemi stadig ligeså dejlig som altid. Huset er generelt i rigtig god stand, med nye badeværelser i overetagen, nye køkkener og lækker ny swimmingpool. Rengøringen fungerer bedre end længe og der er suppleret med nye parasoller og liggestole, hvor der manglede.

Så vi beklager at dette Nemi-nyt i så høj grad handler om problemer og henstillinger til beboerne og lejere, men desværre er det nok nødvendigt at gentage disse ting med jævne mellemrum.

Gasvandvarmerne efterses ugentligt

Vi er nødt til at indskærpe, at man ikke selv skal prøve at indstille gasvandvarmerne. Hvis man oplever problemer med forsyningen af varmt vand, bedes man kontakte Betty, som vil tilkalde hjælp fra vores folk i Nemi. For at imødegå problemer, har vi indgået en aftale med David (vores vvs-mand) om at han efterser de 8 gasfyr hver lørdag.

Sådan anvendes sovesofaen

Sovesofaerne i stuerne er et dejligt supplement, som mange anvender. Vi er imidlertid nødt til at henstille til at man ikke forsøger at slå sovesofaen sammen med sengetøj indeni. Det ødelægger sofaen, så den skal repareres.
Selvom det er mere besværligt skal man således rulle sengetøj og undermadras sammen og lægge det fx i soveværelset, inden man slår sovesofaen sammen.

Gebyr ved mangelfuld oprydning

Vi har desværre oplevet problemer med delejere eller deres lejere, som forlader lejligheder i urimelig uhumsk stand. Sengetøj er ikke taget af sengene, affald er ikke tømt i containerne, toiletter fyldt med afføring og det der er værre! Det betyder at vores dygtige rengøringshjælp Antonella må bruge ekstra tid på at gøre ordentlig rent efter beboere, der ikke kan finde ud af at gøre det mest basale – ekstra rengøring som alle andre delejere er med til at betale for.

Derfor indfører vi fremover et rengøringsgebyr på kr. 500, som vi efter skøn vil opkræve delejere, hvis det er nødvendigt med ekstra rengøring efter deres ophold i Villa Diana. Der skal nok medfølge billeddokumentation.

Fremtidige projekter

Bestyrelsen planlægger som nævnt på generalforsamlingen, at fortsætte arbejdet med renovering af badeværelser. Sammen med vores arkitekt Bruno vil vi i eftersommeren forhåbentlig lægge sidste hånd på planen, så vi næste vinter kan forny badeværelserne i lejlighed 1-4. Vi vil forsøge at drage nytte af erfaringerne fra overetagen, så projektet kan gennemføres uden de samme problemer og forhåbentlig til en billigere pris.

Når den store opgave med renoveringen af badeværelserne er overstået, bliver der plads i budgettet til andre påtrængende forbedringer. Træværk og rækværk skal gennemgås og fornys, nogle af vinduerne kræver udskiftning og møbler og inventar skal der ligeledes kigges på. Men disse ting kan vi tidligst tage fat på i 2017.

Ankomst og afrejse tidspunkter

Bestyrelsen vil bede delejerne og deres lejere om at overholde de generelle tidspunkter for ankomst og afrejse:

Lejligheden er tilgængelig fra lørdag kl. 16.00 og skal forlades senest lørdag kl. 10.00.

Bestyrelsen ønsker alle delejere en god sommer.

15.12.15./Thomas Keller

Nemi Nyt nr. 24 – december 2015

Aktuelt fra Villa Diana

Så nærmer årets afslutning sig, og det er tid til at gøre status for 2015. Året har budt på en række forbedringer i Villa Diana. De nye køkkener er blevet taget i brug af de fleste delejere, og den nye swimmingpool blev klar til badesæsonens start. Begge tiltag har helt overordnet været en succes om end der også har været mindre skønhedsfejl, som vi har søgt rettet efterfølgende – blandt andet blive der udskiftet bordplader og lavet lys i de køkkener, hvor det har vist sig nødvendigt. Den nye swimmingpool gav et stort kvalitetsløft med den nye trappe og den forbedrede vandkvalitet. Tilmed gav det mulighed for at holde poolen åben et par uger længere end de foregående år, inden vi omkring 1. november lukkede den af med en ny fast afdækning.

Lige nu forbereder bestyrelsen og personalet i Nemi den forestående renovering af badeværelser. Arbejdet med de første fire badeværelser på øverste etage begynder allerede 28. December i år. Arbejdet forventes afsluttet i starten af februar – lige præcis i tide til, at der kan blive gjort rent inden årets første delejere dukker op. Flere fra bestyrelsen vil være til stede i Villa Diana i uge 5-7, og vil følge ibrugtagningen af badeværelserne på nærmeste hold. Efter planen vil badeværelserne i underetagen på tilsvarende vis blive renoveret i vinteren 2016/17.

Udvendigt fremstår Villa Diana meget velholdt efter de sidste års istandsættelse, så udover mindre reparationer forventer bestyrelsen ikke der er behov for at foretage større vedligeholdelsesopgaver i 2016 – dog har vi kig på muren under trappen ned til poolen, hvor det ville pynte med samme stenbeklædning som i mellemgangen.

Giv bestyrelsen besked når lejligheden står tom

Som vi tidligere har skrevet ud om, har bestyrelsen desværre set sig nødsaget til at føre større kontrol med anvendelsen af lejlighederne i Villa Diana. Årsagen hertil er, at vi det kun er de anvendte lejligheder der skal rengøres. Da bestyrelsen passer på foreningens penge, håber vi at delejerne vil hjælpe os med at føre en nøjagtig opgørelse, som kan tjene som kontrolredskab, og sikre Club Diana mod at betale for ydelser vi ikke har modtaget.

Vi beder derfor delejerne fremover meddele (pr. e-mail til bestyrelsen@villadiana.dk), hvis delejerskabet IKKE benyttes af delejeren eller dennes lejere. På forhånd tak for hjælpen.

Flyruter til Rom

Der er flere forskellige muligheder for at flyve billigt til Rom direkte fra København. Både SAS og Norwegian tilbyder daglige afgange til Fiumicino lufthavnen vest for Rom. Nu tilbyder også Ryanair flyvninger direkte fra København til Ciampino lufthavnen som ligger tæt på Nemi. Desværre ophører Easyjet deres flyvninger til Rom medio februar 16.

Nøgleskabet får ny kode i 2016

Det nye nøgleskab med kode har fungeret godt i det forgange år. Det eneste lille problem har været enkelte tilfælde, hvor nøglerne ikke er blevet hængt tilbage i skabet. Vi skal derfor minde delejerne om altid at hænge nøglen tilbage i skabet ved afrejse, og altid sikre sig at skabet er låst efter åbning.
Koden kan oplyses ved henvendelse til bestyrelsen.

Annoncering af lejligheder til udlejning 2016

På hjemmesiden har vi som bekendt en side med oversigt over de lejligheder, der kan lejes. Delejere der ønsker foreningens hjælp til udlejning, bedes snarest muligt sende besked om ønske til udlejning i 2016. Udlejningsopslag sendes til bestyrelsen@villadiana.dk

Club Diana er på Facebook

Der løbende er nyheder og interessant stof fra Nemi på Club Dianas Facebookside https://www.facebook.com/Club-Diana-358810924293068/?fref=ts. Man kan man følge Facebook-opdateringer uden at have en Facebook-profil. Det gør man ved at gå ind på hjemmesiden www.villadiana.dk, rulle ned til bunden og klikke på “Club Diana” under Facebook-overskriften. Hvis man vil have notifikationer om nye Facebook-meddelelser, skal man oprette en Facebookprofil og like siden.

Generalforsamling lørdag den. 12. Marts 2016

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 12. marts kl. 10.00 – 13.00. Mere om generalforsamlingen og afholdelsessted følger i indkaldelsen, som udsendes ultimo januar 2016.

Opkrævning af kontingent og foreningens økonomi

Kontingentet for 2016 opkræves fra PBS/Nets sidst i december med betalingsdato 15. januar. Som vedtaget på sidste generalforsamling er kontingentet i 2016 uændret kr. 2.700 pr. delejeruge. Vi kan i øvrigt nævne at foreningens økonomi ser fornuftig ud og at regnskabet for 2015 balancerer.

Hollandsk auktion i 2016

Bestyrelsen overvejer ligesom de foregående år at gennemføre en hollandsk auktion over lejligheder til salg i Villa Diana. Delejere der ønsker at sætte delejerbeviser til salg på auktionen, bedes sende besked herom til bestyrelsen@villadiana.dk senest 15. januar 2016, hvorefter vi tager stilling til om der gennemføres en auktion.

Princippet i den hollandske auktion er, at delejere der ønsker det, kan sætte deres uger til salg i en auktion, hvor startprisen, alt efter årstid, fastsættes til hhv. 25.000, 10.000 eller 5.000 kr. Hver uge nedsættes med enten 1.000 eller 500 kr., indtil der melder sig en interesseret køber, som vil betale salgsprisen (samt årskontingent for 2016).

Bestyrelsen ønsker alle delejere en glædelig jul og godt nytår.

15.12.15./Thomas Keller

Nemi Nyt nr. 23 – juni 2015

Aktuelt fra Villa Diana

Den nye swimmingpool er klar og allerede taget i brug af delejerne. Poolen har fået indbygget en fast trappe som er meget lettere at komme op og ned af end før. Der er kommet fast kant og lækker ny flisebelægning på hele poolområdet, og så er den blevet end anelse større end før. Som tidligere fortalt er poolen blevet isoleret, så vandtemperaturen er et par grader højere, hvilket forhåbentlig betyder at poolsæsonen kan forlænges et par uger til slutningen af oktober. Som noget nyt vil poolen blive lukket helt af i vinterhalvåret med en fast afdækning.

I lejlighederne udgør de nye køkkener den største forandring. Køkkenerne er blevet vel modtaget af delejerne. Dog har enkelte har lidt svært ved at finde bestikskuffen som er ’skjult’ øverst i den store skuffe til høje for køkkenvasken. Desværre er der allerede konstateret ridser i nogle af overfladerne på underskufferne. Bestyrelsen anmoder derfor delejerne om at udvise forsigtighed når skufferne åbnes, så de ikke støder ind i stolene foran køkkenet.

Endelig er det rigtig dejligt at rengøringen af lejlighederne nu holder en god standard. Antonella, som i øjeblikket står for rengøringen, har fået styr på opgaven og de fleste delejere beretter om at lejlighederne er fint rengjort ved ankomst. Som tidligere nævnt skal delejerne straks ved ankomsten kontakte Raniero i restauranten, hvis der er noget at udsætte på rengøringen eller hvis noget ikke fungerer i lejligheden. Så vil han sørge for at det bliver ordnet hurtigst muligt.

Delejere som opholder sig i Villa Diana i to eller flere uger i træk, skal give besked til Raniero senest fredag om man ønsker rengøring og evt. udskiftning af linned/håndklæder om lørdagen. I givet fald bedes man forlade lejligheden nogen timer, så Antonella kan komme til.

Istandsættelse af Villa Diana – 2. etape færdiggjort

I løbet af november er 2. etape af den udvendige istandsættelse færdiggjort. Denne gang omfattede arbejdet hele facaden ud mod swimmingpoolen, taget over indgangspartiet til lejlighed 8, flisebeklædning foran lejlighed 1 og indgangen til restauranten samt facadearbejde- og maling flere andre steder. Som noget nyt har vi også fået opsat en helt ny stenbeklædning på muren ved lejlighed 1-4, som én gang for alle skulle løse fugtproblemerne. Størstedelen af huset er blevet malet med en ny åndbar maling, der tillader at eventuel fugt kan trænge ud uden at ødelægge beklædningen. Endelig har vi også fundet en god løsning på afledningen af vand fra trappen, så vi minimerer nedsivningen på muren ud for lejlighed 6/7.

Giv Club Diana besked om brug af lejligheden

Bestyrelsen vil anmode alle delejere om fremover med e-mail til bestyrelsen@villadiana.dk, at give besked når I anvender jeres uge – hvad enten den benyttes af jer selv eller lejere. Formålet med dette er at sikre en bedre opfølgning og at få et bedre overblik over belægningsgraden af lejlighederne i Villa Diana.

Med små børn i Villa Diana

Stadig flere børnefamilier holder ferie i Villa Diana. Glædeligt at se at 2. og 3. generation nu også har glæde af Villa Diana og holder ferie i Nemi. Udover den nye swimmingpool som med sikkerhed bliver populær blandt børnene, vil vi gerne henlede opmærksomheden på, at der i huset er to barnesenge, to barnestole og en klapvogn, som frit kan benyttes når man opholder sig i Villa Diana med små børn. I finder udstyret i depotet, som I ved henvendelse til Raniero kan få adgang til.

Udvendig vedligeholdelse af Villa Diana

Efter den store udvendige vedligeholdelse i 2014 blandt andet med renovering af de udvendige facader, fremstår Villa Diana meget flot og indbydende. Der er dog mindre skønhedspletter, som bestyrelsen ønsker at udbedre i år. Primært drejer det sig om det ’sure hjørne’, der som ventet ikke er blevet mindre surt. Det er derfor planen at løse dette på samme måde som i mellemgangen med en flisebelægning der giver mulighed for at fugten kan komme ud.

Udover det ’sure hjørne’ er det alene lidt malerarbejde, som udestår før hele huset er blevet sat i stand. Der vil naturligvis også fremover opstå behov for istandsættelse, men bestyrelsen er meget trygge ved at huset nu er bragt op til en god standard og at der ikke er alarmerende ting under opsejling.

Nye badeværelser i 2016/17

Som vi fortalte på generalforsamlingen vil vi gennemføre en gennemgribende renovation af badeværelser i de kommende år. Projektet er nu så fremskredent at vi kan fortælle mere detaljeret om det. Allerede i den kommende vinter vil de 4 badeværelser i lejlighed 5-8 blive total renoveret med nye installationer, skabe, fliser, udluftning mm. Udover en tiltrængt fornyelse er det bestyrelsen ønske at badeværelserne bliver mere rengøringsvenlige og at lugtgenerne bliver elimineret. Projektet bliver gennemført i uge 1-5 2016, hvor Villa Diana er lukket for delejere, og alt er lovet klar til uge 6, hvor de første ankommer. I januar 2017 er det så planen, at gennemføre tilsvarende fornyelse af badeværelserne i lejlighed 1-4.

Nøgleskabet med kodelås er en succes

Det nye nøgleskab med kode fungerer som vi håbede og sikrer os mod uautoriseret brug af lejlighederne. Ved ankomst til Villa Diana skal delejere og evt. lejere afhente nøgle til lejligheden i nøgleskabet (ved siden af postkassen tv. For indgangen til restauranten), som åbnes med en kode. Nærmere brugsanvisning vil være opsat på skabet. Koden kan oplyses ved e-mail henvendelse til bestyrelsen på bestyrelsen@villadiana.dk. HUSK! At hænge nøglen tilbage i skabet, når I forlader Villa Diana.
Juni 2015/Thomas Keller

BACK